Nieuws

Zeecruises horen niet thuis in de stad

Op de gemeenteraad van september 2019 legde het schepencollege een nieuw tarievenreglement voor de aanleg van zeecruises en andere schepen voor. In ruil voor een peperduur ponton van 10 miljoen euro moeten cruises vanaf 2021 ‘liggeld’ betalen. Gemeenteraadslid Mie Branders noemt de nieuwe tarieven een peulschil en vraagt om vervuilende zeeschepen niet meer te laten aanmeren in het midden van de stad. Lees hier haar tussenkomst.

PVDA vraagt huurcontract tussen Kringwinkel en stad Antwerpen op

Gisteren raakte op de Antwerpse gemeenteraad bekend dat projectontwikkelaar Iret Development het huurcontract wil overnemen van de Kringwinkel van de Sint Jorispoort met de stad Antwerpen. De populaire kringwinkel zal tegen het einde van het jaar de deuren sluiten. PVDA vraagt dit huurcontract nu op omdat het wil onderzoeken of een dergelijke overdracht wel toegestaan is .

Behoud de Waterbus: betaalbaar, betrouwbaar en openbaar

De toekomst van de Waterbus staat op het spel. Het Antwerpse Havenbedrijf is de financier van dit project, maar zij wil er tegen het einde van het jaar mee stoppen. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) hoopt dat ‘Vlaanderen’ dit overneemt, maar gezien er nog geen nieuwe Vlaamse Regering gevormd is, is er geen garantie. Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid, begrijpt niet hoe men zo lichtzinnig kan omgaan met de toekomst van de Waterbus. Ze eist dat de Waterbus betaalbaar, betrouwbaar en openbaar blijft

Kom naar PVDA Antwerpen op ManiFiesta

PVDA geeft bomen in het Stadspark water

Volgens Antwerps districtsschepen Tom van den Borne (Groen) moeten in het Stadspark enkele bomen gekapt worden omdat ze te droog staan. Zaterdag gaf de lokale PVDA-afdeling dan maar zelf de bomen water. Symbolisch, om te tonen dat er alternatieven zijn voor het kappen van de bomen. We spraken met Nadine Peeters, districtsraadslid voor de PVDA, die dit dossier van dichtbij opvolgt.

Mie Branders fileert een half jaar Bourgondisch bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kwam er een “Bourgondische coalitie” tot stand met N-VA, sp.a en Open VLD. Zij beloofden de komende zes jaren van Antwerpen de meest leefbare stad van het land te maken door een wijkgerichte aanpak. Gaat Antwerpen nu echt naar een sociale en inclusieve toekomst? Nu het nieuwe bestuur zes maanden aan de knoppen zit, is het tijd voor een balans. We spraken met gemeenteraadslid Mie Branders over kinderarmoede, luxecruises, kinderboerderijen en de War on Drugs.

PVDA ondersteunt acties tegen boskap in de haven

Een dertigtal milieu- en burgerorganisaties dienen bezwaarschriften in tegen het kappen van 44 hectare bos in de Antwerpse haven. Chemiebedrijf Ineos wil de bomen vellen om er twee petrochemische installaties te bouwen. Ook de PVDA is niet akkoord met de gang van zaken. “Het is niet ok dat Ineos de voorbereidende werken aan het terrein van de aanvraag voor haar industriële installatie scheidt. We riskeren een Ferrarisbos-bis. Dat eeuwenoude bos in Wilrijk werd zes jaar geleden op vraag van distributiebedrijf Essers gekapt, om er vervolgens niets meer te doen”, zegt gemeenteraadslid Mie Branders.

Personeel provincie bedreigd door startnota De Wever

De Startnota van Bart De Wever voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering is een bedreiging voor de toekomst van het personeel van de provincies. “Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan”, staat er letterlijk te lezen. Wat er gebeurt met de 1600 werknemers van de Provincie Antwerpen? Niets is duidelijk en het personeel maakt zich na de besparingen van de afgelopen jaren opnieuw ernstige zorgen. PVDA-provincieraadslid Rudy Sohier zal met de werknemers en de vakbonden opkomen voor hun toekomst.

Wachtlijst loopt op tot 30.000, PVDA vraagt sociaal noodplan

30.000 gezinnen wachten op een sociale woning in Antwerpen. De nieuwste cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) liegen er niet om. “Antwerpen is één van de slechtste leerlingen in de klas”, weet PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Op zeven jaar tijd verdubbelde de wachtlijst voor een sociale woning van 13.059 naar 29.955. De stad Antwerpen heeft meer wachtenden dan de hele provincie West-Vlaanderen. Dat zijn 30.000 gezinnen die geduwd worden op de private markt, vaak naar huisjesmelkers met dure woningen in slechte staat. De wooncrisis is scherper dan ooit.”

De Antwerpse Noorderlijn-werken: een maat voor niets?

De Lijn maakte eind juli haar plannen voor het Antwerpse tramnet bekend. Wanneer de Noorderlijn-werken afgerond zijn zal er weliswaar een nieuwe tramlijn komen, maar daarvoor worden er andere trajecten ingekort of zelfs afgeschaft. Op die manier zullen er veel Antwerpenaren in de kou komen te staan, ondanks miljoeneninvesteringen. De PVDA pleit voor een ambitieus Antwerps tramplan dat breekt met het huidige besparingsbeleid van de Vlaamse Regering aangevoerd door de N-VA.

Dit is jouw beweging