Ook tweede poging tot privatisering van Zorgbedrijf teruggefloten

Na twee mislukte pogingen wil het Antwerpse stadsbestuur doorgaan met de privatisering van het Zorgbedrijf. Gemeenteraadslid Lise Vandecasteele geeft de schepen helemaal gelijk: het protest zal niet gaan liggen. Betaalbare en kwaliteitsvolle openbare zorg is de toekomst.

Stadsbestuur laat culturele- en jeugdverenigingen aan hun lot over

De hoge energieprijzen en de losgeslagen inflatie raken niet enkel de gezinnen, de zelfstandigen, de KMO's en de stad als organisatie. Ook vele sociale, culturele, sport- én jeugdorganisaties moeten deze hogere kosten ophoesten. Toch worden hun werkingsmiddelen niet geïndexeerd. Hun opdrachten worden zwaarder, maar hun middelen steeds lichter. Mie Branders vroeg op de gemeenteraad van september 2022 aan de schepenen van Jeugd, Cultuur en Sociale Zaken om de verenigingen met de nodige indexering terug genoeg zuurstof te geven.

Antwerps stadsbestuur trekt geen lessen uit bouwramp school Nieuw Zuid

Peter Mertens vroeg op de gemeenteraad van maandag 26 september aan het stadsbestuur om lessen te trekken uit de bouwramp op Nieuw Zuid. En wat was het antwoord? "We trekken geen voorbarige conclusies". Van struisvogelpolitiek gesproken. Het stadsbestuur kan en moet vandaag al zorgen dat er betere controle komt op haar bouwwerven. Zodat we nieuwe ongevallen zoals die op Nieuw Zuid in de toekomst kunnen vermijden.

Het falen van de War on Drugs in Antwerpen

De War on drugs zoals die pompeus in 2012 door burgemeester Bart De Wever (N-VA) in het leven werd geroepen heeft gefaald. Er zijn niet minder drugs in omloop, er wordt meer verhandeld en gebruikt, de drugskartels zijn sterker dan ooit, er is meer rivaliteit tussen bendes… Het beleid legt een overdreven focus op kleine straatdealers, maar de grote kartels blijven in stand. Op deze manier gaan we er niet geraken. Peter Mertens wees op het falende beleid dat tot deze toestanden geleid heeft, en bracht naar voor wat er volgens de PVDA moet gebeuren in de strijd tegen georganiseerde misdaad.Lees hieronder zijn tussenkomst.  

Stop Femicide #NietEenMeer

De Antwerpse groep van Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA, verzamelde vanavond aan de trappen van het Justitiepaleis. Ze deden dat omdat er vorige week weer een vrouw vermoord werd door een ex-partner. “Daarmee werd ze al het veertiende slachtoffer van femicide in ons land, in 2022” vertelt lokaal Marianne-verantwoordelijke en districtsraadslid Nadine Peeters.

Bewoners serviceflats Zorgbedrijf zien huur voor tweede keer stijgen dit jaar

Bewoners van serviceflats van het Zorgbedrijf kregen eind augustus voor de tweede keer op een jaar tijd een brief met slecht nieuws in de bus. Het Zorgbedrijf verhoogt voor de tweede keer dit jaar de huurprijs. Daarmee stijgt de huurprijs met elf procent. “Het Zorgbedrijf verliest haar sociale opdracht uit het oog,” reageert Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor PVDA. “De Vlaamse regering maakte een tweede indexering van huurprijzen mogelijk. Wettelijk gezien is dit allemaal in orde, maar voor de bewoners is dit een zware klap. Het Zorgbedrijf en voorzitster Van Doesburg (N-VA) zou beter extra middelen aan Vlaanderen vragen, in plaats gewoon de facturen van de bewoners te verhogen.”

“Don’t forget us” vragen meer dan 100 arbeiders van Borealis-werf

"Don't forget us" en"No promises, we want acts!" zeggen de lassers en pijpfitters die uitgebuit werden op de Borealis-werf en die al sinds juli wachten op steun. Deze middag voerden ze met meer dan honderd actie in Antwerpen.

Privatisering Zorgbedrijf Antwerpen krijgt voor tweede keer deksel op de neus

Voor de tweede keer krijgt het Antwerpse stadsbestuur het deksel op de neus met zijn poging het Zorgbedrijf te privatiseren. Volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) diende samen met de vakbonden klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur tegen de beslissing tot privatisering en spreekt van een tweede overwinning. “Privatisering toont keer op keer dat de prijzen omhoog gaan en de kwaliteit er niet op verbetert. Voor de tweede keer probeert het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid te ontduiken en de ouderenzorg af te stoten. Ik roep op om de energie eindelijk te richten op betaalbare en kwaliteitsvolle openbare ouderenzorg voor alle Antwerpse senioren.”

Tweede poging tot privatisering Zorgbedrijf tegengehouden

Het Antwerps stadsbestuur probeerde opnieuw om onze publieke ouderenzorg te privatiseren. Opnieuw werd ze teruggefloten. De privatiseringsplannen zijn onwettig, besloot het kabinet van minister Bart Somers. Lise Vandecasteele, gemeenteraadslid voor PVDA in Antwerpen, legt op ATV uit waarom de privatisering een slecht plan is. PVDA roept op om de plannen voorgoed op te bergen, en te investeren in kwaliteitsvolle, betaalbare, openbare ouderenzorg.

PVDA vindt beslissing stadsbestuur om gedicht Losgeld te weigeren onbegrijpelijk

Ruth Lasters stopt op 1 september als stadsdichter omdat het stadsbestuur weigert haar gedicht “Losgeld” als stadsgedicht op te nemen. De tekst werd geschreven samen met enkele leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs en is een striemende aanklacht tegen het labelen van leerlingen in een A en B-categorie. Peter Mertens, PVDA-fractieleider, noemt de beslissing censuur. “De stad weigert een hommage aan de stielmensen van morgen en wil blijkbaar alleen maar 'brave' promo-gedichten. Om nadien krokodillentranen te plengen dat men hier geen lassers en pijpfitters vindt om onze fabrieken te bouwen”