Nieuws

PVDA vraagt extra aanwervingen voor kwalitatieve zorg in Antwerpse ZNA ziekenhuizen

De PVDA zet de kwaliteit van zorgen in de ZNA-ziekenhuizen op de agenda van de Antwerpse gemeenteraad van 29 april. “De verhalen van de familie en de patiënten zijn erg verontrustend. Ook het personeel trekt al jaren aan de alarmbel. België scoort slecht op vlak van personeelsbezetting in ziekenhuizen. Om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen moet er extra personeel aangeworven worden.” zegt huisarts Lise Vandecasteele (PVDA). 

Speelplein Meetjeslandstraat moet terug open

Al een half jaar is het spiksplinternieuw speelpleintje aan de Lage Weg in Hoboken gesloten. De nieuwe speeltuigen staan nog steeds achter Heras hekken. De lente komt al piepen en de kinderen willen graag buitenspelen. Hoogtijd om de speeltuin terug te gunnen aan de buurt. Het was burgemeester Bart De wever (N-VA) die in oktober 2018 de speeltuin sloot. PVDA-districtsraadslid Tim Joye stelde voor om het pleintje op zijn minst in de Paasvakantie tijdelijk te openen, mét de nodige jeugdwerkers om het voor iedereen plezant te houden. Het district stemde daarin toe. De jeugdwerking komt, maar het pleintje blijft gesloten. Er zal gespeeld worden op het grasplein ernaast. De PVDA wil een definitieve oplossing en stelt een stappenplan voor.

Voer strijd tegen armoede, niet tegen armen

Eigen schuld, dikke bult. Dat is steeds vaker de filosofie in de Antwerpse OCMW-comités. Voor Lise Vandecasteele* zijn die een toonbeeld van paternalisme. Dat schreef ze in dit opiniestuk dat eerder verscheen in De Standaard van 4 april.

Daklozenopvang ontoereikend in Antwerpen

Nu maandag 1 april wordt de nachtopvang voor daklozen in Antwerpen met meer dan de helft verminderd.  Het is vreemd dat het recht op een veilige en beschutte nachtrust afhangt van het seizoen. Want dakloosheid volgt die seizoenen echt niet. Gemeenteraadslid Mie Branders stelde daar vragen over in de gemeenteraad van 25 maart.

PVDA trekt met syndicalisten en klimaatscholieren naar 26 mei

De PVDA trekt met stevige ambities naar de verkiezingen op 26 mei. Daarbij horen kandidatenlijsten die bulken van het engagement. Met Peter Mertens als lijsttrekker voor de Kamer wil de linkse partij voor het eerst vanuit Vlaanderen een verkozene naar het Federaal Parlement sturen. En met Jos D’Haese en Lise Vandecasteele mikt de PVDA ook op haar twee eerste zitjes in het Vlaamse Parlement. De kandidatenlijsten die die ambities moeten waarmaken bulken van het engagement. We lichten er enkele straffe kandidaten uit.

Vakbondssecretaris Erik Dirkx kiest voor de PVDA

PVDA strikt Antwerps vakbondstopper, Erik Dirkx, voor de Vlaamse Parlementslijst. Hij staat op de 18de plaats. Peter Mertens, PVDA-voorzitter en lijsttrekker voor het Federale Parlement, is verheugd:  “Ik ben enorm fier dat Erik op onze lijst staat. Hij is allergisch voor onrecht en staat al heel zijn leven lang op de barricaden voor de rechten van de werkende mensen. Eerst als delegee, nadien als secretaris.”

Antwerpse rusthuizen zijn de duursten van het land

Op de gemeenteraad van maart 2019 ondervroeg PVDA-raadslid Mie Branders, schepen Fons Duchateau (N-VA) over de hoge prijzen en het schrijnende personeelstekort in de publieke woonzorgcentra van het Zorgbedrijf. “Niets van aan”, zegt de schepen en hij bereidt ondertussen een grootschalige privatiseringsoperatie voor.

Ook nieuw stadsbestuur schermt commercialisering af van de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van maart 2019 stond de delegatie van taken van gemeenteraad aan het college op de agenda. Ook met sp.a in het bestuur wordt de lancering van projectoproepen, die in het leven zijn geroepen om het sociaal werk te commercialiseren, een bevoegdheid van het college. Lees hier de tussenkomst van Peter Mertens.

Een eerste stap in de vergroening van de Antwerpse petrochemie?

Persbericht door de Haven van Antwerpen: tegen eind 2019 start een pilootproject om uit CO2 , gecombineerd met groene waterstof, duurzame methanol te produceren.

De ‘Energy Observer’ als vaandeldrager voor de waterstofrevolutie

Ga eens kijken. Van 21 tot 29 maart ligt de waterstofboot Energy Observer in de Antwerpse haven naast het Havenhuis. Dat is hun 34ste stop in hun reis om de wereld in 6 jaar. Ze gaan 101 havens aandoen in 50 landen. Hun volgende stop is Amsterdam.

Dit is jouw beweging