Maak mee het verschil

Nieuws

Nieuwe fractieleider Tim Joye kritisch voor bestuursakkoord Hoboken

De Hobokense districtscoalitie van N-VA, sp.a en CD&V presenteerde haar bestuursakkoord deze avond in de districtsraad van Hoboken. De nieuwe fractie van PVDA Hoboken met Tim Joye, Tineke Elst en Abderrahime Badri besliste om tegen te stemmen. Het akkoord is helemaal niet ambitieus genoeg voor de sociale uitdagingen die in het district bestaan. Voor het plan van een grote toren aan de Zwaantjes en voor de sluiting van het speelplein in de Meetjeslandstraat biedt het bestuur bovendien geen oplossing. PVDA Hoboken was de voorbije jaren heel erg actief rond deze thema's, samen met de strijd tegen de luchtvervuiling in de wijk Moretusburg. Hier kun je hun volledige reactie nalezen.

PVDA wil drie wakkerschudders vanuit Antwerpen naar Brussel sturen

Als het van de PVDA afhangt telt de partij straks drie parlementsleden uit de provincie Antwerpen. Voorzitter Peter Mertens trekt de Kamerlijst en wil deel uitmaken van een sterke federale fractie met verkozenen uit heel het land. Klimaatactivist Jos D’Haese moet de stem van de klimaatbetogers tot in het Vlaams parlement laten klinken. En ook Lise Vandecasteele, activiste in de strijd tegen armoede, wil een zitje veroveren in het Vlaams parlement.

Dit is jouw beweging