Nieuws

PVDA vraagt de annulering van ongeoorloofde lobby-avond van ISVAG

Komende dinsdag, 12 november, organiseert ISVAG een infovergadering mét afsluitende drink voor gemeenteraadsleden. De afvalintercommunale wil er de raadsleden van de aangesloten gemeenten overtuigen van haar toekomstplan om een grotere afvalverbrandingscentrale te bouwen. Lien Moens, Wilrijks PVDA-districtsraadslid is er niet over te spreken: “ISVAG spant de kar voor het paard. Terwijl de stad Antwerpen bezig is met een marktbevraging naar alternatieven, houdt ISVAG een soort lobby-avond voor de gemeenteraadsleden. Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen in ISVAG en de schepenen Duchateau en Meeuws om deze vergadering te laten annuleren.”

ISVAG-voorzitter Bossuyt (N-VA) vindt onderzoek naar alternatieven voor verbrandingsoven onnodig

Op 24 oktober vond er een gemeenteraadscommissie plaats over de Intercommunale ISVAG, die de afvalverbrandingsoven van Wilrijk uitbaat. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Kristof Bossuyt (N-VA), sprak klaar en duidelijk: de oven blijft ook de komende decennia afval verbranden in Wilrijk, de capaciteit wordt nog groter ondanks de roep naar minder afval én het prijskaartje voor de nieuwe oven blijft overdreven hoog. Ondertussen betalen we met belastinggeld een marktbevraging om alternatieve technieken en locaties te onderzoeken. Maar dat is maar om te lachen, volgens Bossuyt, want hij kent het antwoord al: ISVAG is in alles de beste.

Mertens (PVDA) clasht met Havenschepen De Ridder (N-VA) over wapentransporten Saudi-Arabië

Op de Antwerpse gemeenteraad van maandag 21 oktober 2019 kwam het tot een clash tussen Peter Mertens (PVDA) en Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) over de doorvoer van bijna 100 ton explosieven via de Antwerpse haven naar Saudi-Arabië. “De N-VA neemt een hypocriete houding aan ten aanzien van Saudi-Arabië”, aldus Mertens.

In Zelzate gaat geen extra cent naar zitpenningen, wel naar armoedebestrijding

De Antwerpse PVDA kloeg vorige week aan dat het stadsbestuur, dat strikte budgettaire discipline predikt en besparingen oplegt aan het personeel, in de komende legislatuur 11,4 miljoen euro extra gaat besteden aan de verhoging van zitpenningen en van schepenlonen. In een poging om de verhogingen in Antwerpen te verdedigen schermt de N-VA en het Vals Belang met het argument dat er in Zelzate, waar de PVDA mee bestuurt, al een verhoging van de zitpenningen heeft plaatsgevonden.

Stad Antwerpen: Gebruik 11,4 miljoen euro voor sociale doelen in plaats van zelfbediening

Op de gemeenteraad van oktober 2019 hield PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders een vurig pleidooi om de zitpenningen van de Antwerpse raadsleden niet te verhogen en om het uitgespaarde geld te investeren in nuttige stadsprojecten zoals het heropenen van de kinderboerderij. Ze gaf het stadsbestuur drie tips om het werk van raadsleden te vergemakkelijken. Lees hier de volledige tussenkomst van Mie Branders.

PVDA rolt grasmatten uit: bermen in sociale woonwijk Hoboken na twee jaar nog steeds niet aangelegd

Samen met bewoners voerde de Hobokense PVDA-afdeling actie in de Stuivenbergwijk aan Don Bosco. Het zit de nieuwe bewoners van de gerenoveerde sociale woningen hoog. Modderpoelen voor de huizen, straatverlichting die niet werkt, gras dat niet wordt afgereden… Twee jaar nadat vele gezinnen in hun huis of appartement van Woonhaven introkken, vragen ze zich af wanneer het openbaar domein in hun wijk eindelijk afgewerkt wordt. De PVDA-leden willen met hun actie aandacht vragen voor hun verzuchtingen.

De Noorderlijn: onderbenut door te weinig trams

De werken van de Noorder­lijn aan de Italië- en Frankrijklei en het premetro­sta­tion Opera zijn bijna afgerond. De tramlijnen en het premetro­sta­tion zullen op 8 december in gebruik genomen worden, tijdens een feestweekend. “Er komt dan wel een spectaculaire vernieuwing van het premetrostation Opera en kilometers nieuwe tramlijnen, maar daarvoor worden er andere trajecten ingekort of zelfs afgeschaft”, reageert Sim Dereymaeker, PVDA-fractiemedewerker in de Antwerpse gemeenteraad. “Op die manier zullen er veel Antwerpenaren in de kou komen te staan, ondanks miljoeneninvesteringen. Peperdure infrastructuur wordt onderbenut of zelfs niet eens in gebruik genomen.” 

Districtsbestuur Deurne heeft geen oplossingen voor wijk zonder bus

De wijk Langbaanvelden in Deurne heeft sinds de afschaffing van bus 31 al bijna twee jaar geen openbaar vervoer meer. In september verkondigde Open VLD-schepen Lorent op ATV nog mysterieus dat hij al een jaar werkte aan concrete oplossingen voor de wijk. Op de vraag van PVDA-districtsraadslid Manal Toumi welke oplossingen hij met de Lijn heeft onderhandeld bleef de schepen letterlijk sprakeloos. In zijn plaats antwoordde districtsburgemeester Sekeris (N-VA) dat ‘De Lijn een probleem is’. En daarmee was de kous af en krijgt de wijk geen oplossingen.

Machtspartijen doen iedereen besparen, maar geven zichzelf opslag

Het stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open VLD stelt op de komende Antwerpse gemeenteraad een verhoging van de zitpenningen van 42% voor. Voor de gemeenteraadsleden zou dat van 150 naar 213 euro per zitting gaan. PVDA-raadslid Mie Branders vindt dat een af te keuren vorm van zelfbedieningspolitiek in een tijd van koopkrachtverlies en aaneengeschakelde besparingen op de dienstverlening en het personeel van de stad. De PVDA stemt alvast tegen.

Meerjarenbegroting Antwerpen: “De Wever doet een Jambonneke”

Vandaag kwamen we het meerjarenplan van de Stad Antwerpen voor de periode 2020-2025 te weten via een persconferentie waarop we niet uitgenodigd werden. Met dit meerjarenplan wil het stadsbestuur de stad van morgen in de steigers zetten. “Dit is niet het plan waarmee we de sociale en ecologische noden van de stad tegemoet gaan. Onder de mooie woorden liggen besparingen en privatiseringen die de burger niet mag zien”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Dit is jouw beweging