Ook tweede poging tot privatisering van Zorgbedrijf teruggefloten

Na twee mislukte pogingen wil het Antwerpse stadsbestuur doorgaan met de privatisering van het Zorgbedrijf. Gemeenteraadslid Lise Vandecasteele geeft de schepen helemaal gelijk: het protest zal niet gaan liggen. Betaalbare en kwaliteitsvolle openbare zorg is de toekomst.

Stadsbestuur laat culturele- en jeugdverenigingen aan hun lot over

De hoge energieprijzen en de losgeslagen inflatie raken niet enkel de gezinnen, de zelfstandigen, de KMO's en de stad als organisatie. Ook vele sociale, culturele, sport- én jeugdorganisaties moeten deze hogere kosten ophoesten. Toch worden hun werkingsmiddelen niet geïndexeerd. Hun opdrachten worden zwaarder, maar hun middelen steeds lichter. Mie Branders vroeg op de gemeenteraad van september 2022 aan de schepenen van Jeugd, Cultuur en Sociale Zaken om de verenigingen met de nodige indexering terug genoeg zuurstof te geven.

Antwerps stadsbestuur trekt geen lessen uit bouwramp school Nieuw Zuid

Peter Mertens vroeg op de gemeenteraad van maandag 26 september aan het stadsbestuur om lessen te trekken uit de bouwramp op Nieuw Zuid. En wat was het antwoord? "We trekken geen voorbarige conclusies". Van struisvogelpolitiek gesproken. Het stadsbestuur kan en moet vandaag al zorgen dat er betere controle komt op haar bouwwerven. Zodat we nieuwe ongevallen zoals die op Nieuw Zuid in de toekomst kunnen vermijden.

Het falen van de War on Drugs in Antwerpen - Peter Mertens vs Bart De Wever

De War On Drugs zoals die in 2012 met veel toeters en bellen door burgemeester Bart De Wever (N-VA) in het leven werd geroepen heeft gefaald. Peter Mertens kwam er in de Antwerpse gemeenteraad over tussen. Voor ons zijn er vier elementen in de strijd tegen drugs die duidelijk moeten benoemd worden: de rol van de openbare diensten; het principe van ‘follow the money’; de wijkteams als ‘ogen en oren op het terrein’ en het investeren in een brede aanpak van preventie. Bekijk hier zijn tussenkomst.

Het falen van de War on Drugs in Antwerpen

De War on drugs zoals die pompeus in 2012 door burgemeester Bart De Wever (N-VA) in het leven werd geroepen heeft gefaald. Er zijn niet minder drugs in omloop, er wordt meer verhandeld en gebruikt, de drugskartels zijn sterker dan ooit, er is meer rivaliteit tussen bendes… Het beleid legt een overdreven focus op kleine straatdealers, maar de grote kartels blijven in stand. Op deze manier gaan we er niet geraken. Peter Mertens wees op het falende beleid dat tot deze toestanden geleid heeft, en bracht naar voor wat er volgens de PVDA moet gebeuren in de strijd tegen georganiseerde misdaad.Lees hieronder zijn tussenkomst.  

Antwerps stadsbestuur censureert gedicht "Losgeld"

De stad weigerde het gedicht ‘Losgeld’, een hommage aan de werkende-klasse-jeugd. Laat de paradox van de poëten nu net zijn: hoe meer je ze het zwijgen oplegt, hoe harder ze zullen spreken. Dat het Antwerpse stadsbestuur dus maar gerust verder doet met het verbieden van kritische gedichten, ze zullen meer dan ooit aan de oppervlakte komen! Bekijk hier de tussenkomst van Peter Mertens in de Antwerpse gemeenteraad.

Stop Femicide #NietEenMeer

De Antwerpse groep van Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA, verzamelde vanavond aan de trappen van het Justitiepaleis. Ze deden dat omdat er vorige week weer een vrouw vermoord werd door een ex-partner. “Daarmee werd ze al het veertiende slachtoffer van femicide in ons land, in 2022” vertelt lokaal Marianne-verantwoordelijke en districtsraadslid Nadine Peeters.

Bewoners serviceflats Zorgbedrijf zien huur voor tweede keer stijgen dit jaar

Bewoners van serviceflats van het Zorgbedrijf kregen eind augustus voor de tweede keer op een jaar tijd een brief met slecht nieuws in de bus. Het Zorgbedrijf verhoogt voor de tweede keer dit jaar de huurprijs. Daarmee stijgt de huurprijs met elf procent. “Het Zorgbedrijf verliest haar sociale opdracht uit het oog,” reageert Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor PVDA. “De Vlaamse regering maakte een tweede indexering van huurprijzen mogelijk. Wettelijk gezien is dit allemaal in orde, maar voor de bewoners is dit een zware klap. Het Zorgbedrijf en voorzitster Van Doesburg (N-VA) zou beter extra middelen aan Vlaanderen vragen, in plaats gewoon de facturen van de bewoners te verhogen.”

“Don’t forget us” vragen meer dan 100 arbeiders van Borealis-werf

"Don't forget us" en"No promises, we want acts!" zeggen de lassers en pijpfitters die uitgebuit werden op de Borealis-werf en die al sinds juli wachten op steun. Deze middag voerden ze met meer dan honderd actie in Antwerpen.

Privatisering Zorgbedrijf Antwerpen krijgt voor tweede keer deksel op de neus

Voor de tweede keer krijgt het Antwerpse stadsbestuur het deksel op de neus met zijn poging het Zorgbedrijf te privatiseren. Volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) diende samen met de vakbonden klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur tegen de beslissing tot privatisering en spreekt van een tweede overwinning. “Privatisering toont keer op keer dat de prijzen omhoog gaan en de kwaliteit er niet op verbetert. Voor de tweede keer probeert het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid te ontduiken en de ouderenzorg af te stoten. Ik roep op om de energie eindelijk te richten op betaalbare en kwaliteitsvolle openbare ouderenzorg voor alle Antwerpse senioren.”