Vertraging Noorderlijn maakt Antwerpse handelaars kwaad

“De 12 maanden extra werken aan de Noorderlijn doen de emmer bij veel Antwerpse middenstanders overlopen. Die zat al goed vol door de zware hinder en het gebrek aan inspraak en duidelijke communicatie. Dat ze kwaad zijn kan ik goed begrijpen”, zegt Nadine Peeters, PVDA-fractieleidster in de districtsraad van Antwerpen.

Stadsbestuur wil “betaalbare woningen” van 300.000 euro

Het stadsbestuur belooft werk te maken van betaalbare woningen. Dat is wat we al enkele jaren horen als de wooncrisis ter sprake komt. Wat dat juist inhoudt, komen we nu te weten. Naar aanleiding van de stedenbouwkundige ontwikkelingskosten (SOK’s) die worden vastgelegd in het project Moonstraat, wordt voor het eerst een prijs op betaalbaar wonen geplakt: maximum 2300 euro per vierkante meter. “Een koopprijs van 300.000 euro voor een gezinswoning, is niet betaalbaar voor het gros van de Antwerpenaren”, reageert Peter Mertens, gemeenteraadslid voor de PVDA.

Voor openbare, kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra

Binnen het Zorgbedrijf Antwerpen (dat zijn de voormalige OCMW-rusthuizen) liggen er plannen op tafel om dit ‘bedrijf’ gedeeltelijk te commercialiseren. Samen met de PVDA werkingen rond zorg en sociaal werk heeft Lise Vandecasteele (OCMW-raadslid van de PVDA) hier haar tanden in gezet. Om alle betrokkenen te informeren hebben zij een folder gemaakt.

Open premetrostation Drink nu: bestel jouw affiche

Onder de Turnhoutsebaan ligt het onafgewerkte premetrostation Drink. PVDA Borgerhout eist een snelle opening. Zo kunnen de buurtbewoners weer vlot naar het centrum en andere delen van de stad. Wil jij ook beter openbaar vervoer op de Turnhoutsebaan? Bestel hier jouw affiche en hang deze aan je raam.

ATV-reportage: PVDA wil van Antwerpen klimaattopper maken

PVDA Antwerpen lanceert vernieuwende voorstellen voor ambitieus klimaatbeleid

De Antwerpse PVDA lanceert twintig voorstellen om van Antwerpen een klimaattopper te maken. De linkse partij wil dat de stad al haar bewoners de mogelijkheid biedt om bij te dragen aan het stoppen van de klimaatverandering. Daarnaast lanceert de PVDA vernieuwende voorstellen om de Antwerpse industrie voor te bereiden op een duurzame toekomst met groene jobs. “Met deze plannen kunnen we de troeven van Antwerpen inzetten om van onze stad een internationaal voorbeeld te maken”, zegt Jos D’Haese, bioloog en woordvoerder van de PVDA.

OCMW Antwerpen laat beursgenoteerd bedrijf leefloners controleren

Bestrijd de armoede, niet de armen! Dat was het motto van de interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele (PVDA) aan OCMW-voorzitter Duchateau over zijn plan om een privébedrijf in te schakelen in de strijd tegen sociale fraude. Ondanks haar sterk pleidooi keurde de OCMW-raad dat plan goed. U vindt hieronder de tekst van haar interpellatie.

N-VA geeft toe dat 100.000 Antwerpenaren in een ‘ongeschikte woning’ leven

"Als het zo is, dat vandaag 100.000 stadsgenoten in een ongeschikte woning leven, dan zou er een Code Rood van start moeten gaan in de stad. Dan zouden alle alarmbellen moeten afgaan, en zou er een Marshallplan voor het woonbeleid moeten worden afgekondigd." Zegt Peter Mertens in een interpellatie over het dodelijke ontploffing op de Paardenmarkt (gemeenteraad van maandag 29 januari 2018).

Stad neemt bizarre maatregelen tegen Antwerps zwemwatertekort

Zwemmen tijdens de lunchpauze? Met de schoolbus tijdens de ochtend- en avondspits naar het zwembad? Op de Antwerpse gemeenteraad van vanavond staat een nieuw retributiereglement voor de stedelijke zwembaden op de agenda. Een nieuw prijzensysteem voor moet scholen stimuleren om in zogenaamde daluren te gaan zwemmen. Met deze bizarre maatregel wil het Antwerpse stadsbestuur het tekort aan zwemwater voor scholen oplossen. De PVDA denkt dat het behoud van Arena in Deurne en de renovatie van de stedelijke zweminfrastructuur een betere garantie is voor het schoolzwemmen in Antwerpen.

PVDA stelt zich ernstige vragen bij de controle op de woonkwaliteit in Antwerpen

Voor het appartementsblok op de Paardenmarkt 101, waar er vorige week een gasexplosie plaatsvond, was al maanden controle aangevraagd maar deze werd niet uitgevoerd. Voor Peter Mertens, Antwerps PVDA-gemeenteraadslid, roept de gebrekkige kwaliteitscontrole op de huurmarkt ernstige vragen op. Peter Mertens zal op de komende gemeenteraad van 29 januari burgemeester Bart De Wever hierover interpelleren.