Behoud de loon- en arbeidsvoorwaarden van taxichauffeurs

Peter Mertens pleitte op de gemeenteraad om de arbeids- en loonsvoorwaaarden van de taxichauffeurs niet op te offeren voor de winsten van Uber. Net op het moment dat de coronacrisis de taxisector hard treft krijgt ze een tweede mokerslag. Waarom gaat sp.a samen met de rechtse partijen plat op de buik voor de liberalisering? Bekijk dit filmpje tot het einde!

Stop het lozen van grondwater van bouwwerven in de riool

Op de gemeenteraad van juni hield Peter Mertens een sterk pleidooi om stedelijke maatregelen te nemen tegen de droogte. Twee aspecten zijn cruciaal voor de PVDA: de bestrijding van de droogte op een efficiënte en kordate manier en de verdediging van het recht op water voor iedereen. Lees hier zijn tussenkomst.

Antwerps stadsbestuur weigert Lumumbastraat voor derde keer

Voor de derde keer in 2 jaar stelden we op de gemeenteraad van Antwerpen voor om een straat of een plein te benoemen naar Patrice Emery Lumumba. De eerste keer zei Bart De Wever: goed idee. Er gebeurde niets. De tweede keer zei hij: je kent de wet niet, het mag niet, de kandidaat voor een straatnaam moet een band hebben met Antwerpen. Omdat we op 30 juni 60 jaar onafhankelijkheid van Congo vieren, vroegen we het een derde keer. En we lazen de wet. De kandidaat moet ‘bij voorkeur’ een band hebben met Antwerpen. ‘We doen het nu al meer dan 40 jaar zo’, zei de burgemeester, ‘onze straten zullen een politiek toneelstuk worden. Er is geen enkele link tussen Antwerpen en Lumumba’. Onze motie voor een Lumumbastraat of -plein kreeg alleen de steun van Groen. In 2018 diende sp.a dezelfde motie nog samen in met PVDA én Groen. In 2020 stemmen de socialisten tegen. De Grote Verbinding zegt dus neen tegen Lumumba als symbool van de dekolonisatie.

Lees hieronder onze motie:

Raffinaderij Gunvor in Haven van Antwerpen wil 230 jobs schrappen

Raffinaderij Gunvor kondigde maandag 22 juni aan dat zo goed als alle personeelsleden hun job dreigen te verliezen. Nadat het personeel de afgelopen jaren zorgde voor stevige winsten en er geen vuiltje aan de lucht was tot voor kort, zouden nu plots bijna alle jobs verdwijnen. Om nog enkel een opslagterminal met nauwelijks tewerkstelling over te houden.

Stadsbestuur spreidt bedje voor projectontwikkelaar op kringwinkelpanden

Op 1 november 2020 verhuist de populaire kringwinkel aan de Sint-Jorispoort na 13 succesvolle jaren van het stadscentrum naar Wijnegem. De verhuurder, het Antwerpse OCMW, lanceert een marktoproep voor een erfpachtovereenkomst met renovatieverplichting. Het stadsbestuur geeft toe dat ze niet meer in de panden wil investeren, maar ze maximaal ten gelde wilde maken voor grote commerciële spelers. Ze verandert de bestemming van een ruimte voor een winkel met sociale en ecologische doeleinden naar een louter commercieel project. Ze spreidt hiermee het bedje voor projectontwikkelaar Iret Development die al jaren aast op het pand. "Het centrum voor de rijke toeristen behouden en datgene wat sociaal is buiten de stad duwen. Dat is niet mijn visie op Antwerpen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Bang districtsbestuur creëert een park dat er geen is

“Degoutant”, zo noemde David Danssaert op de Berchemse districtsraad de schijnheilige streek van het districtsbestuur (N-VA, Open VLD, CD&V). Ze vernietigt een prachtige groene strook en noemt het resterende schaamlapje gras een “park”, om zogezegd tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurt. Het leverde onmiddellijk reactie op van raadslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD): “Zulke taal hoort niet in een districtsraad.” “Wat niet hoort is een complete aanfluiting van de inspraak”, antwoordt David daarop.

Lokale PVDA-afdeling zet winkelpersoneel in de bloemetjes

En toch konden we met de Basisgroep postcode 2000 van PVDA vandaag nog een glimlach op het gezicht van Brenda Jacobs en Ruben Van Bouwel toveren. Onder hun beide baten Brenda en Ruben de Fred en Ginger winkel uit aan de Lombardenvest in centrum Antwerpen. Gisteren kregen ze te horen dat het warme verhaal, dat ze al jaren met hun winkel schreven, geen happy end krijgt. Hun job staat op de tocht en dat mag op rekening worden geschreven van de megalomane topman van de winkelketen voor wie de bomen tot in de hemel reikten. Sommige kranten spreken van fraude.

“Aantal sociale woningen in Antwerpen daalt in plaats van te stijgen”

In 2020 telde de stad Antwerpen minder sociale woningen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Bij haar aantreden beloofde het Bourgondische stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld nochtans meer aandacht voor sociale woningen. “Er staan 30.000 Antwerpenaren op een wachtlijst te wachten op een kwalitatieve en een betaalbare woning. Dit bestuur kondigde 5.000 nieuwe of gerenoveerde woningen aan. Maar wat blijkt na één jaar? Het aantal sociale woningen is gedaald en de huurgelden zijn gestegen. Conclusie: er is geen ambitie in dit college om de wooncrisis echt aan te pakken”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Meer duiding van standbeeld Pater de Deken is nodig

Het standbeeld van Pater de Deken in Wilrijk staat elke avond letterlijk in de schijnwerpers, maar weten de Wilrijkenaars eigenlijk wel wat de rol van missionaris de Deken is geweest? Het infobord dat in 2015 werd bijgeplaatst aan het standbeeld vertelt een en ander. Met een symbolische actie werd er door de Wilrijkse PVDA verder teruggeblikt.

“Maak van de Tuinwijk geen spookwijk”

Volgens plannen van De Lijn zal tram 24 in de toekomst vlak voor de ring terug de stad in keren. Hierdoor sneuvelen twee tramhaltes in Borgerhout, net buiten de ring. “Nadat bus 31 uit onze wijk moest verdwijnen, omdat tram 24 toch reed, dreigen de bewoners opnieuw geraakt te worden. De PVDA roept op om tram 24 te behouden. Handen af van onze haltes, de wijk heeft deze nodig”, zegt PVDA-districtsraadslid en inwoonster van de wijk, Shayla Sharmin.

Doe je mee?