Nieuws

PVDA danst voor een vrouwvriendelijke samenleving

8 maart is de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten. PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne organiseerden voor de gelegenheid een flashmob. “Met de dans komen we in actie voor het recht op pensioen voor vrouwen vanaf 60 jaar, voor preventie van geweld tegen vrouwen en voor het recht op abortus“ zegt Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor PVDA.

PVDA ‘viert’ tien jaar leegstand van sociale appartementen in Hoboken

Op een laagje wit sneeuwtapijt 'vierde' de Hobokense afdeling van de PVDA tiende leegstandsverjaardag van 36 appartementen in de Rector Vermeylenlaan. Geen feest zonder taart. “Deze taart symboliseert onze aanklacht aan het beleid dat renovaties laat aanslepen en sociale woningen laat verloederen. Het is tegelijk een oproep voor een masterplan voor snelle en kwaliteitsvolle renovaties”, stelt gemeenteraadslid en huisarts Mie Branders.

Atlas Antwerpen: "Luister naar ons" - werkonderbreking voor behoud van middelen en inspraak

Donderdagmorgen klokslag 10u onderbrak het personeel het werk bij Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen. De talrijk aanwezige personeelsleden en vakbondsafgevaardigden hadden een duidelijke boodschap aan de directie: "Luister naar ons!".

Dakterras MAS na 7 jaar nog altijd niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Mie Branders (PVDA) kwam op de Antwerpse gemeenteraad van februari 2018 tussen over de toegankelijkheid van het dakterras van het MAS en over de schadelijke effecten van private sponsoring van culturele instellingen. Lees hieronder haar tussenkomst, de reactie van Schepen van Cultuur, Caroline Bastiaens (CD&V), en het stemgedrag van de gemeenteraad.

De legale economie in Borgerhout is duizend keer groter en sterker dan de illegale

“De bewering dat de ‘illegale economie’ in Borgerhout groter zou zijn dat de ‘legale economie’ is sociologische en economische onzin”, zegt Zohra Othman, districtsschepen voor de PVDA in Borgerhout. “Van bij de start van het progressief bestuur in Borgerhout heeft het stadsbestuur er alles aan gedaan om zélf de ‘legale’ ontwikkeling en economie in Borgerhout te muilkorven.”

Vertraging Noorderlijn maakt Antwerpse handelaars kwaad

“De 12 maanden extra werken aan de Noorderlijn doen de emmer bij veel Antwerpse middenstanders overlopen. Die zat al goed vol door de zware hinder en het gebrek aan inspraak en duidelijke communicatie. Dat ze kwaad zijn kan ik goed begrijpen”, zegt Nadine Peeters, PVDA-fractieleidster in de districtsraad van Antwerpen.

Stadsbestuur wil “betaalbare woningen” van 300.000 euro

Het stadsbestuur belooft werk te maken van betaalbare woningen. Dat is wat we al enkele jaren horen als de wooncrisis ter sprake komt. Wat dat juist inhoudt, komen we nu te weten. Naar aanleiding van de stedenbouwkundige ontwikkelingskosten (SOK’s) die worden vastgelegd in het project Moonstraat, wordt voor het eerst een prijs op betaalbaar wonen geplakt: maximum 2300 euro per vierkante meter. “Een koopprijs van 300.000 euro voor een gezinswoning, is niet betaalbaar voor het gros van de Antwerpenaren”, reageert Peter Mertens, gemeenteraadslid voor de PVDA.

Voor openbare, kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra

Binnen het Zorgbedrijf Antwerpen (dat zijn de voormalige OCMW-rusthuizen) liggen er plannen op tafel om dit ‘bedrijf’ gedeeltelijk te commercialiseren. Samen met de PVDA werkingen rond zorg en sociaal werk heeft Lise Vandecasteele (OCMW-raadslid van de PVDA) hier haar tanden in gezet. Om alle betrokkenen te informeren hebben zij een folder gemaakt.

Open premetrostation Drink nu: bestel jouw affiche

Onder de Turnhoutsebaan ligt het onafgewerkte premetrostation Drink. PVDA Borgerhout eist een snelle opening. Zo kunnen de buurtbewoners weer vlot naar het centrum en andere delen van de stad. Wil jij ook beter openbaar vervoer op de Turnhoutsebaan? Bestel hier jouw affiche en hang deze aan je raam.

ATV-reportage: PVDA wil van Antwerpen klimaattopper maken

Dit is jouw beweging