Nieuws

Eerste 'Senioristen' de wijk ingestuurd

17 december ging de eerste opleidingssessie voor de Senioristen door in het Districtshuis van Borgerhout. Het Senioristenproject is een unieke manier waarop het district Borgerhout eenzame en zorgbehoevende senioren wil opsporen en hen helpen naar de ondersteuning waarop ze recht hebben. Dankzij de inzet van buurtvrijwilligers, de ‘Senioristen’, kan het district de brug slaan tussen hulp- en dienstverleners en de senioren die dit nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat de Senioristen sterk in hun schoenen staan en weten waar op te letten, kregen ze 17 december hun eerste opleidingsmoment.

Antwerpen is een Hoge-Betaal-Zone geworden voor haar eigen burgers

“Burgemeester, er zijn geen socialisten meer”, zei Peter Mertens op de Antwerpse gemeenteraad. Mertens hekelt de manier waarop de Antwerpse sp.a op haar buik gaat voor de besparingen en privatiseringen van het N-VA-bestuur. “Het is de burger die betaalt, met meer taksen, torenhoge woonprijzen, minder dienstverlening en minder cultuurbeleving. Antwerpen is een Hoge-Betaal-Zone voor haar eigen burgers geworden”, aldus Mertens.

PVDA stuurt Leen Swinnen naar het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst

Vanavond legt Leen Swinnen haar eed af om te zetelen in het Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) voor de PVDA. In deze OCMW-comités passeren de individuele steunaanvragen van mensen in armoede. Leen Swinnen was voorzitster van het voormalige Platform voor Antwerpse Sociale Huurders (PASH) en is niet op haar mondje gevallen. “Ik ben 24 jaar sociale huurder. Ik heb recht op een sociale woning, maar ik weet er alles van hoe het voelt om als profiteur te worden afgeschilderd. Je moet armoede bestrijden, niet de armen zelf.”

“Bus in panne in Antwerpen? Onze depannagewagen mag zelfs de Lage Emissie Zone niet in.”

Dinsdagavond liep het Zuiderpershuis vol met gebruikers en personeelsleden van De Lijn. Op het Toekomstforum Punt andere Lijn ging Jos D’Haese, fractieleider voor PVDA in het Vlaams parlement, in gesprek met mensen met een groot hart voor het openbaar vervoer. Over de miserabele toestand van het openbaar vervoer in Vlaanderen, over het gratis alternatief in Duinkerke, over het spookbeeld van de privatisering in Nederland en over een toekomst voor De Lijn.

105 miljoen besparing op personeel, schepen Ait Daoud moet klare wijn schenken

De komende bestuursperiode zal het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, s.pa en Open VLD) een trapsgewijze personeelsbesparing doorvoeren van 5 miljoen per jaar. In 2020 wordt er 5 miljoen bespaard, in 2021 10 miljoen en zo verder tot maar liefst 30 miljoen in 2025. “In totaal gaat het over maar liefst 105 miljoen”, stelt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Onze schepenen doen zich voor als de grote investeerders in deze stad. Op één plaats wordt er alvast serieus gedesinvesteerd, namelijk in het stedelijk personeel. Dit bestuur blijft de verkeerde keuzes maken en houdt koppig vast aan de besparingsmantra waarin ook de Vlaamse regering gevangen zit.”

Onrustwekkende reeks incidenten wijst op falend drugsbeleid

Er vindt opnieuw een onrustwekkende reeks aan geweldincidenten plaats in Antwerpen, gelinkt aan afrekeningen in het drugsmilieu. Vandaag zijn we met de ontploffing van een handgranaat in Wommelgem ondertussen aan het zesde incident in nog geen week tijd. “Criminele bendes vechten hun ruzies uit in de straten. Bewoners zijn terecht bezorgd over hun veiligheid”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. Ze dringt aan op een snelle evaluatie van de War on Drugs.

Met de grove borstel door de sociale huurprijzen

De vorige Vlaamse Regering (N-VA, Open VLD, CD&V) zette de sociale huisvestingsmaatschappijen met de rug tegen de muur. Vanaf 1 januari 2020 krijgen de sociale huurders een forse huurprijsverhoging in hun bus. Op de private huurmarkt inbreken op een lopend contract is onmogelijk. Maar in de sociale huisvesting doet men maar op. De sociale huurders zijn dan ook woest. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders kan ze alleen maar gelijk geven.

Districtsbestuur Deurne verkiest zitpenningen boven armoedebestrijding

In november besprak de Deurnese districtsraad de meerjarenbegroting 2020-2025. De eerste vaststelling is dat de districten in Antwerpen nog steeds veel te weinig middelen hebben voor de taken die zij in onze samenleving moeten uitvoeren. Daarnaast ziet PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers vooral een groot tekort aan middelen voor armoedebestrijding en krimpende budgetten voor cultuur, jeugd en sport.

Wij zijn geen speelballen!

Bittere kou kon het personeel niet binnen houden. Het personeel dat werkt voor de drie musea (het Fotomuseum, het Modemuseum en het DIVA) die nu nog zijn samengebracht onder “de Museumstichting”.

PVDA Wilrijk verspreidt folder tegen komst nieuwe verbrandingsoven ISVAG

Zaterdag 16 november organiseerde afvalintercommunale ISVAG een buurtvergadering om de omwonenden te sussen en te overtuigen van het nut van een nieuwe, megalomane verbrandingsoven. Lien Moens, PVDA districtsraadslid in Wilrijk, sprak er met de aanwezigen en riep ISVAG op te stoppen met het spuien van mist en te investeren in de alternatieven voor afvalverbranding.

Dit is jouw beweging