Nieuws

Eerst goede alternatieven, pas dan betalend parkeren

Het stadsbestuur (N-VA, sp.a & Open VLD) verhoogt de parkeertarieven in de wijken net buiten de Antwerpse ring. Mie Branders vroeg op de gemeenteraad om eerst werk te maken van goede tram- en busverbindingen en gratis park and rides. De nieuwe parkeertarieven kunnen voor een pendelaar zonder degelijk alternatief oplopen tot wel 75 euro op een maandloon. Lees hier haar tussenkomst.

You Rock! PVDA neemt het op voor de senioren van de Sint-Andrieswijk

De voorbijgangers aan het plein ‘Oever’ keken raar op, toen ze senioren op straat zagen swingen op muziek van de Fabulous Fifties en de Swinging Sixties. Het ging om een ludieke actie van PVDA-Basisgroep Binnenstad, waarmee aandacht werd gevraagd voor de bewoners van serviceflats Den Oever.

PVDA Berchem zet betaalbaar wonen, een betere luchtkwaliteit en échte inspraak op de agenda

Het Berchemse districtsbestuur (N-VA, Open VLD en CD&V) presenteerde haar bestuursakkoord. “Wat vooral opvalt is de onderschatting van de armoede in Berchem en de beperkte acties ter bestrijding van fijnstof. Als we de troeven van Berchem willen uitspelen moeten we stoppen met het privatiseren van onze evenementen en ons openbaar domein en eindelijk echte inspraak organiseren”, reageren David Danssaert en Luc Van de Weyer. Lees hier hun tussenkomst.

Nieuwe PVDA-fractieleider Tim Joye kritisch voor bestuursakkoord Hoboken

De Hobokense districtscoalitie van N-VA, sp.a en CD&V presenteerde haar bestuursakkoord in de districtsraad. De nieuwe fractie van PVDA Hoboken, met Tim Joye, Tineke Elst en Abderrahim Badri, besliste om tegen te stemmen. Het akkoord is helemaal niet ambitieus genoeg voor de sociale uitdagingen die in het district bestaan. Voor het plan van een grote toren aan de Zwaantjes en voor de sluiting van het speelplein in de Meetjeslandstraat biedt het bestuur ook geen oplossing. PVDA Hoboken was de voorbije jaren heel erg actief rond deze thema’s, samen met de strijd tegen de luchtvervuiling in de wijk Moretusburg. Lees hier de volledige tussenkomst.

PVDA wil meer inspraak, propere straten en racismebestrijding district Antwerpen

Het Antwerpse districtsbestuur (N-VA, Open VLD en Groen) presenteerde zijn bestuursakkoord onder de titel: “Het district Antwerpen, de kern van een moderne, leefbare en bruisende stad”. De driekoppige PVDA-fractie bestaande uit Nadine Peeters, Farid Darmach en Sah Gulhan vroeg het college om te botsen met het stadsbestuur waar dat nodig is. Ze wil dat het district meer aandacht besteedt aan armoede, inspraak en racismebestrijding. Lees hier hun opmerkingen.

PVDA wil drie wakkerschudders vanuit Antwerpen naar Brussel sturen

Als het van de PVDA afhangt telt de partij straks drie parlementsleden uit de provincie Antwerpen. Voorzitter Peter Mertens trekt de Kamerlijst en wil deel uitmaken van een sterke federale fractie met verkozenen uit heel het land. Klimaatactivist Jos D’Haese moet de stem van de klimaatbetogers tot in het Vlaams parlement laten klinken. En ook Lise Vandecasteele, activiste in de strijd tegen armoede, wil een zitje veroveren in het Vlaams parlement.

Het Stockholm-akkoord van N-VA en s.pa

Op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur ontleedde Peter Mertens het bestuursakkoord van het N-VA/sp.a/OpenVLD bestuur op 6 assen. Lees hier zijn tussenkomst.

Merksem verdient maatregelen voor armoedebestrijding

“Ik raad u aan om uw huiswerk opnieuw te maken, ditmaal met álle Merksemnaren in het achterhoofd,” dat is het advies van districtsraadslid Tristan Faes (PVDA) aan het nieuwe Merksemse districtsbestuur. Er is te weinig ambitie op het vlak van armoedebestrijding, het behoud van bus 651 en ondersteuning voor álle jongeren in Merksem. Lees hier zijn tussenkomst op de zitting van januari.

Waterafsluitingen toch aanvaardbaar volgens schepen Meeuws

De PVDA interpelleerde kersvers Schepen Tom Meeuws (sp.a) op de eerste gemeenteraad over het afsluiten van Antwerpenaren van het waternet. “Terwijl er in januari 2018 aangekondigd werd dat er geen afsluitingen meer zouden gebeuren, bleek dat toch nog het geval te zijn. Ook in het nieuwe bestuursakkoord staat dat waterafsluitingen onaanvaardbaar zijn. Welke garanties geeft de nieuwe Schepen dat deze belofte niet verbroken wordt?” vroeg PVDA-gemeenteraadslid Khadija Chennouf. “We delen de doelstelling”, reageerde de Schepen, “maar in sommige gevallen is een afsluiting toch aanvaardbaar”.

Mie Branders vraagt gemeenteraad om Youth for Climate te steunen

Op de gemeenteraad van januari vroeg PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders om de jongeren die actie voeren voor het klimaat te ondersteunen. Door in het stedelijk onderwijs geen sancties te nemen en door in overleg met directies, schoolteams en leerlingen te zoeken naar creatieve oplossingen om gemiste lessen in te halen. Lees hier haar interpellatie.

Dit is jouw beweging