Nieuws

Personeel provincie bedreigd door startnota De Wever

De Startnota van Bart De Wever voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering is een bedreiging voor de toekomst van het personeel van de provincies. “Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan”, staat er letterlijk te lezen. Wat er gebeurt met de 1600 werknemers van de Provincie Antwerpen? Niets is duidelijk en het personeel maakt zich na de besparingen van de afgelopen jaren opnieuw ernstige zorgen. PVDA-provincieraadslid Rudy Sohier zal met de werknemers en de vakbonden opkomen voor hun toekomst.

Wachtlijst loopt op tot 30.000, PVDA vraagt sociaal noodplan

30.000 gezinnen wachten op een sociale woning in Antwerpen. De nieuwste cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) liegen er niet om. “Antwerpen is één van de slechtste leerlingen in de klas”, weet PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Op zeven jaar tijd verdubbelde de wachtlijst voor een sociale woning van 13.059 naar 29.955. De stad Antwerpen heeft meer wachtenden dan de hele provincie West-Vlaanderen. Dat zijn 30.000 gezinnen die geduwd worden op de private markt, vaak naar huisjesmelkers met dure woningen in slechte staat. De wooncrisis is scherper dan ooit.”

De Antwerpse Noorderlijn-werken: een maat voor niets?

De Lijn maakte eind juli haar plannen voor het Antwerpse tramnet bekend. Wanneer de Noorderlijn-werken afgerond zijn zal er weliswaar een nieuwe tramlijn komen, maar daarvoor worden er andere trajecten ingekort of zelfs afgeschaft. Op die manier zullen er veel Antwerpenaren in de kou komen te staan, ondanks miljoeneninvesteringen. De PVDA pleit voor een ambitieus Antwerps tramplan dat breekt met het huidige besparingsbeleid van de Vlaamse Regering aangevoerd door de N-VA.

Twee woontorens van Woonhaven afgesloten van warm water en gas door CO-dreiging

Deze week werden al twee bewoners geëvacueerd wegens CO-vergiftiging en gisteren werden in de Woontoren aan de Paul Henrispaaklaan 3 in Hoboken al vijf verdiepingen afgesloten van warm water en gas. Vandaag moesten de bewoners van de beide woontorens een letterlijke koude douche ontdekken en een kookvuur zonder gas. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders hekelt de minimale dienstverlening en stelt samen met de bewoners veel vragen bij de voorafgaande ingrepen in de verwarmingsinstallaties.

Mie Branders: "Een kwestie van tijd tot er onschuldige slachtoffers vallen. Een grondige evaluatie van de war on drugs is hoogdringend."

Zondagnacht werd Antwerpen opnieuw opgeschrikt door een granaataanval, deze keer in Berchem. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders reageert: "Het geweld is doorgedrongen tot in de wijken en het lijkt maar een kwestie van tijd tot er onschuldige slachtoffers vallen. Al maandenlang vragen wij een kritische evaluatie van de war on drugs die burgemeester Bart De Wever in 2013 startte. Want in enkele jaren tijd hebben we de geweldspiraal tussen rivaliserende drugsbendes alleen maar zien toenemen."

Antwerps Havenbedrijf torpedeert halte waterbus zonder haalbaarheidsstudie

Het Havenbedrijf wenst de waterbus niet zuidwaarts uit te breiden naar Temse of Bornem, ondanks de expliciete vraag van de twee gemeentebesturen en vele opvarenden. De beloftevolle haalbaarheidsstudie, aangekondigd in april vorig jaar, blijkt nooit opgestart te zijn. Als klap op de vuurpijl plant het Havenbedrijf tegen eind dit jaar om de zuidelijke route over te dragen aan een private speler.

Arbeidsrechtbank noemt ontslag Peter Spruyt door Stad Mortsel onwettig

In een bijzonder uitgewerkt vonnis noemt de arbeidsrechtbank van Antwerpen het ontslag van ACV-afgevaardigde Peter Spruyt door de stad Mortsel onwettig. Peter werd in september 2017 ontslagen, nadat hij een punt bleef maken van een aanslepende asbestverontreiniging. De rechtbank stelt Peter in het gelijk en veroordeelt Stad Mortsel nu tot een schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag en syndicale discriminatie.

Stad geeft veertig keer meer aan cruiseponton dan aan kortingen op duurzaam vervoer

Terwijl de stad Antwerpen een ponton voor luchtvervuilende cruiseschepen bouwt ter waarde van 10 miljoen, lag op de gemeenteraad het stedelijk reglement voor om je auto in te ruilen voor een MaaS-abonnement. De MaaS-abonnementen zijn toekomstige combi-abonnementen voor De Lijn, Velo, deelsteps en andere alternatieven. “Helaas mist dit reglement elke ambitie”, stelde PVDA-raadslid Mie Branders op de gemeenteraad vast.

Democratische rechten in gevaar na veroordeling voorzitter ABVV Antwerpen

Het hof van beroep bevestigt de veroordeling van Bruno Verlaeckt, de voorzitter van ABVV Antwerpen. De voorzitter van ABVV Antwerpen wordt veroordeeld als organisator van “kwaadwillige belemmering van het verkeer” op basis van artikel 406 van het strafwetboek. Een artikel uit het strafwetboek wordt dus gebruikt om een vakbondsleider te veroordelen voor een sociale actie. Men plaatst dus de strafwet boven de fundamentele vrijheden. Om het fundamentele recht op collectieve actie te vrijwaren, vraagt de PVDA een dringende stemming over een aanpassing van het artikel 406 van het strafwetboek, zodat het niet meer gebruikt kan worden tegen sociale acties.

Stop de hypocrisie: geen cruisesschepen in de Lage-emissiezone

Op de gemeenteraad van juni 2019 kwam het tot een bits debat rond de bouw van het ponton voor sterk vervuilende cruiseschepen aan het Steen in het midden van de Lage-emissiezone. Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid, vraagt een einde te maken aan de hypocrisie om bezitters van een dieselwagentje op kosten te drijven en tegelijk de rode loper uit te rollen voor het luxe-toerisme.

Dit is jouw beweging