Geen smerig geld in schone kunsten

Op de gemeenteraad van december vroeg PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders aan schepen van Cultuur, Nabilla Ait Daoud om een voortrekkersrol te spelen en komaf te maken met art-washing. Bedrijven met een bedenkelijke reputatie en activiteiten, zoals bv. TotalEnergies proberen hun imago op te poetsen met wat sponsorgeld in de kunsten. De schepen ziet er geen probleem in, integendeel, ze neemt het op voor de creatieve ondernemers en noemt de klimaatactivisten halve garen. Lees hieronder de volledige tussenkomst van Mie Branders in de gemeenteraad.

Over de medewerkers die dag in dag uit deze stad doen draaien

Op de gemeenteraad van december bracht Lise Vandecasteele, gemeenteraadslid voor PVDA, de bezorgdheden van het stedelijk personeel onder de aandacht. De Vlaamse regering wil namelijk steden en gemeenten toestaan om te morrelen aan de loonschalen en andere arbeidsvoorwaarden van dat personeel. Daarbovenop wordt het gemakkelijker om statutair personeel te ontslaan. Lise Vandecasteele vroeg schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud (N-VA) naar het standpunt en de plannen van de stad Antwerpen. 

Verstrenging LEZ: “Stad zegt: trek uw plan en betaal u blauw”

Op de gemeenteraad van december vertelde Peter Mertens, fractieleider voor PVDA in de gemeenteraad van Antwerpen, waarom een verstrenging van de lage-emissiezone een slecht plan is. Vanuit Vlaanderen werd beslist om alle auto's met een verbrandingsmotor uit de stad te weren. "Een asociale en elitaire maatregel", zegt Mertens. In plaats van een verstrenging riep hij nogmaals op om de LEZ af te schaffen.

PVDA vraagt uitstel en herevaluatie afbouw stadsloketten naar aanleiding van cyberaanval

Al bijna een week zijn de computersystemen van de stad Antwerpen in panne. Cybercriminelen hebben de IT-infrastructuur gehackt en de computers geblokkeerd. De cyberaanval heeft een enorme impact op de dienstverlening en op het werk van het stedelijk personeel. “Gedreven door personeelsbesparingen was het stadsbestuur van plan om nog maar eens een hele hoop fysieke stadsloketten af te bouwen vanaf 1 januari. Er zouden digitale zuilen komen die het werk zouden overnemen.” zegt PVDA-gemeenteraadslid, Mie Branders. “Dat plan wordt best herbekeken. Hou alle loketten volwaardig open, want dienstverlening blijft mensenwerk.” 

PVDA reageert over verplicht herstel bouwovertredingen van Botanic Sanctuary Antwerp

Uit een collegebesluit van vrijdag 2 december 2022 blijkt dat het luxehotel Botanic Sanctuary Antwerp alle bouwovertredingen moet herstellen. De luifel rond de zeldzame Japanse notenboom moet verder ingekort worden, de 9 stalen gotische bogen aan de Bourlapoort moeten verwijderd worden, net als de illegaal gebouwde serre, de overdekte rustruimte van de wellness en de wintertuin ter hoogte van het kloosterpand . De slagboom die de toegang voor voetgangers en bezoekers van het St. Elisabethgasthuis verhinderde werd al eerder weggenomen. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders reageert tevreden: “We hebben ons stevig verzet tegen de stapsgewijze inname van het publiek domein door de grote vastgoedspeler Iret Development. Den Botaniek is van alle Antwerpenaren, niet enkel van diegenen die een overnachting in een peperduur hotel kunnen betalen. Het is door de verontwaardiging en het protest van vele Antwerpenaren dat het college nu de juiste beslissing heeft genomen.”

Stadsbestuur schrapt tot meer dan helft afspraken stadsloketten

Schepen van Loketten, Ait Daoud (N-VA), wil af van de tien stadsloketten in ieder district en zet in op vier regioloketten aangevuld met selfservicezuilen. Vanaf 1 januari zullen zes stadsloketten serieus in openingstijden verminderen. De stad legde de nieuwe openingsuren. “Het gaat om een achteruitgang van de stedelijke dienstverlening. Noch het personeel, noch de Antwerpenaar is hierbij gebaat. We zouden net meer moeten inzetten op laagdrempelige eerstelijns-dienstverlening in plaats het af te bouwen”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Antwerpse besparingen: verzet tegen 3 maatregelen die de emmer doen overlopen

"Veel meer dan een ‘haar in de boter’ bij de Antwerpse besparingen", zegt Peter Mertens bij de begrotingsbespreking in de Antwerpse gemeenteraad van november. "Vandaag hier voor de deur van het stadhuis staan bezorgde Antwerpenaren. Alle gemeenteraadsleden hebben een emmer gekregen. De emmer van de Antwerpenaar is vol, maar dit stadsbestuur doet er nog drie extra geuten bij. Ik wil het hebben over die drie geuten die de emmer doen overlopen."

“Schepen Kennis, wissel van spoor, want u ligt op ramkoers” PVDA organiseert Buurtvergadering tegen de nieuwe keerlus

De Deurnese PVDA-afdeling bracht op zondag 27 november een 70-tal buurtbewoners van de wijk Boekenberglei-Drakenhoflaan samen. De plannen voor een nieuwe keerlus in deze wijk zijn goedgekeurd door het stadsbestuur, maar stuiten nog steeds op enorm verzet. “Niemand heeft baat bij dit project, bomen; parkeerplaatsen en de populaire markt zouden moeten verdwijnen. Ook over de verkeersveiligheid bestaan nog veel vraagtekens en bovendien wordt het tramaanbod verslechterd.” zegt Manal Toumi, districtsraadslid voor PVDA in Deurne. “Wij blijven de buurtbewoners steunen in hun verzet. We hebben eigenlijk een eenvoudig alternatief: trek de tram door naar Deurne-Noord. Dan is die keerlus niet nodig."

Wij willen bus 36 terug

Aan halte IGLO, vlakbij de lokale Lidl was het zaterdag 26/11/2022 een vrolijke bende. Een vijftigtal mensen schreven of tekenden met krijt hun boodschap over bus 36 op de straat. Kleurrijk, vrolijke muziek, spelende kinderen, een kartonnen bus die versierd werd. “De aanleiding is minder vrolijk, dan deze actie”, bekent Nadine Peeters, PVDA-fractieleidster in de Antwerpse districtsraad. “Het gemis van bus 36 is groot. De Linkeroevenaren voelen zich in de steek gelaten. We hebben deze bus nodig maar noch schepen Kennis (N-VA), noch De Lijn, geven enig teken van leven”.

Jinnih Beels (Vooruit) pleegt schuldig verzuim: in tijden van crisis bespaar je niet op jeugdwerkers

Na de cultuur krijgt nu ook het jeugdwerk klappen van het Antwerpse stadsbestuur. Door de besparingen van Vooruit-schepen Jinnih Beels moeten jongerenorganisaties KRAS, JES en Formaat 23 geëngageerde jeugdwerkers ontslaan. “Onbegrijpelijk dat de schepen midden in deze koopkrachtcrisis de rekening naar de jongeren doorschuift”, zegt gemeenteraadslid Mie Branders. “In tijden van toenemende armoede moet je net investeren in het sociale weefsel van een stad. Beels gokt met de toekomst van jongeren. Dit is schuldig verzuim. Dat ze probeert haar eigen besparingen te ontkennen is een socialistische schepen onwaardig”.