Nieuws

1 op de 2 Belgen eenzaam, PVDA legt actieplan voor

Het Nationaal Geluksonderzoek, uitgevoerd op initiatief van levensverzekeraar NN en UGent, waarvan de resultaten deze ochtend (donderdag 5 juli) aan de pers werden voorgesteld, brengt straffe feiten aan het licht. Bijna de helft van de Belgen (46%) voelt zich vandaag eenzaam. Vooral bij jongvolwassenen onder de 34 jaar is eenzaamheid een probleem. Meer dan de helft van de jonge Belgen (54,5%) voelt zich eenzaam.

ABVV-syndicalist veroordeeld. PVDA: “Wij willen geen maatschappij van ja-knikkers.”

Tot verbijstering van zowat iedereen spreekt de correctionele rechtbank van Antwerpen een principiële veroordeling uit voor gewestelijk ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt. Hij zou schuldig zijn aan de organisatie van het stakingspiket. Deze veroordeling ondermijnt ieders recht om actie te voeren en viseert vooral mensen die een actie organiseren. Het ABVV gaat in beroep.

Zware beroepen: De PVDA start een campagne voor het plan 65-60-55

Met zijn wetsvoorstellen voor de "zware beroepen" probeert minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine de werknemers tegen mekaar op te zetten. Maar als je tot 67 jaar moet werken, zijn in feite alle beroepen zwaar. De PVDA wil dat het kader wordt veranderd. Daarom gaat de partij deze zomer en bij het begin van het nieuwe werkjaar campagne voeren om het plan 65-60-55, dat door vele vakbondsmensen werd gestart, te steunen.

Busstation aan het Kattendijkdok valt als een lijk uit de kast

Het stadsbestuur laat op het eilandje vijf bushavens aanleggen op de voetgangerszone. “Het is niet alleen een slecht plan. Dit schepencollege fietst bovendien langs de wettelijke procedures. De gemeenteraad wordt gevraagd om een schimmige afspraak van de voormalige schepen van Ruimtelijke Ordening te legaliseren”, reageert Mie Branders. Lees hieronder haar tussenkomst op de gemeenteraad van juni 2018.

De Keukenrevolutie #8 : Niek Stam over havenarbeid, sociale strijd en honkbalknuppels

Peter Mertens had op dinsdag 26 juni rebel Niek Stam te gast in zijn keuken. Hij praate met deze vakbondsleider en Rotterdammer over havenarbeid, voetbal, sociale strijd, pensioenafbouw, en honkbalknuppels. Kijk mee.

Registratie van niet-Belgische kiezers voor gemeenteraadsverkiezingen

In een samenleving waarin iedereen telt, heeft iedereen ook iets te zeggen. Daarom moedigt de PVDA ook niet-Belgen actief aan om ten volle gebruik te maken van hun stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een belangrijke troef om samen te leven en een kwestie van democratie.

Tom en Fatiha: vechten voor het sociale en syndicale werk

Op de kick-off van de PVDA in Antwerpen op 17 juni waren ook Tom Devoght (ABVV) en Fatiha Dahmani (ACV) te gast. Zij spraken er over de noodzaak om het recht op syndicale acties te verdedigen, over het verzet tegen de vermarkting van het sociaal werk en hun verwachtingen voor de verkiezingen.

Antwerpen Onderwijshoofdstad: beter laat dan nooit

Op het einde van de legislatuur legt Schepen voor Onderwijs Claude Marinower een ambitienota neer die moet dienen als leidraad om de hoge ongekwalificeerde uitstroom in het Antwerps onderwijs tegen 2028 terug te dringen. "Beter laat dan nooit", zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. "We juichen elke inspanning om de kansen van jongeren in het onderwijs te verhogen toe, want het is heel erg nodig. De 6 speerpunten van de ambitienota zijn zeker waardevol, maar we zien ook een tegenstelling met het gevoerde beleid van de afgelopen 5 jaar."

Mie Branders vraagt Lumumbaplein in Anwerpen

Mie Branders hield op de gemeenteraad van juni een geëngageerde tussenkomst om een straat of een plein te benoemen naar Lumumba, samen met raadsleden Yasmine Kherbache (s.pa) en Ikrame Kastit (Groen). Burgemeester De Wever beloofde het voorstel door te geven aan de straatnamencommissie. Lees hieronder de tussenkomst van Mie Branders.

Stakingsrecht moet ook bij CNHi gerespecteerd worden

De 800 arbeiders van tractorfabrikant Case New Holland Industrial (CNHi) in het Antwerpse havengebied gingen vorig jaar in staking tegen de hoge werkdruk. De directie zette alle middelen in om de staking te breken en overschreed daarmee meer dan één limiet op vlak van syndicale rechten. De vakbonden ABVV en ACV spanden een proces aan. Ze vragen principieel dat de rechtbank hun syndicale rechten bevestigt en agressieve werkgevers een halt toeroept.

Dit is jouw beweging