Antwerpse besparingen: verzet tegen 3 maatregelen die de emmer doen overlopen

"Veel meer dan een ‘haar in de boter’ bij de Antwerpse besparingen", zegt Peter Mertens bij de begrotingsbespreking in de Antwerpse gemeenteraad van november. "Vandaag hier voor de deur van het stadhuis staan bezorgde Antwerpenaren. Alle gemeenteraadsleden hebben een emmer gekregen. De emmer van de Antwerpenaar is vol, maar dit stadsbestuur doet er nog drie extra geuten bij. Ik wil het hebben over die drie geuten die de emmer doen overlopen."

“Schepen Kennis, wissel van spoor, want u ligt op ramkoers” PVDA organiseert Buurtvergadering tegen de nieuwe keerlus

De Deurnese PVDA-afdeling bracht op zondag 27 novembereen 70-tal buurtbewoners van de wijk Boekenberglei-Drakenhoflaan samen. De plannen voor een nieuwe keerlus in deze wijk zijn goedgekeurd door het stadsbestuur, maar stuiten nog steeds op enorm verzet. “Niemand heeft baat bij dit project, bomen; parkeerplaatsen en de populaire markt zouden moeten verdwijnen. Ook over de verkeersveiligheid bestaan nog veel vraagtekens en bovendien wordt het tramaanbod verslechterd.” zegt Manal Toumi, districtsraadslid voor PVDA in Deurne. “Wij blijven de buurtbewoners steunen in hun verzet. We hebben eigenlijk een eenvoudig alternatief: trek de tram door naar Deurne-Noord. Dan is die keerlus niet nodig."

Wij willen bus 36 terug

Aan halte IGLO, vlakbij de lokale Lidl was het zaterdag 26/11/2022 een vrolijke bende. Een vijftigtal mensen schreven of tekenden met krijt hun boodschap over bus 36 op de straat. Kleurrijk, vrolijke muziek, spelende kinderen, een kartonnen bus die versierd werd. “De aanleiding is minder vrolijk, dan deze actie”, bekent Nadine Peeters, PVDA-fractieleidster in de Antwerpse districtsraad. “Het gemis van bus 36 is groot. De Linkeroevenaren voelen zich in de steek gelaten. We hebben deze bus nodig maar noch schepen Kennis (N-VA), noch De Lijn, geven enig teken van leven”.

Jinnih Beels (Vooruit) pleegt schuldig verzuim: in tijden van crisis bespaar je niet op jeugdwerkers

Na de cultuur krijgt nu ook het jeugdwerk klappen van het Antwerpse stadsbestuur. Door de besparingen van Vooruit-schepen Jinnih Beels moeten jongerenorganisaties KRAS, JES en Formaat 23 geëngageerde jeugdwerkers ontslaan. “Onbegrijpelijk dat de schepen midden in deze koopkrachtcrisis de rekening naar de jongeren doorschuift”, zegt gemeenteraadslid Mie Branders. “In tijden van toenemende armoede moet je net investeren in het sociale weefsel van een stad. Beels gokt met de toekomst van jongeren. Dit is schuldig verzuim. Dat ze probeert haar eigen besparingen te ontkennen is een socialistische schepen onwaardig”.

Nieuwe ‘Huts-tower’ is het resultaat van doorgeschoten “landmark-politiek”

Havenbaas, Fernand Huts, pakt op uit met een futuristische aanbouw op de Boerentoren. Met een glazen ‘kroon’ op en een dito lift- en trappenhal naast de historische wolkenkrabber, wil miljonair Huts zijn stempel drukken op de Antwerpse skyline. “Wie bepaalt er eigenlijk hoe de stad er in de toekomst moet uitzien?”, vraagt PVDA-fractieleider Peter Mertens. “Zijn dat de Hutsen van deze wereld of zijn dat de Antwerpenaren? En heeft dit stadsbestuur eigenlijk wel een eigen visie? Het lijkt erop dat elke miljonair zijn eigen toren moet krijgen in het centrum. We hebben de Hutstoren aan de Meir, de Gheysenstoren achter het station, de Cordeeltoren in de Pelikaanstraat … wie doet beter?”

Vuilniszak en zwembeurt fors duurder: Antwerps stadsbestuur jaagt Antwerpenaar op kosten

Niemand zou de besparingen voelen, triomfeerde schepen van Financiën Koen Kennis begin oktober nog. “Het tegendeel is waar”, stelt PVDA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Peter Mertens. Dat blijkt uit de nieuwe retributiereglementen die op de volgende gemeenteraad worden voorgelegd. “Via het verhogen van de kostprijs van vele stedelijke producten en diensten probeert de stad haar kas te spekken. Een restafvalzak wordt vanaf 1 januari 2023 maar liefst 34% duurder en voor een zwembeurt betaal je voortaan een euro meer. De Antwerpenaar ziet bovenop de energiefactuur en kassaticket in de winkel weer vele alledaagse goederen duurder worden. Het is een politieke keuze om de burgers te laten opdraaien in deze crisis. De stad kan ook kiezen om enkele prestigeprojecten niet te laten doorgaan zoals bijvoorbeeld de ondertunneling van de Scheldekaaien”

PVDA vraagt om beloofde daklozentelling alsnog te laten doorgaan

Het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) engageerde zich om deel te nemen aan een telling van KULeuven naar de dak- en thuislozen in de stad. Op die manier  willen onderzoekers, beleidsmakers en hulpverleningsorganisaties een duidelijk beeld van de omvang van daklozenproblematiek in onze stad krijgen.. Op het laatste moment werd de telling echter on hold gezet wegens de grote werkdruk bij de sociale centra. Leen Swinnen, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) voor PVDA vraagt aan schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) om de telling alsnog te laten doorgaan “Deze telling is broodnodig. Elk jaar sterven er tientallen mensen als gevolg van dakloosheid, wij moeten deze schande in een rijk land aanpakken, en dat begint door te tellen.”

PVDA reageert op het wegsturen van een daklozenhulporganisatie: “help de helpers”

PVDA Antwerpen stelt zich ernstige vragen over de manier waarop het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) omgaat met een hulporganisatie voor dak- en thuislozen. Een vrijwillig maaltijdenproject in de parking van het centraal station wordt belemmerd, zogezegd om een ‘aanzuigeffect’ van daklozen te vermijden. “Ik roep schepen Meeuws (Vooruit) op om met deze waardevolle hulporganisatie samen te zitten om een echte oplossing te vinden. Help de helpers”, zegt Ben Van Duppen, woordvoerder van PVDA Antwerpen. “De stad slaagt er niet in om dakloosheid aan te pakken, dus dan moeten de dak- en thuislozen blijkbaar maar uit het zicht verdwijnen.”

“Prijzen verlagen? Perfect mogelijk! Kijk naar Frankrijk”

We moeten de energieprijzen blokkeren, zoals in Frankrijk. Daar betalen ze drie keer minder, zegt Peter Mertens, algemeen secretaris van de PVDA.

Met het wegvallen van de cultuursubsidies, vallen ook de maskers af

In september besliste schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) dat een gedicht van Ruth Lasters niet als stadsgedicht kon gepubliceerd worden. Half oktober liet het stadsbestuur in een persmededeling weten dat de projectsubsidies voor beginnende kunstenaars de komende drie jaren geschrapt zullen worden. Na wekenlang protest van de kunststudenten, en de weigering van de cultuurschepen om met hen in dialoog te gaan, beslisten de overige vier stadsdichters om collectief ontslag te nemen. De protesten blijven doorgaan.