Skip to content

Nieuws

Trek de uitkeringen op tot boven de armoedegrens

Op de gemeenteraad van januari brak gemeenteraadslid Lise Vandecasteele een lans voor het optrekken van alle uitkeringen tot boven de armoededrempel. Het leefloon van een alleenstaande ligt 295 euro onder de armoedegrens. Voor een gezin met twee kinderen gaat het al om 1500...

Red Sylvia! Stop de uithuiszettingen door de stad

Aan de ingang van de gemeenteraad voerden Sylvia Segers en PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders een actie met tenten om uithuiszettingen uit noodwoningen van de stad aan te klagen. Sylvia dreigt binnen enkele weken met haar kroostrijk gezin op straat te belanden. Mie Branders...

Stop de uithuiszettingen

“Wij kunnen niet akkoord gaan met de manier waarop de stad omgaat met mensen die al in een noodsituatie zitten. We willen dan ook dat de procedure tot uithuiszetting van mensen uit een noodwoning van de stad wordt stopgezet.” Zo leidde Mie Branders de motie in over het...

Wedstrijd: Wie wint de Franken Teut-prijs 2023?

Ook dit jaar reikt PVDA Antwerpen de prijs “Franken Teut” uit. Met deze prijs zetten we initiatieven en organisaties die al te vaak in de marge van de verslaggeving blijven, in de bloemetjes. De genomineerden voor de Franken Teut zijn mensen en organisaties die opkomen voor een...

Ben Van Duppen, een wetenschapper met een warm hart

Ben Van Duppen (34), Borgerhouts districtsschepen, wetenschapper en coördinator van de PVDA studiedienst, wordt lijsttrekker voor PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. We vroegen hem naar de campagne, zijn ervaringen als Borgerhouts districtsschepen en zijn...

Ben Van Duppen trekt de Antwerpse gemeenteraadslijst

Ben Van Duppen zal de PVDA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen trekken. Hij is schepen in Borgerhout, fysicus en coördinator van de PVDA studiedienst. “Het wordt tijd dat er een nieuwe wind waait door het Schoon Verdiep. Het stadsbestuur is vastgeroest, ze pakt...

Wassen, plassen, slapen, klaar

Huisarts en volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele lanceerde op 12 december haar boek voor een overvol en enthousiast Zuiderpershuis. Het boek heeft de titel 'wassen, plassen, slapen, klaar' en gaat over de crisis in de zorg en hoe we daaruit geraken. Zorg mag geen bandwerk...