Maak onze kruispunten veilig

'Maak van verkeersveiligheid een prioriteit.' Tijdens de Antwerpse gemeenteraad in september vroeg PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele aan schepen Kennis (N-VA) om zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn twee meisjes gestorven in het verkeer omdat verkeersveiligheid moest wijken voor de doorstroom.

Maak van verkeersveiligheid een topprioriteit

Op de gemeenteraad van september 2021 hield PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele een krachtig pleidooi voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA) moet op de Antwerpse kruispunten veiligheid boven doorstroming zetten. Lees hier de tussenkomst van Lise Vandecasteele.

Geen skateverbod op de kaaien, geef jongeren ruimte

Het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) wil op de gemeenteraad een verbod invoeren voor skaten op de Scheldekaaien. In maart dit jaar liet schepen Annick De Ridder al skate-ontmoedigende haken aanbrengen op de trappen, nu gaat burgemeester De Wever nog een stap verder. Naast de kaaien komt er ook een verbod tegen oneigenlijk gebruik van straatmeubilair en een verbod op skaten aan het Theaterplein tussen 22u en 8u ‘s morgens. Lees hier de tussenkomst van Mie Branders op de gemeenteraad.

PVDA vraagt onderzoek naar structurele problemen bij Zorgbedrijf

Lozanahof, één van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen, staat opnieuw onder verhoogd toezicht van de Zorginspectie. Dat was al zo in 2019. “Ik wil de nieuwe voorzitster Els van Doesburg (N-VA) oproepen de situatie ernstig te nemen en na te gaan welke structurele en beleidsgebonden problemen er aan de basis liggen. Een verhoogd toezicht is een ernstige aanfluiting. Het Agentschap zet woonzorgcentra onder verhoogd toezicht als het gaat om veelvuldig overtreden van de regelgeving.” reageert gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA).

Stadsbestuur zet pest-beleid tegen skaters verder

Het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) wil een verbod invoeren voor skaten op de Scheldekaaien. In maart dit jaar liet schepen Annick De Ridder al skate-ontmoedigende haken aanbrengen op de trappen, nu gaat burgemeester De Wever nog een stap verder. “Jongeren worden door dit stadsbestuur blijkbaar vooral gezien als ‘rustverstorend’ en skaten als ‘oneigenlijk gebruik’ van de publieke ruimte”, zegt PVDA-fractieleider in de gemeenteraad Peter Mertens. “In plaats van oplossingen te zoeken, samen met de gebruikers van de kaaien en de bewoners, trekt men de kaart van de repressie. Geef jongeren ruimte, in plaats van hen weg te jagen.”

PVDA niet akkoord met beperkt aantal raadsleden op gemeenteraad

Burgemeester De Wever laat via mail weten dat niet alle gemeenteraadsleden de gemeenteraad van september zullen kunnen bijwonen. Slechts een deel van de raadsleden zal aan de vergaderingen in levende lijve kunnen deelnemen, het andere deel virtueel. PVDA-fractieleider Peter Mertens gaat niet akkoord met deze ondemocratische beslissing. 

Feestelijk protest voor behoud groen Kielsevest op het Zuid

Met ‘Kielsefeest!’ zette de PVDA zaterdag haar eis voor het behoud van de groene ruimte van de Kielsevest kracht bij. Tientallen buurtbewoners verzamelden voor een picknick, kinderanimatie, speeches en natuurlijk een bezoek aan de tuinen van de officierswoningen van de Kielsevest. Het stadsbestuur wil op die plaats een nieuwe brandweerkazerne met kantoortorens bouwen, maar daar zijn de bewoners het niet mee eens. “99 procent van de mensen uit de buurt wil dat de Kielsevest behouden blijft”, zegt Nele Van Parys van PVDA Antwerpen Zuid.

PVDA tevreden met vernietiging privatiseringsplannen Antwerpse Zorgbedrijf

Zowel de PVDA als de vakbonden dienden in het voorjaar een klacht in bij de provinciegouverneur tegen de privatiseringsplannen van het Zorgbedrijf Antwerpen. Gouverneur Berx geeft de linkse partij en de bonden nu gelijk, ze schorst de beslissing van het stadsbestuur. “Het stadsbestuur nam de vlucht vooruit met de goedkeuring van een privatisering zonder dat daar enige wettelijke basis voor is. De gouverneur fluit het bestuur nu terecht terug. Dit is een belangrijke overwinning in de strijd voor een kwaliteitsvolle en betaalbare openbare ouderenzorg”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

“Plak tegels tegen de muur en Drink kan open”

Enthousiasme troef deze middag op het Moorkensplein in Borgerhout. PVDA Borgerhout organiseerde er een Drink-drink. De linkse partij ijvert al jaren voor het openen van het spookstation Drink dat nagenoeg klaar is. “Plak tegels tegen de muur en Drink kan open,” zegt Jos D’Haese, PVDA fractieleider, “niemand begrijpt waarom de opening zo wordt uitgesteld. Het is de dichtst bewoonde wijk van Antwerpen en het staat in alle bestuursakkoorden, maar van een concreet plan is er nergens sprake. We kwamen al honderden Borgerhoutenaren tegen die onze oproep steunen, hun stemmen willen we met deze Drink-drink laten klinken.”.

Laat dit tragische ongeval een echt keerpunt worden voor verkeersveiligheid

Op 24 augustus vond er een dodelijk verkeersongeval plaats in de Lange Leemstraat. Twee kindjes werden gegrepen door een vrachtwagen wanneer ze de straat overstaken. PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele betuigt haar steun aan alle betrokkenen en vraagt het stadsbestuur om werk te maken van een veiliger verkeer. “De experimenten die afgelopen jaren genomen zijn om de kruispunten veiliger te maken zijn pogingen met de handrem op” stelt Vandecasteele. “Dit dodelijk ongeval moet het stadsbestuur dwingen om resoluut en ondubbelzinnig in te zetten op de verkeersveiligheid.”