Nieuws

Districtsbestuur Deurne verkiest zitpenningen boven armoedebestrijding

In november besprak de Deurnese districtsraad de meerjarenbegroting 2020-2025. De eerste vaststelling is dat de districten in Antwerpen nog steeds veel te weinig middelen hebben voor de taken die zij in onze samenleving moeten uitvoeren. Daarnaast ziet PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers vooral een groot tekort aan middelen voor armoedebestrijding en krimpende budgetten voor cultuur, jeugd en sport.

Wij zijn geen speelballen!

Bittere kou kon het personeel niet binnen houden. Het personeel dat werkt voor de drie musea (het Fotomuseum, het Modemuseum en het DIVA) die nu nog zijn samengebracht onder “de Museumstichting”.

PVDA Wilrijk verspreidt folder tegen komst nieuwe verbrandingsoven ISVAG

Zaterdag 16 november organiseerde afvalintercommunale ISVAG een buurtvergadering om de omwonenden te sussen en te overtuigen van het nut van een nieuwe, megalomane verbrandingsoven. Lien Moens, PVDA districtsraadslid in Wilrijk, sprak er met de aanwezigen en riep ISVAG op te stoppen met het spuien van mist en te investeren in de alternatieven voor afvalverbranding.

De PVDA blijft zich verzetten tegen de komst van een nieuwe, grotere verbrandingsoven

In september werd de vergunningsaanvraag van ISVAG voor een afvalverbrandingsoven in Wilrijk door de bevoegde instanties onontvankelijk verklaard. De PVDA strijd al vanaf het begin tegen deze nieuwe, grotere oven ter vervanging van de huidige.

N-VA-bestuur Edegem hakt in op gemeentepersoneel en dienstverlening

Gisteren maakte het Edegemse gemeentebestuur haar plannen voor de gemeente bekend. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft N-VA er een volstrekte meerderheid. Het bestuur deed dinsdag niets minder dan een oorlogsverklaring. Het wil de tewerkstelling van het gemeentepersoneel met 30% verminderen. Tal van diensten worden uitbesteed aan de privé. Stuk voor stuk plannen ten koste van jobs en dienstverlening, waar de burger de dupe van wordt.

PVDA vraagt de annulering van ongeoorloofde lobby-avond van ISVAG

Komende dinsdag, 12 november, organiseert ISVAG een infovergadering mét afsluitende drink voor gemeenteraadsleden. De afvalintercommunale wil er de raadsleden van de aangesloten gemeenten overtuigen van haar toekomstplan om een grotere afvalverbrandingscentrale te bouwen. Lien Moens, Wilrijks PVDA-districtsraadslid is er niet over te spreken: “ISVAG spant de kar voor het paard. Terwijl de stad Antwerpen bezig is met een marktbevraging naar alternatieven, houdt ISVAG een soort lobby-avond voor de gemeenteraadsleden. Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen in ISVAG en de schepenen Duchateau en Meeuws om deze vergadering te laten annuleren.”

ISVAG-voorzitter Bossuyt (N-VA) vindt onderzoek naar alternatieven voor verbrandingsoven onnodig

Op 24 oktober vond er een gemeenteraadscommissie plaats over de Intercommunale ISVAG, die de afvalverbrandingsoven van Wilrijk uitbaat. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Kristof Bossuyt (N-VA), sprak klaar en duidelijk: de oven blijft ook de komende decennia afval verbranden in Wilrijk, de capaciteit wordt nog groter ondanks de roep naar minder afval én het prijskaartje voor de nieuwe oven blijft overdreven hoog. Ondertussen betalen we met belastinggeld een marktbevraging om alternatieve technieken en locaties te onderzoeken. Maar dat is maar om te lachen, volgens Bossuyt, want hij kent het antwoord al: ISVAG is in alles de beste.

Mertens (PVDA) clasht met Havenschepen De Ridder (N-VA) over wapentransporten Saudi-Arabië

Op de Antwerpse gemeenteraad van maandag 21 oktober 2019 kwam het tot een clash tussen Peter Mertens (PVDA) en Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) over de doorvoer van bijna 100 ton explosieven via de Antwerpse haven naar Saudi-Arabië. “De N-VA neemt een hypocriete houding aan ten aanzien van Saudi-Arabië”, aldus Mertens.

In Zelzate gaat geen extra cent naar zitpenningen, wel naar armoedebestrijding

De Antwerpse PVDA kloeg vorige week aan dat het stadsbestuur, dat strikte budgettaire discipline predikt en besparingen oplegt aan het personeel, in de komende legislatuur 11,4 miljoen euro extra gaat besteden aan de verhoging van zitpenningen en van schepenlonen. In een poging om de verhogingen in Antwerpen te verdedigen schermt de N-VA en het Vals Belang met het argument dat er in Zelzate, waar de PVDA mee bestuurt, al een verhoging van de zitpenningen heeft plaatsgevonden.

Stad Antwerpen: Gebruik 11,4 miljoen euro voor sociale doelen in plaats van zelfbediening

Op de gemeenteraad van oktober 2019 hield PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders een vurig pleidooi om de zitpenningen van de Antwerpse raadsleden niet te verhogen en om het uitgespaarde geld te investeren in nuttige stadsprojecten zoals het heropenen van de kinderboerderij. Ze gaf het stadsbestuur drie tips om het werk van raadsleden te vergemakkelijken. Lees hier de volledige tussenkomst van Mie Branders.

Dit is jouw beweging