Help onze Antwerpse praktijken van Geneeskunde voor het Volk

Onze praktijken van Geneeskunde voor het Volk in Deurne en Hoboken hebben erg veel werk en ze kunnen jouw hulp goed gebruiken. Het is al weken, zeg maar maanden, aan een stuk erg druk op de groepspraktijken. Testen, opsporen, antwoorden op de vele vragen van de patiënten over quarantaine, over griep, telefonische consultaties, bovenop de gewone medische zorg.

Dagvaarding bewonersgroep Z.waanzin is pure intimidatie

Z.waanzin is een bewonersgroep die zich sinds 2017 verzet tegen de bouw van een megaproject aan het drukke Hobokense kruispunt van de Antwerpse en de Sint Bernardse steenweg, de Zwaantjes genaamd. Een projectontwikkelaar wil er een woonzorgcentrum, sportzaal, dienstencentrum en 50 assistentiewoningen in een toren van 16 verdiepingen neerplanten. Een project dat de draagkracht van de dichtbebouwde wijk ruimschoots overschrijdt . “Een zwaanzinnig project”, zegt men in Hoboken.

Maak van onze stad geen “Monopoly”

Op dinsdag 12 oktober voerde de PVDA een ludieke actie tegen het verdwijnen van De Kringwinkel van de Sint-Jorispoort met een reuzegroot monopolyspel. “Een spelletje Monopoly is misschien leuk aan de keukentafel, maar in het echte leven zijn er ook echte verliezers. In dit geval is dat overduidelijk de Antwerpenaar die een succesvol sociaal en ecologisch project ziet verdwijnen ten voordele van big business. Het stadsbestuur zou moeten opkomen voor haar inwoners, maar speelt hier de rol van bankier”, stelt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Stadsbestuur laat Kringwinkel wijken voor luxehotel

In volle coronacrisis vindt het stadsbestuur van Antwerpen het belangrijker, om de rode loper uit te rollen voor 35 luxueuze hotelkamers dan om een goed draaiende kringwinkel in het centrum van de stad te behouden. Na 300 jaar sociale invulling van de gebouwen rond de prachtige Botanische Tuin kiest het stadsbestuur voor een commercieel en elitair project. Alle truken van de foor worden bovengehaald om projectontwikkelaar Iret Development ter wille te zijn: van het uitreiken van een bouwvergunning twee jaar vóór de overdracht van het pand tot het schrijven van een erfpachtoproep op maat van de ontwikkelaar.

PVDA start affichecampagne in de wijk Moretusburg in Hoboken

In september organiseerde de Hobokense afdeling van de PVDA een wijkvergadering in Moretusburg waar een zestigtal bewoners naartoe kwamen. “Het was snel duidelijk dat de spirit om te knokken voor het behoud van de wijk groot is. We besloten te starten met een affichecampagne voor het behoud van de hele wijk”, zegt Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid en huisarts in Hoboken.

PVDA wil degelijk onderzoek naar loodvervuiling

Mie Branders vroeg op de Antwerpse gemeenteraad (van 28 september 2020) naar de oorzaken van de verhoogde loodvervuiling van Umicore. Een propere fabriek, dat is goed voor de wijkbewoners van Moretusburg en voor de arbeiders.

PVDA kritisch positief over voortgang Oosterweelwerken en de Ringparken

De leden van de Antwerpse gemeenteraad en de negen districtsraden kregen op een speciale online vergadering een toelichting bij de stand van zaken van de werken aan de Antwerpse ring. Kristof Vissers, districtsraadslid in Deurne nam voor de PVDA het woord. Lees hier zijn tussenkomst.

Peter Mertens neemt het op voor dokwerkers op de Antwerpse gemeenteraad

Het behoud van de Wet Major is een strijd op vele fronten. In 2002 gaf de Antwerpse gemeenteraad een unaniem signaal om het belang van de havenarbeid en de Wet Major te onderlijnen. Maandag 28 september 2020 lag opnieuw een motie voor, waarin Peter Mertens het opneemt voor de dokwerkers op de Antwerpse gemeenteraad.

Maak van wet-Major geen lege-doos-Major

Handen af van de wet-Major! Een grote groep dokwerkers komt naar de gemeenteraad van 28 september naar aanleiding van de steunmotie PVDA-gemeenteraadslid van Peter Mertens voor hun statuut. Het is belangrijk om als stad Antwerpen een duidelijk standpunt in te nemen voor de volledige wet-Major en niet de lege doos die men ervan wil maken. Lees hier de tussenkomst van Peter Mertens.

Peter Mertens legt steunmotie wet-Major voor op Antwerpse gemeenteraad

Komende maandag, 28 september, zal Peter Mertens op de Antwerpse gemeenteraad een motie voorleggen ter ondersteuning van de havenarbeid(st)ers en hun beschermd statuut. Een voorbereidend advies van het Europees Hof van Justitie wil van de wet-Major een lege doos maken, met minder vakbond en meer interimkantoren. Voor Peter Mertens is het hoog tijd voor de Antwerpse gemeenteraad om kleur te bekennen en om als één man achter onze dokwerkers te gaan staan. Lees hier de motie.

Doe je mee?