PVDA stapt naar de gouverneur “Beslissing privatisering Zorgbedrijf is onwenselijk en onwettig”

Aanstaande maandag staat de privatisering van het Zorgbedrijf op de agenda van gemeenteraad. Volgens de linkse oppositiepartij PVDA is dat onwenselijk en onwettig. “Het stadsbestuur wil het Zorgbedrijf privatiseren terwijl dat vandaag niet wettelijk is. Ze beroepen zich op een voorstel van decreet dat nog niet besproken laat staan gestemd is in het Vlaams parlement. Eerst een beslissing nemen en dan verwachten dat het parlement ze wettelijk maakt, dat is ondemocratisch en we vragen de provinciegouverneur dan ook om dit agendapunt nietig te verklaren”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

Houd de commercie uit de zorg

Het Antwerpse stadsbestuur wil haar openbare ouderenzorg ten prooi gooien aan commerciële bedrijven. Houd de commercie uit de zorg, zegt PVDA gemeenteraadslid Lise Vandecasteele op ATV.

Zorg voor ouderen kan je niet overlaten aan de commercie

Het Antwerpse stadsbestuur wil een kwart van het Zorgbedrijf, een koepel van woonzorgcentra, verkopen aan private bedrijven. Maandag ligt dat plan ter stemming in de gemeenteraad, zelfs nog voor er enig wettelijk kader voor is. De zorg voor ouderen kan je niet overlaten aan de commercie,” zeggen de vakbonden. Ze verzetten zich tegen de privatisering en roepen op om tegen het plan te stemmen. De prijzen voor de bewoners dreigen verder te stijgen. De werkdruk, die al hoog is voor het personeel, zou nog verhogen. Bekijk hier de reportage van ATV:

Een stille, sport of speel Peperbus? Buren willen de Peperbus voor de buurt

De afgelopen weken voerden leden van de PVDA honderden gesprekken met buurtbewoners over wat zij vonden dat de toekomst van de Peperbus zou moeten zijn. De buurt kiest duidelijk voor een invulling die mensen bij elkaar brengt om elkaar te ontmoeten, te sporten, te spelen of samen te chillen.

Ouderenzorg is niet te koop

De Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur willen delen van de openbare ouderenzorg commercialiseren. Maar zorg, dat draait om mensen, en niet om centen. Bekijk de tussenkomst van Lise Vandecasteele in het parlement.

Bereid goed weer in Antwerpen voor als evenement

Heel wat Antwerpenaren snakken naar hogere temperaturen om buiten te kunnen zitten, spelen en ontspannen. Door de coronamaatregelen wordt de druk op de openbare ruimte dan ook snel heel groot wanneer de zon door de wolken breekt. De PVDA stelt voor om goed weer voor te bereiden als een echt evenement. “Er is een noodkreet vanuit de samenleving, en zeker vanuit de jongeren, om veilig naar buiten te kunnen komen”, zegt Jos D’Haese, woordvoerder van de PVDA Antwerpen. “Waarom blijft het stadsbestuur die negeren? Een frisse neus halen is goed voor de gezondheid én perfect coronaproof. Laat ons het zo organiseren dat we samen van dat goede weer kunnen genieten.”

Stad Antwerpen maakt van haar openbare ouderenzorg een businessmodel

Donderdagavond 6 mei gaf de Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen - de voormalige Antwerpse openbare OCMW rusthuizen - groen licht voor een privatisering. Het Zorgbedrijf Antwerpen richt één VZW en drie vennootschappen op en brengt al haar activiteiten en vastgoed daarin onder. Een primeur voor België.

Ook het voorbije jaar geen bijkomende sociale woningen in Antwerpen

In 2020 telt de stad Antwerpen minder sociale huurwoningen dan in 2018 bij het aantreden van het nieuwe stadsbestuur (N-VA, Vooruit, open VLD). Dat staat gemeld op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Voor PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders is het duidelijk dat sociale huisvesting van dit stadsbestuur geen prioriteit krijgt. “Het is het tweede jaar op rij dat het aantal sociale huurwoningen daalt in plaats van te stijgen. Er zouden in 2020 slechts 29 sociale huurwoningen zijn opgeleverd. Heel Antwerpen staat vol met bouwkranen, maar die nieuwbouw bestaat blijkbaar nauwelijks uit sociale huisvesting. Net nu we in corona-tijden zien dat er zoveel nood is aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen blijven veel Antwerpenaren in de kou staan.”

PVDA vraagt stadsbestuur om samenwerking team LGU te behouden

Het Antwerpse stadsbestuur en schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) beslisten dat er geen toekomst is voor de voormalige medewerkers van Let’s Go Urban (LGU) in het Urban Centre. Als reactie lanceerden de jongeren van LGU een petitie met de vraag om het team niet op straat te zetten. Voor Antwerps PVDA-woordvoerder Jos D’Haese is het duidelijk “Schepen Beels moet haar verantwoordelijkheid nemen. Als ze het meent dat ze voor continuïteit van het LGU-project wil zorgen, dan mag ze het huidige team niet zomaar aan de kant schuiven. Externe partners via raamcontracten danslessen laten geven, zonder vertrouwensband met die jongeren, zonder voeling met die wijk, dat is gedoemd om te mislukken. De stad kan de jeugdwerkers zelf aanwerven of een andere oplossing zoeken.”

Op 1 mei eisen we respect voor de werkende klasse

Op deze dag van feest en strijd voor de werkende klasse komen wij op straat. Om respect te vragen voor zij die de maatschappij doen draaien. Op drie pleinen in Antwerpen namen ABVV-delegees, jongeren en kopstukken van de PVDA het woord. 'Wij willen geen pot choco of een reep chocolade, maar vrije loononderhandelingen.' Bekijk hier het fotoverslag van 1 mei 2021.

Doe je mee?