Rusthuisfactuur stijgt sneller dan pensioen: PVDA zoekt getuigenissen

"Een verblijf in een rusthuis van het Antwerpse Zorgbedrijf is vandaag soms duurder dan in een commercieel rusthuis en dat is niet normaal", reageert Lise Vandecasteele. De PVDA-arts en OCMW-raadslid trekt aan de alarmbel en roept mensen op om te getuigen over hun ervaringen.

Bewoners betalen meer bij de openbare dan bij commerciële rusthuizen in Antwerpen

Bewoners betalen zich blauw aan de rusthuisfactuur van het Zorgbedrijf Antwerpen, dat zijn de vroegere OCMW-rusthuizen. In totaal betalen ze maandelijks rond de 2.200 euro, wat soms zelfs duurder is dan in commerciële rusthuizen. "Waar de OCMW-rusthuizen vroeger het toonbeeld waren van betaalbare rusthuizen, is dat vandaag niet meer zo", stelt Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid van de PVDA vast. "In plaats van te investeren in openbare rusthuizen die kwaliteitsvol en betaalbaar zijn, kiest het stadsbestuur ervoor om het Zorgbedrijf te privatiseren en in zee te laten gaan met commerciële bedrijven. Van deze laatste weten we dat de winst voorgaat op de kwaliteit van de zorg."

Be the Messenger: Vertel je Facebookvrienden over #DeGroteBevraging

De PVDA wil duizenden mensen bevragen over hun stad of gemeente. En met jouw hulp is dat zo geklaard. Zet je Facebook open! Be the Messenger. Chat met je Facebookvrienden en nodig hen uit om de bevraging in te vullen.

Armoedebestrijding ja, het kan

Eén op de vier Antwerpse kinderen groeit op in een kansarm gezin, met een laag inkomen, een slechte woning, vaak zieke gezinsleden... Een gezin waar een week vakantie buitenshuis niet mogelijk is. Armoedebestrijding is zogezegd een topprioriteit voor onze beleidsvoerders, maar jaar na jaar stellen we vast dat de armoede niet daalt. Een gesprek met Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk.

Video over turbulente gemeenteraad in Antwerpen

De Antwerpse gemeenteraad van november leek wel een slechte theatervoorstelling. Peter Mertens had een interpellatie aan burgemeester De Wever ingediend over de bouwperikelen van Land Invest Group. Maar uitgerekend Filip De Winter vroeg dat die interpellatie 'achter gesloten deuren' zou plaatsvinden, ver weg van de pers.  

Rusthuisfactuur Zorgbedrijf stijgt

Vanaf morgen, 1 december, zien 259 bewoners van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen hun factuur plots stijgen. Dat maakt het Zorgbedrijf vandaag bekend op de Antwerpse OCMW-raad. De prijsverhoging per bewoner zal een 1 à 2 euro bedragen per dag.

Voor A Fistful of Cola Zero's worden onze steden uitverkocht

“Er kan al eens iets besproken worden tijdens een dinertje in 't Fornuis.” Zo klinkt een titel in Peter Mertens' boek Graailand, dat eind vorig jaar uitkwam. Dat werd vorige maand wel erg actueel. “Hoog tijd dat de buffers tussen stadsbestuur en projectontwikkelaars opnieuw ingevoerd worden”, aldus Mertens.

Antwerpen 2018: stad van beton, zonder ziel, zonder hart

Tussenkomst Peter Mertens ‘begroting 2018’ op gemeenteraad 27.11.17 “Antwerpen mag geen geschoren haag” worden zegt de stadsbouwmeester. “Het zijn de burgers die geschoren worden”, antwoordt Peter Mertens. Mertens neemt de begroting 2018 op de korrel. “Geen aanpak van de wooncrisis, geen aanpak van de kinderarmoede, en halsstarrig blijven geloven in privatiseringen, daaruit spreekt een stedelijke visie. Een visie van een stad van beton, zonder ziel, zonder hart. Precies het tegendeel van wat Antwerpen nodig heeft”, aldus Mertens.-

Buurt in actie tegen bouwtoren én beleid van stadsbestuur.

Terwijl #ColaZeroGate en de belangenvermenging uitbreiden, voeren buurtbewoners actie tegen een bouwproject aan kruispunt Zwaantjes in Hoboken: een woontoren van maar liefst 16 verdiepingen. De Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de brandweer, de Welstandscommissie én gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar gaven een negatief advies. Toch leverde het Antwerpse stadscollege een bouwvergunning.

PVDA steunt protocol voor behoud van bomen

Natuurpunt, de vrijwilligersvereniging die opkomt voor bedreigde natuur, vraagt de stad Antwerpen om gezamenlijk een nieuw bomenplan op te stellen. Centraal daarin staat een protocol dat de beslissing om bomen te kappen transparanter en beter moet maken. “Geen moment te vroeg”, reageert Jos D’Haese, woordvoerder van de PVDA.