PVDA wil degelijk onderzoek naar loodvervuiling

Mie Branders vroeg op de Antwerpse gemeenteraad (van 28 september 2020) naar de oorzaken van de verhoogde loodvervuiling van Umicore. Een propere fabriek, dat is goed voor de wijkbewoners van Moretusburg en voor de arbeiders.

PVDA kritisch positief over voortgang Oosterweelwerken en de Ringparken

De leden van de Antwerpse gemeenteraad en de negen districtsraden kregen op een speciale online vergadering een toelichting bij de stand van zaken van de werken aan de Antwerpse ring. Kristof Vissers, districtsraadslid in Deurne nam voor de PVDA het woord. Lees hier zijn tussenkomst.

Peter Mertens neemt het op voor dokwerkers op de Antwerpse gemeenteraad

Het behoud van de Wet Major is een strijd op vele fronten. In 2002 gaf de Antwerpse gemeenteraad een unaniem signaal om het belang van de havenarbeid en de Wet Major te onderlijnen. Maandag 28 september 2020 lag opnieuw een motie voor, waarin Peter Mertens het opneemt voor de dokwerkers op de Antwerpse gemeenteraad.

Maak van wet-Major geen lege-doos-Major

Handen af van de wet-Major! Een grote groep dokwerkers komt naar de gemeenteraad van 28 september naar aanleiding van de steunmotie PVDA-gemeenteraadslid van Peter Mertens voor hun statuut. Het is belangrijk om als stad Antwerpen een duidelijk standpunt in te nemen voor de volledige wet-Major en niet de lege doos die men ervan wil maken. Lees hier de tussenkomst van Peter Mertens.

Peter Mertens legt steunmotie wet-Major voor op Antwerpse gemeenteraad

Komende maandag, 28 september, zal Peter Mertens op de Antwerpse gemeenteraad een motie voorleggen ter ondersteuning van de havenarbeid(st)ers en hun beschermd statuut. Een voorbereidend advies van het Europees Hof van Justitie wil van de wet-Major een lege doos maken, met minder vakbond en meer interimkantoren. Voor Peter Mertens is het hoog tijd voor de Antwerpse gemeenteraad om kleur te bekennen en om als één man achter onze dokwerkers te gaan staan. Lees hier de motie.

Opnieuw verhoogde loodwaarden rond Umicore Hoboken, PVDA vraagt “onderzoek tot op het bot”

In Moretusburg, de Hobokense wijk naast het metaalverwerkend bedrijf Umicore, viel op verschillende momenten het afgelopen jaar fors meer loodstof uit de lucht dan normaal. Dat blijkt uit gegevens die PVDA-parlementslid Jos D’Haese opvroeg. “Deze cijfers doen ons sterk vermoeden dat de hoge bloedwaarden die in april en mei bij kinderen in de wijk werden gemeten door meer veroorzaakt zijn dan de lockdown”, zegt D’Haese. Bovendien blijkt dat tussen half juni en half juli 2020 opnieuw erg hoge waarden voor lood, arseen, cadmium en andere zware metalen in neervallend stof werden gemeten. “De bewoners van Moretusburg en de arbeiders van Umicore hebben recht op duidelijkheid. Eind juni werd duidelijk dat kinderen in de wijk erg hoge loodwaarden in hun bloed hadden, vandaag is daar nog steeds geen verklaring voor. Dit moet nu eindelijk tot op het bot worden uitgezocht.”

Huts en Hof versus de havenarbeiders: wordt de wet-Major een lege doos?

Als het van het voorbereidend advies van het Europees Hof van Justitie afhangt, komt er binnenkort een zeer liberaal arrest tegen het statuut van de Belgische havenarbeiders. De Wet Major moet een lege doos worden, men wil minder vakbond en meer interimkantoren. Een dergelijke liberalisering van havenarbeid zet de deuren open voor sociale dumping. Deze zaak belangt niet alleen de (Europese) havenarbeiders aan, maar alle werknemers die meer sociale bescherming willen, vakbonden die impact willen hebben en iedereen die opkomt voor een socialer Europa.

PVDA zet miljonairsroutes op de kaart in de provincie Antwerpen

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, trapt op 10 september officieel de eerste Antwerpse miljonairsroute in gang: Havenbonzen en booming business. 

Water & energiepremie : Stop nalatigheid Vlaamse regering. Ook losse (haven)arbeiders verdienen premie.

Waarom hebben werkloze losse (haven)arbeiders de Vlaamse water- en energiepremie van 200€ in coronatijden niet ontvangen? Omdat de Vlaamse regering nalatig is geweest. Tijd om dat recht te zetten, vindt de PVDA.

Zwembadjes brengen broodnodige verkoeling op Park Spoor Noord

“Laat de fonteintjes terug spuiten en gun de Antwerpse kinderen hun waterpret”, zegt Antwerps PVDA-districtsraadslid Nadine Peeters. “De tweede helft van augustus en september kan het nog warm zijn.” De linkse partij voerde vandaag actie en vraag dat de stad Antwerpen de populaire speelfonteinen op Park Spoor Noord terug aankoppelt. Dat kan op een veilige manier met respect voor social distancing. Voor Nadine Peeters zijn de populaire fonteintjes essentieel voor het speelplezier van de kinderen die het de afgelopen maanden al zo moeilijk hebben gehad met de coronamaatregelen. 

Doe je mee?