Nieuws

Edegem: na akkoord gaat de strijd voor een sociale toekomst verder 

Op woensdag 12 februari werd bekend gemaakt dat er een akkoord is tussen gemeentebestuur en vakbonden over financiële compensaties en bijkomende maatregelen voor getroffen werknemers. Bijna de helft van het personeel wordt ontslagen of gaat wellicht over naar een private partner.  Voor de PVDA veranderen dit akkoord niets aan de essentie: die van een asociaal bestuur dat vanuit haar rechtse agenda de openbare dienstverlening afbreekt, jobs vernietigt en onze diensten te grabbel gooit aan bedrijven in de privé.

De lage-emissiezone (LEZ) is asociaal

Peter Mertens (PVDA) clasht met Antwerps stadsbestuur over de Lage-emissiezone (LEZ). De boetes swingen de pan uit, het is peperduur om de stad binnen te komen, en er zijn zo goed als geen alternatieven. De PVDA heeft vanaf de eerste dag kritiek gehad op deze LEZ, als asociaal en elitair. Natuurlijk zijn wij voor gezonde lucht, maar onze moties om dat te realiseren via een aanmoedigingsbeleid en uitdovingsbeleid (in plaats van met een boetebeleid) zijn telkens arrogant van tafel geveegd. Wordt vervolgd.

EXCLUSIEVE CIJFERS: Maar liefst acht op tien Antwerpse sociale woningen duurder sinds 1 januari

De aanpassing van de sociale huurprijs weegt nog zwaarder in Antwerpen dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord van schepen van wonen Fons Duchateau (N-VA) op een vraag van PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Waar in Vlaanderen 73% van de sociale huurders sinds 1 januari meer betaalt, is dat in Antwerpen maar liefst 81%. 2.235 Antwerpse sociale huurders kregen in januari een verhoging van meer dan 100 euro. Toen de PVDA in december de stijging van de huurprijzen aankaartte verweet schepen Duchateau ons van leugens verspreiden, manipulatie en angst zaaien. De cijfers geven de PVDA gelijk. Deze asociale huurprijsverhogingen moeten ingetrokken worden”, vindt Branders.

Provinciegouverneur vernietigt meerjarenplan van N-VA-gemeentebestuur Edegem

Het meerjarenplan van het Edegemse N-VA-gemeentebestuur wordt vernietigd door provinciegouverneur Berx. Daarmee gaat ze in op de klacht die door vijf oppositiepartijen werd ingediend. Een echte opsteker voor iedereen die sinds november protesteert tegen dit plan. Een onaanvaardbaar plan dat dus zelfs niet aan de vormelijke vereisten voldoet. Dit is een zoveelste blamage voor het bestuur, dat nu stilaan zijn conclusies mag gaan trekken.

Verhoging huurprijs sociale woningen is bruusk, onredelijk en mist haar doel

Op de gemeenteraad van 28 januari 2020 stelde PVDA-raadslid Mie Branders voor om een brief te schrijven aan de Vlaamse Regering. De PVDA-fractie vroeg om vanuit Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen een duidelijk en helder signaal te sturen dat de huurprijsverhoging voor de sociale woningen moet worden ingetrokken. Lees hier haar tussenkomst.

Zet de deurwaarder aan de deur

De stad Antwerpen gaat nauwer samenwerken met gerechtsdeurwaarders. Schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuws (sp.a) lanceert samen met een deuwaardersbureau Modero een platform waar de gekende schulden van mensen met structurele financiële problemen worden gebundeld in één dossier. “In plaats van te investeren in meer laagdrempelige schuldhulpverlening met meer maatschappelijk assistenten, trekt dit stadsbestuur de kaart van de repressieve as. We moeten de armoede bestrijden en niet de armen”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid en voormalig Antwerps OCMW-raadslid voor de PVDA.

Het gemeentepersoneel van Edegem en hun vakbonden winnen de Prijs Franken Teut 2019

Elk jaar reikt PVDA Antwerpen de Prijs Franken Teut uit tijdens haar nieuwjaarsreceptie. Hiermee wil de partij organisaties en initiatieven die opkomen voor een betere samenleving, en al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven, in de bloemetjes zetten. Dit jaar werd de Prijs Franken Teut 2019 uitgereikt aan het gemeentepersoneel van Edegem en hun vakbonden (zie foto hierboven).

Nationale PVDA nieuwjaarsreceptie 2020: fotoreportage

“Merci aan alle mensen die de PVDA mee groot hebben gemaakt. Buitengewone mensen die gewoon zijn, samen met gewone mensen die buitengewoon zijn. Dat is onze partij. Voor een écht sociaal alternatief moet je bij de PVDA zijn. Wij zetten geen mensen tegen elkaar op door racisme, chauvinisme of seksisme. Wij zijn de partij van respect, gelijkheid, en solidariteit. Dat zijn onze waarden.”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens, tijdens de nationale nieuwjaarsreceptie in Antwerpen op 17 januari. Bekijk hieronder de foto's van een avond vol vuur, enthousiasme en warme mensen. Herlees de toespraak van Peter Mertens hier.

Phenol Ineos: grote solidariteit tegen ontslag afgevaardigde

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Pinot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

DeWaterbus op het Albertkanaal kreeg nooit een kans

Het kostte heel wat tijd en moeite om informatie te krijgen van het Havenbedrijf over de studie waarop het bedrijf zich baseerde om DeWaterbus op het Albertkanaal af te schaffen voordat de proefperiode was afgelopen. Lees daarover hier meer. Uiteindelijk ontving de PVDA enkel een miniem tabelletje, de studie waarvan sprake blijkt niet te bestaan. 

Dit is jouw beweging