PVDA lanceert vijf concrete corona-voorstellen in begrotingsdebat

Op de gemeenteraad van komende maandag staat de aanpassing van het meerjarenplan op de agenda. De budgetwijziging werd voorbereid voor de coronacrisis uitbrak en het document houdt dus geen rekening met de nieuwe situatie. Ondertussen besloot het stadsbestuur een corona-compensatiefonds van 50 miljoen aan te leggen voor zelfstandigen en ondernemers. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders vindt dit bedrag onvoldoende: “Op een totale jaarlijkse uitgave van 2,4 miljard is 50 miljoen een peulschil. We hebben geen nood aan een kleine corona-pot om snel over te kunnen gaan naar business as usual. De PVDA stelt voor om lessen te trekken uit de crisis en vijf concrete maatregelen te nemen die de verhoogde sociale noden aanpakken: Geef corona-armoede geen kans, zorg voor een zomer dichtbij huis in de districten, maak van de nood aan kleinere klassen een deugd, stap af van de grootschaligheid in de ouderenzorg, en voorzie gratis internet in onze smart city."

Bespaar niet op cultuur

Omdat heel wat culturele evenementen niet kunnen doorgaan, zien we dat in sommige districten de middelen voor cultuur worden doorgeschoven naar andere domeinen. Gemeenteraadslid Mie Branders deed een emotionele oproep tijdens de digitale gemeenteraad om de centen voor cultuur te "oormerken". Het is uitgerekend de cultuursector die ons in deze coronatijden zoveel troost biedt.

Dokters voor het volk testen patiënten in de kerk

Al sinds het begin van de coronarisis staan de mensen van Geneeskunde voor het Volk, de dokterspraktijken verbonden aan de PVDA, in de frontlinie om mensen te verzorgen. En vreemde tijden vereisen soms vreemde oplossingen. Om de mensen die eventueel besmet zijn van de andere patiënten weg te houden, worden ze getest ... in een kerk.

Betrek de vakbonden in Taskforce Haven

Op de gemeenteraad van april vroeg Peter Mertens om de vakbonden te betrekken in de taskforce van de Haven. Zij weten het beste hoe de veiligheidissues zich concreet op de vloer en op de kaai stellen. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) vindt dit niet nodig en is enkel met patroonsorgansities in rechtstreeks overleg. Laat dit geen model zijn voor de toekomst van de ontwikkeling van de Haven, misbruik de Coronacrisis niet, repliceert Peter Mertens.

PVDA vraagt om lage-emissiezone op te schorten voor onbepaalde duur

Vanaf maandag worden er terug boetes uitgeschreven bij het binnenkomen van de lage-emissiezone (LEZ). Het stadsbestuur besliste om, na een tijdelijke opschorting, de LEZ en het betalend parkeren terug op te starten. “Een domme en asociale beslissing”, vindt PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. “Het toont nogmaals dat we niet allemaal gelijk zijn in deze gezondheidscrisis. Het zijn net de mensen die het financieel al moeilijk hebben, die dit stadsbestuur gaat treffen. Een boete van 150 euro kan voor hen het verschil betekenen tussen overleven en armoede. Als het van dit stadsbestuur afhangt mag de gewone man of vrouw met zijn kleine dieselwagen de stadskas spijzen.”

PVDA vraagt meer tests in thuiszorg

Vragen om meer coronatests in de thuiszorg is "onrust zaaien", volgens Schepen Duchateau (N-VA). Op de gemeenteraad stelde PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders de vraag van vele thuishulpen naar meer testings. De thuiszorgers zijn bang omdat ze van de ene kwetsbare oudere naar de andere gaan en ze niet weten wie er al dan niet besmet is. Mogelijks zijn ze zelf overdrager van het virus. In plaats van oplossingen aan te reiken besloot de schepen op de boodschapper te schieten. Onze helden verdienen beter. Mie Branders pikte het verwijt niet en vraagt oplossingen.

Nieuwe verbrandingsoven ISVAG: slecht Antwerps theater

Op de virtuele gemeenteraad van 28 april kwam de discussie over een nieuwe verbrandingsoven nogmaals op de tafel. Intercommunale ISVAG, waarvan de Stad Antwerpen de belangrijkste aandeelhouder is, wil graag een megalomane oven van 176 miljoen bouwen vlak naast de drukke A12. Voor gemeenteraadslid Mie Branders is het duidelijk dat dit project er niet mag komen. Lees hier haar tussenkomst.

Zorgverleners lanceren open brief en petitie: "Bescherm de zorgers"

Linda Van der Schoepen, Rob Eeman en Dennis De Meyer lanceerden vorige week een open brief en petitie onder de titel ‘Bescherm de zorgers’. Alle drie werken ze in een woonzorgcentrum en maken ze zich zorgen over de bewoners en over hun collega’s. Daarom eisen ze dat minister Beke werk maakt van voldoende beschermingsmateriaal, testen en meer helpende handen in de zorg. Een driedubbel interview.

17 miljoen euro voor onnodig cruise-ponton?

Peter Mertens (PVDA fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad) pleit ervoor om de werken aan de peperdure pontonsteiger voor cruises even te pauzeren. Peter Mertens wil niet dat de Stad Antwerpen straks met haar eigen 'spookbrug van Varsenare' zit, een peperduur bouwwerk dat onnuttig blijkt te zijn. "We kunnen die 17 miljoen euro van de pontonsteiger beter investeren in het Zorgbedrijf Antwerpen voor meer personeel in de rusthuizen", zegt Peter Mertens nog. "Dat is hetzelfde als pleiten voor een staatsgeleide economie", antwoordt schepen Koen Kennis (N-VA). Volgens de N-VA zal de heropbouw van de Antwerpse economie dus staan of vallen met de cruise-sector. Maar het is lang niet zeker of er na deze crisis nog wel cruises zullen zijn en dan kunnen we straks de stad heropbouwen zonder die ultravervuilende megacruises aan het Steen.

PVDA vraagt schepen Kennis om zijn cruise-voluntarisme te laten varen

De stad Antwerpen bouwt aan een ponton voor cruiseschepen. De werken zullen vermoedelijk 17 miljoen euro kosten aan de stadskas. Schepen voor toerisme, Koen Kennis (N-VA), doet er alles aan om de timing van de werken op koers te houden. PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens stelt voor om de pauzeknop in te drukken gezien de mogelijkheid reëel is dat de cruisesector de corona-crisis niet overleeft. “We riskeren een enorm duur en lelijk ponton te maken voor niets”.

Doe je mee?