PVDA reageert op uitreiking omgevingsvergunning: "We hebben helemaal geen grotere oven nodig."

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir leverde op 31 juli een omgevingsvergunning af aan ISVAG voor een nieuwe afvalverbrandingsoven van huishoudelijke afvalstoffen, ondanks het aanhoudende protest van inwoners van Wilrijk en Aartselaar. De enkele voorwaarden die ze oplegt, zijn helemaal geschreven op maat van het bedrijf. Lien Moens, PVDA-raadslid in Wilrijk reageert: "We hebben helemaal geen grotere oven nodig!"

Geneeskunde voor het Volk zorgt zelf voor testen en contactopvolging

In de frontlinie, te midden van de tweede coronagolf in Antwerpen, nemen dokters, verpleegkundigen en andere medewerkers van Geneeskunde voor het Volk (het netwerk van groepspraktijken van de PVDA) zelf het heft in handen om het coronavirus terug te dringen. Geen woorden, maar daden.

Borgerhout opent coronatestpost

Borgerhout opent coronatestpost nu de huisartsen overspoeld worden. Geen woorden, maar daden en snel handelen om lokaal de uitbraak in te dijken. PVDA-schepen Ben Van Duppen zorgde ervoor.

PVDA deelt folder in door lood getroffen Hobokense wijk uit

We waren op de goede weg. Amper zes maanden geleden, waren we met de huisartsen van Geneeskunde voor het Volk nog heel blij dat de gemiddelde lood-in-bloed-waarden van de kinderen in de wijk Moretusburg historisch laag waren. De curve bleef elk jaar zakken. Een bewijs dat een propere productie naast een gezonde wijk mogelijk is. 

PVDA blijft opkomen voor alle Pia's

In september 2019 stuurde heel België massaal sms’jes om het peperdure geneesmiddel voor baby Pia te betalen. Haar aandoening, de spierziekte SMA, had veel eerder vastgesteld kunnen worden met een eenvoudige hielprik bij de geboorte. Pia’s ouders vroegen om dat voortaan bij elke baby te doen. Maar dat gebeurt nog altijd niet. “Onbegrijpelijk”, zegt huisarts en Vlaams volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele (PVDA). Zij blijft de strijd voeren in het parlement.

PVDA vraagt snelle maatregelen voor gezondheid Hobokense kinderen

"Bezorg die kinderen de mooiste vakantie van hun leven", zegt Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid. Een van de mogelijke oorzaken voor de verhoogde loodwaarden bij de kinderen is een langere aanwezigheid in de wijk Moretusburg, door de corona-lockdown. Daarom mag de stad niet aarzelen en moet ze nu opvang voorzien voor de kinderen buiten de wijk. Dat wordt nu beloofd. Met de PVDA zullen wij deze beloftes mee opvolgen. Voor de gezondheid van de kinderen. Voor de wijk Moretusburg. Daarnaast moet een onderzoek tot op het bot uitsluitsel geven over de oorzaken. Umicore moet haar volledige medewerking hiervoor verlenen. De Antwerpenaren verdienen deze informatie.

Voorzie opvang buiten de wijk voor kinderen Moretusburg

Sinds vorige week vrijdag zijn de resultaten van de laatste lood-in-bloed-prik bij de kinderen van de Hobokense wijk Moretusburg bekend. Twintig kinderen testten te hoog. Voor hen is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk dagen van de vakantie met het gezin kunnen doorbrengen buiten de wijk. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders vindt dat de stad én het district te lang heel stilletjes blijven. “We zijn nu vijf dagen na de bekendmaking van de cijfers, maar we zien geen beweging bij het district of de stad. Als er te lang getalmd wordt, is het niet meer de moeite. Dus vragen we met aandrang om werk te maken van een aanbod voor de getroffen gezinnen, zeker nu ze beperkt zijn om naar het buitenland te reizen door het corona-virus.”

Loodwaarden van kinderen in Moretusburg schieten opnieuw omhoog

Deze week vielen de resultaten van de laatste lood-in-bloed-prik bij de kinderen van de Hobokense wijk Moretusburg in de bus. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders, die de resultaten van de patiëntjes van Geneeskunde voor het Volk ook als huisarts ontvangt, reageert aangedaan. “De resultaten zijn niet goed, integendeel. We hadden dit niet verwacht. Zes maanden geleden waren de waarden nog beter dan ooit. Er waren toen in de hele wijk maar 2 kinderen met een waarde boven de 10 microgram. Vandaag zien we dat van de 20 kinderen van onze praktijk die getest zijn, al 4 kinderen boven de 10 microgram zitten en zelfs 2 kinderen boven de 20 microgram. Dat is meer dan vier keer boven de grenswaarde die de WHO oplegt”.

Antwerpse wachtlijst sociale huisvesting groeit zorgwekkend

Ook in 2019 stonden nog steeds meer dan 33.770 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in stad Antwerpen, zo blijkt uit de jaarlijkse update van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). “Dit zijn pijnlijke cijfers, er schuilen namen achter die wachtlijsten”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “We lossen de wachtlijst niet op, hij wordt enkel groter. Achter deze cijfers zitten echte mensen van vlees en bloed, gezinnen met jonge kinderen die veel te klein en te duur wonen. Op een wachtlijst kan je niet wonen. Ondertussen rekent schepen Duchateau (N-VA) zich rijk door sociale woningbouw van vorige en volgende legislaturen vrolijk bij elkaar op te tellen”.

Mie Branders neemt het op voor Hobokense senioren

Mie Branders reageert nuchter en beheerst op een scheldende schepen Duchateau (N-VA) die haar beschuldigt van het opjutten en ongerust maken van Hobokense senioren. Senioren die hun eigen lot in eigen handen nemen en actie voeren, dat past niet in het referentiekader van de schepen. #gaathetschependuchateau #wijwillenzorgdichtindebuurt #solnietmetsenioren

Doe je mee?