PFOS-actie: Meten is weten, ook bij kinderen

Heel wat gezinnen met kinderen blijven met veel vragen zitten over de mogelijke schadelijke gevolgen van de PFOS-verontreiniging voor de gezondheid van hun kroost. Daarom hielden de PVDA-werkingen van Zwijndrecht en Linkeroever tezamen met een aantal buurtbewoners vandaag een PFOS-eitjeszoektocht, met de eis om ook kinderen onder de 12 jaar te laten testen op PFOS in het bloed. Ze deden meteen ook een oproep om de onderzoeks-perimeter van 3 kilometer uit te breiden.

Protest with Pride

Vrijdagavond organiseerden PVDA en haar jongerenorganisaties Comac en RedFox de feestelijke manifestatie “Protest with Pride”, op het De Coninckplein in Antwerpen. “Het is hoog tijd dat de stad holebifobie en transfobie echt serieus neemt” zegt Ben Van Duppen, woordvoerder van Mix de LGBTQI+ groep van de partij. “We pleiten ervoor om in iedere school scholierenorganisaties op te richten waarmee jongeren zelf kunnen opkomen voor een schoolomgeving en maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn, zonder discriminatie.” Lees hier de volledige speech.

PVDA picknickt tegen hoogbouw in Hobokense Polder

De PVDA dient opnieuw een bezwaarschrift in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van rederij CMB voor de bouw van de Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder. Om haar argumenten te onderstrepen, organiseerde ze donderdagmiddag 12 augustus een picknick aan de Petroleumkaai waar de Maritieme Campus zou komen. “CMB gebruikt de zomervakantie om haar project er quasi ongewijzigd door te sluizen. Met deze actie doen we een oproep aan het Stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) om de rode loper niet uit te rollen voor MCA-Bis. Want bij de eerste vergunningsaanvraag was het schepencollege bereid de regels aan te passen op maat van CMB. Dat is een gevaarlijk precedent voor andere bedrijven, die in de toekomst ook botsen op bepaalde regels”, waarschuwt Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid.

PVDA verzet zich tegen Maritieme Campus Antwerpen - Bis

Rederij CMB dient een nieuwe omgevingsvergunning in voor de realisatie van de Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder nadat ze de vorige had ingetrokken. Het megalomane vastgoedproject midden in natuurgebied oogstte begin dit jaar een storm van kritiek van wandelaars, buurtbewoners, natuurverenigingen en kreeg een negatief advies van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. “In plaats van de opmerkingen ter harte te nemen probeert CMB haar project er quasi ongewijzigd door te sluizen wanneer iedereen op verlof is. Dat zal niet pakken”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. 

Vlaamse oppositie wil privatisering van de zorg tegengaan

PVDA, Vooruit en Groen vragen om het “privatiseringsdecreet”, dat mogelijk maakt dat private spelers toetreden tot openbare welzijnsverenigingen, grondig te herbekijken. De oppositiepartijen dienden daarom amendementen in op het ontwerp, waarover ze ook het advies van de Raad van State willen vragen. Met deze voorstellen willen ze meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V de kans geven tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de sector.

Privatisering van openbare ouderenzorg: de kraak van de eeuw

Woensdag stemt het Vlaams parlement over het privateringsdecreet dat de openbare woonzorgcentra moet openbreken voor private investeerders. 'De plannen dienen de aandeelhouders van de silver economy', schrijft huisarts en PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele, 'maar niet die van burgers en ouderen.'

PVDA wil een sociaal charter in de bouw

Peter Mertens clasht met Bart De Wever op de gemeenteraad over de veiligheid op de Antwerpse bouwwerven, naar aanleiding van het drama op Nieuw-Zuid. Peter Mertens herhaalde de eis van de van de vakbonden om een sociaal charter in te voeren op de bouwwerven waar de stad verantwoordelijk voor is. Een charter dat eisen stelt naar veiligheid (ook in de onderaannemingen), naar goede registratie van alle aanwezigen en naar voldoende controles. We moeten nu preventief handelen voor er nog accidenten gebeuren. "Niet nodig" volgens De Wever, die enkel wil wachten op de uitslag van het onderzoek. Bekijk hier het debat.

PVDA slaagt erin om plan op vastgoedmaat voor Sint-Anneke Plage uit te stellen

Op de agenda van de gemeenteraad lag het definitieve ruimtelijk ontwikkelingsplan (RUP) Sint-Anneke Plage ter stemming. De PVDA- fractie stak hier een stokje voor door een amendement in te dienen. PVDA verzet zich al langer tegen dit plan, omdat ze de wensen van projectontwikkelaars centraal zet en niet de bewoners. “Niet alleen negeert het stadsbestuur de opmerkingen van de Sint-Annezen. Vandaag wilde schepen van stadsontwikkeling De Ridder (N-VA) ook de wettelijk voorziene termijnen aan haar laars lappen. Gelukkig is dat niet gelukt. Laten we nu van dit uitstel afstel maken”, reageert PVDA woordvoerster en Linkeroevernaar, Nadine Peeters.

Drama Nieuw-Zuid: welke druk wordt op zo’n bouwprojecten gezet?

“Nieuw-Zuid moet kanteloment zijn voor een écht sociaal charter”. Peter Mertens interpelleerde burgemeester Bart De Wever op de gemeenteraad van 28 juni 2021.

PVDA start campagne tegen de uitverkoop van het ZorgBedrijf

Het ZorgBedrijf Antwerpen bereidt volop een privatisering voor, daarbij wil het stadsbestuur ook delen verkopen aan externe commerciële bedrijven. De linkse oppositiepartij PVDA toonde zich al lang felle tegenstander van deze plannen. Gemeenteraadslid Lise Vandecasteele lanceert vandaag een campagne met een petitie, affiches en stickers. “Antwoorden van de CEO bevestigen dat de lonen van onder meer de poets- en strijkdienst serieus zullen dalen en dat er niet verholpen zal worden aan de hoge huurprijzen voor de bewoners.”