Feestelijk protest voor behoud groen Kielsevest op het Zuid

Met ‘Kielsefeest!’ zette de PVDA zaterdag haar eis voor het behoud van de groene ruimte van de Kielsevest kracht bij. Tientallen buurtbewoners verzamelden voor een picknick, kinderanimatie, speeches en natuurlijk een bezoek aan de tuinen van de officierswoningen van de Kielsevest. Het stadsbestuur wil op die plaats een nieuwe brandweerkazerne met kantoortorens bouwen, maar daar zijn de bewoners het niet mee eens. “99 procent van de mensen uit de buurt wil dat de Kielsevest behouden blijft”, zegt Nele Van Parys van PVDA Antwerpen Zuid.

PVDA tevreden met vernietiging privatiseringsplannen Antwerpse Zorgbedrijf

Zowel de PVDA als de vakbonden dienden in het voorjaar een klacht in bij de provinciegouverneur tegen de privatiseringsplannen van het Zorgbedrijf Antwerpen. Gouverneur Berx geeft de linkse partij en de bonden nu gelijk, ze schorst de beslissing van het stadsbestuur. “Het stadsbestuur nam de vlucht vooruit met de goedkeuring van een privatisering zonder dat daar enige wettelijke basis voor is. De gouverneur fluit het bestuur nu terecht terug. Dit is een belangrijke overwinning in de strijd voor een kwaliteitsvolle en betaalbare openbare ouderenzorg”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

“Plak tegels tegen de muur en Drink kan open”

Enthousiasme troef deze middag op het Moorkensplein in Borgerhout. PVDA Borgerhout organiseerde er een Drink-drink. De linkse partij ijvert al jaren voor het openen van het spookstation Drink dat nagenoeg klaar is. “Plak tegels tegen de muur en Drink kan open,” zegt Jos D’Haese, PVDA fractieleider, “niemand begrijpt waarom de opening zo wordt uitgesteld. Het is de dichtst bewoonde wijk van Antwerpen en het staat in alle bestuursakkoorden, maar van een concreet plan is er nergens sprake. We kwamen al honderden Borgerhoutenaren tegen die onze oproep steunen, hun stemmen willen we met deze Drink-drink laten klinken.”.

Laat dit tragische ongeval een echt keerpunt worden voor verkeersveiligheid

Op 24 augustus vond er een dodelijk verkeersongeval plaats in de Lange Leemstraat. Twee kindjes werden gegrepen door een vrachtwagen wanneer ze de straat overstaken. PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele betuigt haar steun aan alle betrokkenen en vraagt het stadsbestuur om werk te maken van een veiliger verkeer. “De experimenten die afgelopen jaren genomen zijn om de kruispunten veiliger te maken zijn pogingen met de handrem op” stelt Vandecasteele. “Dit dodelijk ongeval moet het stadsbestuur dwingen om resoluut en ondubbelzinnig in te zetten op de verkeersveiligheid.”

PFOS-actie: Meten is weten, ook bij kinderen

Heel wat gezinnen met kinderen blijven met veel vragen zitten over de mogelijke schadelijke gevolgen van de PFOS-verontreiniging voor de gezondheid van hun kroost. Daarom hielden de PVDA-werkingen van Zwijndrecht en Linkeroever tezamen met een aantal buurtbewoners vandaag een PFOS-eitjeszoektocht, met de eis om ook kinderen onder de 12 jaar te laten testen op PFOS in het bloed. Ze deden meteen ook een oproep om de onderzoeks-perimeter van 3 kilometer uit te breiden.

Protest with Pride

Vrijdagavond organiseerden PVDA en haar jongerenorganisaties Comac en RedFox de feestelijke manifestatie “Protest with Pride”, op het De Coninckplein in Antwerpen. “Het is hoog tijd dat de stad holebifobie en transfobie echt serieus neemt” zegt Ben Van Duppen, woordvoerder van Mix de LGBTQI+ groep van de partij. “We pleiten ervoor om in iedere school scholierenorganisaties op te richten waarmee jongeren zelf kunnen opkomen voor een schoolomgeving en maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn, zonder discriminatie.” Lees hier de volledige speech.

PVDA picknickt tegen hoogbouw in Hobokense Polder

De PVDA dient opnieuw een bezwaarschrift in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van rederij CMB voor de bouw van de Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder. Om haar argumenten te onderstrepen, organiseerde ze donderdagmiddag 12 augustus een picknick aan de Petroleumkaai waar de Maritieme Campus zou komen. “CMB gebruikt de zomervakantie om haar project er quasi ongewijzigd door te sluizen. Met deze actie doen we een oproep aan het Stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) om de rode loper niet uit te rollen voor MCA-Bis. Want bij de eerste vergunningsaanvraag was het schepencollege bereid de regels aan te passen op maat van CMB. Dat is een gevaarlijk precedent voor andere bedrijven, die in de toekomst ook botsen op bepaalde regels”, waarschuwt Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid.

PVDA verzet zich tegen Maritieme Campus Antwerpen - Bis

Rederij CMB dient een nieuwe omgevingsvergunning in voor de realisatie van de Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder nadat ze de vorige had ingetrokken. Het megalomane vastgoedproject midden in natuurgebied oogstte begin dit jaar een storm van kritiek van wandelaars, buurtbewoners, natuurverenigingen en kreeg een negatief advies van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. “In plaats van de opmerkingen ter harte te nemen probeert CMB haar project er quasi ongewijzigd door te sluizen wanneer iedereen op verlof is. Dat zal niet pakken”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. 

Vlaamse oppositie wil privatisering van de zorg tegengaan

PVDA, Vooruit en Groen vragen om het “privatiseringsdecreet”, dat mogelijk maakt dat private spelers toetreden tot openbare welzijnsverenigingen, grondig te herbekijken. De oppositiepartijen dienden daarom amendementen in op het ontwerp, waarover ze ook het advies van de Raad van State willen vragen. Met deze voorstellen willen ze meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V de kans geven tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de sector.

Privatisering van openbare ouderenzorg: de kraak van de eeuw

Woensdag stemt het Vlaams parlement over het privateringsdecreet dat de openbare woonzorgcentra moet openbreken voor private investeerders. 'De plannen dienen de aandeelhouders van de silver economy', schrijft huisarts en PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele, 'maar niet die van burgers en ouderen.'