Nieuwe ‘Huts-tower’ is het resultaat van doorgeschoten “landmark-politiek”

Havenbaas, Fernand Huts, pakt op uit met een futuristische aanbouw op de Boerentoren. Met een glazen ‘kroon’ op en een dito lift- en trappenhal naast de historische wolkenkrabber, wil miljonair Huts zijn stempel drukken op de Antwerpse skyline. “Wie bepaalt er eigenlijk hoe de stad er in de toekomst moet uitzien?”, vraagt PVDA-fractieleider Peter Mertens. “Zijn dat de Hutsen van deze wereld of zijn dat de Antwerpenaren? En heeft dit stadsbestuur eigenlijk wel een eigen visie? Het lijkt erop dat elke miljonair zijn eigen toren moet krijgen in het centrum. We hebben de Hutstoren aan de Meir, de Gheysenstoren achter het station, de Cordeeltoren in de Pelikaanstraat … wie doet beter?”

Vuilniszak en zwembeurt fors duurder: Antwerps stadsbestuur jaagt Antwerpenaar op kosten

Niemand zou de besparingen voelen, triomfeerde schepen van Financiën Koen Kennis begin oktober nog. “Het tegendeel is waar”, stelt PVDA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Peter Mertens. Dat blijkt uit de nieuwe retributiereglementen die op de volgende gemeenteraad worden voorgelegd. “Via het verhogen van de kostprijs van vele stedelijke producten en diensten probeert de stad haar kas te spekken. Een restafvalzak wordt vanaf 1 januari 2023 maar liefst 34% duurder en voor een zwembeurt betaal je voortaan een euro meer. De Antwerpenaar ziet bovenop de energiefactuur en kassaticket in de winkel weer vele alledaagse goederen duurder worden. Het is een politieke keuze om de burgers te laten opdraaien in deze crisis. De stad kan ook kiezen om enkele prestigeprojecten niet te laten doorgaan zoals bijvoorbeeld de ondertunneling van de Scheldekaaien”

Trek tram 9 door en red tram 4

De keerlus in Eksterlaar verkeert in zo’n slechte staat dat De Lijn beslist heeft om tramlijn 4 in te korten. Tram 9 zal draaien aan de keerlus in Silsburg. Opnieuw is de reiziger de pineut.

Borgerhout: alternatief voor model-De Wever

"Terwijl het stadsbestuur bespaart op cultuur, investeren we in Borgerhout in onze lokale verenigingen", vertelt Ben Van Duppen, PVDA-schepen in Borgerhout, in ons stadsmagazine de Franken Teut.

Boost days: samen studeren, samen slagen

Niet elke jongere heeft thuis een rustige en warme plek om te studeren. Nochtans heb je die echt nodig om je voor te bereiden voor de examens. Bibliotheken zitten overvol en er zijn veel te weinig studiezalen. 

Kinderopvang: negen is te veel

“Mijn kinderen zijn bij de papa. Voilà!” Dat riep de voorzitter van het Vlaams parlement Liesbeth Homans (N-VA) uit toen Lise Vandecasteele (PVDA) vroeg wie er voor de kinderen zal zorgen als crèches sluiten. Want de kinderopvang is in crisis en steeds meer ouders zitten met de handen in het haar.

Minder trams voor een betere dienstverlening?

Vertragingen en afgeschafte ritten: het is meer regel dan uitzondering de laatste tijd.

PVDA vraagt om beloofde daklozentelling alsnog te laten doorgaan

Het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) engageerde zich om deel te nemen aan een telling van KULeuven naar de dak- en thuislozen in de stad. Op die manier  willen onderzoekers, beleidsmakers en hulpverleningsorganisaties een duidelijk beeld van de omvang van daklozenproblematiek in onze stad krijgen.. Op het laatste moment werd de telling echter on hold gezet wegens de grote werkdruk bij de sociale centra. Leen Swinnen, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) voor PVDA vraagt aan schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) om de telling alsnog te laten doorgaan “Deze telling is broodnodig. Elk jaar sterven er tientallen mensen als gevolg van dakloosheid, wij moeten deze schande in een rijk land aanpakken, en dat begint door te tellen.”

PVDA reageert op het wegsturen van een daklozenhulporganisatie: “help de helpers”

PVDA Antwerpen stelt zich ernstige vragen over de manier waarop het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) omgaat met een hulporganisatie voor dak- en thuislozen. Een vrijwillig maaltijdenproject in de parking van het centraal station wordt belemmerd, zogezegd om een ‘aanzuigeffect’ van daklozen te vermijden. “Ik roep schepen Meeuws (Vooruit) op om met deze waardevolle hulporganisatie samen te zitten om een echte oplossing te vinden. Help de helpers”, zegt Ben Van Duppen, woordvoerder van PVDA Antwerpen. “De stad slaagt er niet in om dakloosheid aan te pakken, dus dan moeten de dak- en thuislozen blijkbaar maar uit het zicht verdwijnen.”

“Prijzen verlagen? Perfect mogelijk! Kijk naar Frankrijk”

We moeten de energieprijzen blokkeren, zoals in Frankrijk. Daar betalen ze drie keer minder, zegt Peter Mertens, algemeen secretaris van de PVDA.