PVDA vraagt snelle maatregelen voor gezondheid Hobokense kinderen

"Bezorg die kinderen de mooiste vakantie van hun leven", zegt Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid. Een van de mogelijke oorzaken voor de verhoogde loodwaarden bij de kinderen is een langere aanwezigheid in de wijk Moretusburg, door de corona-lockdown. Daarom mag de stad niet aarzelen en moet ze nu opvang voorzien voor de kinderen buiten de wijk. Dat wordt nu beloofd. Met de PVDA zullen wij deze beloftes mee opvolgen. Voor de gezondheid van de kinderen. Voor de wijk Moretusburg. Daarnaast moet een onderzoek tot op het bot uitsluitsel geven over de oorzaken. Umicore moet haar volledige medewerking hiervoor verlenen. De Antwerpenaren verdienen deze informatie.

Voorzie opvang buiten de wijk voor kinderen Moretusburg

Sinds vorige week vrijdag zijn de resultaten van de laatste lood-in-bloed-prik bij de kinderen van de Hobokense wijk Moretusburg bekend. Twintig kinderen testten te hoog. Voor hen is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk dagen van de vakantie met het gezin kunnen doorbrengen buiten de wijk. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders vindt dat de stad én het district te lang heel stilletjes blijven. “We zijn nu vijf dagen na de bekendmaking van de cijfers, maar we zien geen beweging bij het district of de stad. Als er te lang getalmd wordt, is het niet meer de moeite. Dus vragen we met aandrang om werk te maken van een aanbod voor de getroffen gezinnen, zeker nu ze beperkt zijn om naar het buitenland te reizen door het corona-virus.”

Loodwaarden van kinderen in Moretusburg schieten opnieuw omhoog

Deze week vielen de resultaten van de laatste lood-in-bloed-prik bij de kinderen van de Hobokense wijk Moretusburg in de bus. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders, die de resultaten van de patiëntjes van Geneeskunde voor het Volk ook als huisarts ontvangt, reageert aangedaan. “De resultaten zijn niet goed, integendeel. We hadden dit niet verwacht. Zes maanden geleden waren de waarden nog beter dan ooit. Er waren toen in de hele wijk maar 2 kinderen met een waarde boven de 10 microgram. Vandaag zien we dat van de 20 kinderen van onze praktijk die getest zijn, al 4 kinderen boven de 10 microgram zitten en zelfs 2 kinderen boven de 20 microgram. Dat is meer dan vier keer boven de grenswaarde die de WHO oplegt”.

Antwerpse wachtlijst sociale huisvesting groeit zorgwekkend

Ook in 2019 stonden nog steeds meer dan 33.770 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in stad Antwerpen, zo blijkt uit de jaarlijkse update van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). “Dit zijn pijnlijke cijfers, er schuilen namen achter die wachtlijsten”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “We lossen de wachtlijst niet op, hij wordt enkel groter. Achter deze cijfers zitten echte mensen van vlees en bloed, gezinnen met jonge kinderen die veel te klein en te duur wonen. Op een wachtlijst kan je niet wonen. Ondertussen rekent schepen Duchateau (N-VA) zich rijk door sociale woningbouw van vorige en volgende legislaturen vrolijk bij elkaar op te tellen”.

Mie Branders neemt het op voor Hobokense senioren

Mie Branders reageert nuchter en beheerst op een scheldende schepen Duchateau (N-VA) die haar beschuldigt van het opjutten en ongerust maken van Hobokense senioren. Senioren die hun eigen lot in eigen handen nemen en actie voeren, dat past niet in het referentiekader van de schepen. #gaathetschependuchateau #wijwillenzorgdichtindebuurt #solnietmetsenioren

Behoud de loon- en arbeidsvoorwaarden van taxichauffeurs

Peter Mertens pleitte op de gemeenteraad om de arbeids- en loonsvoorwaaarden van de taxichauffeurs niet op te offeren voor de winsten van Uber. Net op het moment dat de coronacrisis de taxisector hard treft krijgt ze een tweede mokerslag. Waarom gaat sp.a samen met de rechtse partijen plat op de buik voor de liberalisering? Bekijk dit filmpje tot het einde!

Stop het lozen van grondwater van bouwwerven in de riool

Op de gemeenteraad van juni hield Peter Mertens een sterk pleidooi om stedelijke maatregelen te nemen tegen de droogte. Twee aspecten zijn cruciaal voor de PVDA: de bestrijding van de droogte op een efficiënte en kordate manier en de verdediging van het recht op water voor iedereen. Lees hier zijn tussenkomst.

Antwerps stadsbestuur weigert Lumumbastraat voor derde keer

Voor de derde keer in 2 jaar stelden we op de gemeenteraad van Antwerpen voor om een straat of een plein te benoemen naar Patrice Emery Lumumba. De eerste keer zei Bart De Wever: goed idee. Er gebeurde niets. De tweede keer zei hij: je kent de wet niet, het mag niet, de kandidaat voor een straatnaam moet een band hebben met Antwerpen. Omdat we op 30 juni 60 jaar onafhankelijkheid van Congo vieren, vroegen we het een derde keer. En we lazen de wet. De kandidaat moet ‘bij voorkeur’ een band hebben met Antwerpen. ‘We doen het nu al meer dan 40 jaar zo’, zei de burgemeester, ‘onze straten zullen een politiek toneelstuk worden. Er is geen enkele link tussen Antwerpen en Lumumba’. Onze motie voor een Lumumbastraat of -plein kreeg alleen de steun van Groen. In 2018 diende sp.a dezelfde motie nog samen in met PVDA én Groen. In 2020 stemmen de socialisten tegen. De Grote Verbinding zegt dus neen tegen Lumumba als symbool van de dekolonisatie.

Lees hieronder onze motie:

Raffinaderij Gunvor in Haven van Antwerpen wil 230 jobs schrappen

Raffinaderij Gunvor kondigde maandag 22 juni aan dat zo goed als alle personeelsleden hun job dreigen te verliezen. Nadat het personeel de afgelopen jaren zorgde voor stevige winsten en er geen vuiltje aan de lucht was tot voor kort, zouden nu plots bijna alle jobs verdwijnen. Om nog enkel een opslagterminal met nauwelijks tewerkstelling over te houden.

Stadsbestuur spreidt bedje voor projectontwikkelaar op kringwinkelpanden

Op 1 november 2020 verhuist de populaire kringwinkel aan de Sint-Jorispoort na 13 succesvolle jaren van het stadscentrum naar Wijnegem. De verhuurder, het Antwerpse OCMW, lanceert een marktoproep voor een erfpachtovereenkomst met renovatieverplichting. Het stadsbestuur geeft toe dat ze niet meer in de panden wil investeren, maar ze maximaal ten gelde wilde maken voor grote commerciële spelers. Ze verandert de bestemming van een ruimte voor een winkel met sociale en ecologische doeleinden naar een louter commercieel project. Ze spreidt hiermee het bedje voor projectontwikkelaar Iret Development die al jaren aast op het pand. "Het centrum voor de rijke toeristen behouden en datgene wat sociaal is buiten de stad duwen. Dat is niet mijn visie op Antwerpen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Doe je mee?