EXCLUSIEVE CIJFERS: Maar liefst acht op tien Antwerpse sociale woningen duurder sinds 1 januari

De aanpassing van de sociale huurprijs weegt nog zwaarder in Antwerpen dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord van schepen van wonen Fons Duchateau (N-VA) op een vraag van PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Waar in Vlaanderen 73% van de sociale huurders sinds 1 januari meer betaalt, is dat in Antwerpen maar liefst 81%. 2.235 Antwerpse sociale huurders kregen in januari een verhoging van meer dan 100 euro. Toen de PVDA in december de stijging van de huurprijzen aankaartte verweet schepen Duchateau ons van leugens verspreiden, manipulatie en angst zaaien. De cijfers geven de PVDA gelijk. Deze asociale huurprijsverhogingen moeten ingetrokken worden”, vindt Branders.

Provinciegouverneur vernietigt meerjarenplan van N-VA-gemeentebestuur Edegem

Het meerjarenplan van het Edegemse N-VA-gemeentebestuur wordt vernietigd door provinciegouverneur Berx. Daarmee gaat ze in op de klacht die door vijf oppositiepartijen werd ingediend. Een echte opsteker voor iedereen die sinds november protesteert tegen dit plan. Een onaanvaardbaar plan dat dus zelfs niet aan de vormelijke vereisten voldoet. Dit is een zoveelste blamage voor het bestuur, dat nu stilaan zijn conclusies mag gaan trekken.

Verhoging huurprijs sociale woningen is bruusk, onredelijk en mist haar doel

Op de gemeenteraad van 28 januari 2020 stelde PVDA-raadslid Mie Branders voor om een brief te schrijven aan de Vlaamse Regering. De PVDA-fractie vroeg om vanuit Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen een duidelijk en helder signaal te sturen dat de huurprijsverhoging voor de sociale woningen moet worden ingetrokken. Lees hier haar tussenkomst.

Zet de deurwaarder aan de deur

De stad Antwerpen gaat nauwer samenwerken met gerechtsdeurwaarders. Schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuws (sp.a) lanceert samen met een deuwaardersbureau Modero een platform waar de gekende schulden van mensen met structurele financiële problemen worden gebundeld in één dossier. “In plaats van te investeren in meer laagdrempelige schuldhulpverlening met meer maatschappelijk assistenten, trekt dit stadsbestuur de kaart van de repressieve as. We moeten de armoede bestrijden en niet de armen”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid en voormalig Antwerps OCMW-raadslid voor de PVDA.

Het gemeentepersoneel van Edegem en hun vakbonden winnen de Prijs Franken Teut 2019

Elk jaar reikt PVDA Antwerpen de Prijs Franken Teut uit tijdens haar nieuwjaarsreceptie. Hiermee wil de partij organisaties en initiatieven die opkomen voor een betere samenleving, en al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven, in de bloemetjes zetten. Dit jaar werd de Prijs Franken Teut 2019 uitgereikt aan het gemeentepersoneel van Edegem en hun vakbonden (zie foto hierboven).

Nationale PVDA nieuwjaarsreceptie 2020: fotoreportage

“Merci aan alle mensen die de PVDA mee groot hebben gemaakt. Buitengewone mensen die gewoon zijn, samen met gewone mensen die buitengewoon zijn. Dat is onze partij. Voor een écht sociaal alternatief moet je bij de PVDA zijn. Wij zetten geen mensen tegen elkaar op door racisme, chauvinisme of seksisme. Wij zijn de partij van respect, gelijkheid, en solidariteit. Dat zijn onze waarden.”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens, tijdens de nationale nieuwjaarsreceptie in Antwerpen op 17 januari. Bekijk hieronder de foto's van een avond vol vuur, enthousiasme en warme mensen. Herlees de toespraak van Peter Mertens hier.

Phenol Ineos: grote solidariteit tegen ontslag afgevaardigde

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Pinot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

DeWaterbus op het Albertkanaal kreeg nooit een kans

Het kostte heel wat tijd en moeite om informatie te krijgen van het Havenbedrijf over de studie waarop het bedrijf zich baseerde om DeWaterbus op het Albertkanaal af te schaffen voordat de proefperiode was afgelopen. Lees daarover hier meer. Uiteindelijk ontving de PVDA enkel een miniem tabelletje, de studie waarvan sprake blijkt niet te bestaan. 

PVDA botst op tweede spook-studie van het Havenbedrijf over DeWaterbus

Als het Havenbedrijf geen zin heeft in de uitbouw van DeWaterbus, hetzij naar Temse, hetzij op het Albertkanaal, dan zwaait ze met studies die aantonen dat het niet kan. Als de PVDA die studies wil inkijken, blijken ze ofwel niet te bestaan, ofwel niet beschikbaar. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders klaagt deze werkwijze aan en vraagt dat de Vlaamse Regering de beloofde proefperiode van DeWaterbus op het Albertkanaal volmaakt en degelijk evalueert.

Acht genomineerden voor de Prijs Franken Teut 2019

Met de Prijs Franken Teut wil PVDA Antwerpen initiatieven en organisaties in de bloemetjes zetten, die al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven. Mensen die eigenlijk alle aandacht verdienen, omdat ze opkomen voor meer rechten, een rechtvaardige en gezonde samenleving, voor betere levensomstandigheden, voor een toegankelijke cultuur... Zo werd de Prijs Franken Teut vorig jaar uitgereikt aan de arbeiders van Case New Holland en de Antwerpse metaalvakbonden (zie foto hierboven).

Doe je mee?