Een stille, sport of speel Peperbus? Buren willen de Peperbus voor de buurt

De afgelopen weken voerden leden van de PVDA honderden gesprekken met buurtbewoners over wat zij vonden dat de toekomst van de Peperbus zou moeten zijn. De buurt kiest duidelijk voor een invulling die mensen bij elkaar brengt om elkaar te ontmoeten, te sporten, te spelen of samen te chillen.

Ouderenzorg is niet te koop

De Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur willen delen van de openbare ouderenzorg commercialiseren. Maar zorg, dat draait om mensen, en niet om centen. Bekijk de tussenkomst van Lise Vandecasteele in het parlement.

Bereid goed weer in Antwerpen voor als evenement

Heel wat Antwerpenaren snakken naar hogere temperaturen om buiten te kunnen zitten, spelen en ontspannen. Door de coronamaatregelen wordt de druk op de openbare ruimte dan ook snel heel groot wanneer de zon door de wolken breekt. De PVDA stelt voor om goed weer voor te bereiden als een echt evenement. “Er is een noodkreet vanuit de samenleving, en zeker vanuit de jongeren, om veilig naar buiten te kunnen komen”, zegt Jos D’Haese, woordvoerder van de PVDA Antwerpen. “Waarom blijft het stadsbestuur die negeren? Een frisse neus halen is goed voor de gezondheid én perfect coronaproof. Laat ons het zo organiseren dat we samen van dat goede weer kunnen genieten.”

Stad Antwerpen maakt van haar openbare ouderenzorg een businessmodel

Donderdagavond 6 mei gaf de Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen - de voormalige Antwerpse openbare OCMW rusthuizen - groen licht voor een privatisering. Het Zorgbedrijf Antwerpen richt één VZW en drie vennootschappen op en brengt al haar activiteiten en vastgoed daarin onder. Een primeur voor België.

Ook het voorbije jaar geen bijkomende sociale woningen in Antwerpen

In 2020 telt de stad Antwerpen minder sociale huurwoningen dan in 2018 bij het aantreden van het nieuwe stadsbestuur (N-VA, Vooruit, open VLD). Dat staat gemeld op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Voor PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders is het duidelijk dat sociale huisvesting van dit stadsbestuur geen prioriteit krijgt. “Het is het tweede jaar op rij dat het aantal sociale huurwoningen daalt in plaats van te stijgen. Er zouden in 2020 slechts 29 sociale huurwoningen zijn opgeleverd. Heel Antwerpen staat vol met bouwkranen, maar die nieuwbouw bestaat blijkbaar nauwelijks uit sociale huisvesting. Net nu we in corona-tijden zien dat er zoveel nood is aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen blijven veel Antwerpenaren in de kou staan.”

PVDA vraagt stadsbestuur om samenwerking team LGU te behouden

Het Antwerpse stadsbestuur en schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) beslisten dat er geen toekomst is voor de voormalige medewerkers van Let’s Go Urban (LGU) in het Urban Centre. Als reactie lanceerden de jongeren van LGU een petitie met de vraag om het team niet op straat te zetten. Voor Antwerps PVDA-woordvoerder Jos D’Haese is het duidelijk “Schepen Beels moet haar verantwoordelijkheid nemen. Als ze het meent dat ze voor continuïteit van het LGU-project wil zorgen, dan mag ze het huidige team niet zomaar aan de kant schuiven. Externe partners via raamcontracten danslessen laten geven, zonder vertrouwensband met die jongeren, zonder voeling met die wijk, dat is gedoemd om te mislukken. De stad kan de jeugdwerkers zelf aanwerven of een andere oplossing zoeken.”

Op 1 mei eisen we respect voor de werkende klasse

Op deze dag van feest en strijd voor de werkende klasse komen wij op straat. Om respect te vragen voor zij die de maatschappij doen draaien. Op drie pleinen in Antwerpen namen ABVV-delegees, jongeren en kopstukken van de PVDA het woord. 'Wij willen geen pot choco of een reep chocolade, maar vrije loononderhandelingen.' Bekijk hier het fotoverslag van 1 mei 2021.

Merksemnaren willen tram 2 behouden

Donderdag 29 april schonk PVDA districtsraadslid Tristan Faes een gedenkplaat voor tram 2 aan districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA). Op deze gedenkplaat staan de voornamen van alle reizigers en personeel die de voorbije maanden hun mening gaven over openbaar vervoer in Merksem. In het Vervoersplan 2021 zou tram 2, de rechtstreekse verbinding tussen Merksem en Hoboken, verdwijnen.

Twee stellingen over Kaouakibi-gate lijnrecht tegenover elkaar op de Antwerpse gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 26 april 2021 ondervroeg Peter Mertens burgemeester De Wever over de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur in de zaak El Kauoakibi. Bekijk en lees hier zijn tussenkomst.

Jos D'Haese op Terzake over de zaak El Kaouakibi

"Men geeft de sleutels van het huis, men zet de deur wagenwijd open. Men zegt waar de schatten liggen. En dan zegt men: oei, we zijn opgelicht."
Jos D'Haese was te gast op Terzake over de zaak El Kaouakibi. Bekijk hier zijn reactie.