Bang districtsbestuur creëert een park dat er geen is

“Degoutant”, zo noemde David Danssaert op de Berchemse districtsraad de schijnheilige streek van het districtsbestuur (N-VA, Open VLD, CD&V). Ze vernietigt een prachtige groene strook en noemt het resterende schaamlapje gras een “park”, om zogezegd tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurt. Het leverde onmiddellijk reactie op van raadslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD): “Zulke taal hoort niet in een districtsraad.” “Wat niet hoort is een complete aanfluiting van de inspraak”, antwoordt David daarop.

Lokale PVDA-afdeling zet winkelpersoneel in de bloemetjes

En toch konden we met de Basisgroep postcode 2000 van PVDA vandaag nog een glimlach op het gezicht van Brenda Jacobs en Ruben Van Bouwel toveren. Onder hun beide baten Brenda en Ruben de Fred en Ginger winkel uit aan de Lombardenvest in centrum Antwerpen. Gisteren kregen ze te horen dat het warme verhaal, dat ze al jaren met hun winkel schreven, geen happy end krijgt. Hun job staat op de tocht en dat mag op rekening worden geschreven van de megalomane topman van de winkelketen voor wie de bomen tot in de hemel reikten. Sommige kranten spreken van fraude.

“Aantal sociale woningen in Antwerpen daalt in plaats van te stijgen”

In 2020 telde de stad Antwerpen minder sociale woningen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Bij haar aantreden beloofde het Bourgondische stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld nochtans meer aandacht voor sociale woningen. “Er staan 30.000 Antwerpenaren op een wachtlijst te wachten op een kwalitatieve en een betaalbare woning. Dit bestuur kondigde 5.000 nieuwe of gerenoveerde woningen aan. Maar wat blijkt na één jaar? Het aantal sociale woningen is gedaald en de huurgelden zijn gestegen. Conclusie: er is geen ambitie in dit college om de wooncrisis echt aan te pakken”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Meer duiding van standbeeld Pater de Deken is nodig

Het standbeeld van Pater de Deken in Wilrijk staat elke avond letterlijk in de schijnwerpers, maar weten de Wilrijkenaars eigenlijk wel wat de rol van missionaris de Deken is geweest? Het infobord dat in 2015 werd bijgeplaatst aan het standbeeld vertelt een en ander. Met een symbolische actie werd er door de Wilrijkse PVDA verder teruggeblikt.

“Maak van de Tuinwijk geen spookwijk”

Volgens plannen van De Lijn zal tram 24 in de toekomst vlak voor de ring terug de stad in keren. Hierdoor sneuvelen twee tramhaltes in Borgerhout, net buiten de ring. “Nadat bus 31 uit onze wijk moest verdwijnen, omdat tram 24 toch reed, dreigen de bewoners opnieuw geraakt te worden. De PVDA roept op om tram 24 te behouden. Handen af van onze haltes, de wijk heeft deze nodig”, zegt PVDA-districtsraadslid en inwoonster van de wijk, Shayla Sharmin.

Routeplan 2030: “Op een plan kan je niet rijden”

Woensdag 10 juni vindt er een gemeenschappelijke raadscommissie plaats voor alle 276 Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden over de strategische plannen van het openbaar vervoer. Na onheilspellende berichten over het verdwijnen van tram 7 en tram 4 en het omleiden van tram 2, zal er eindelijk volledige informatie komen. Vlaams Parlementslid en Borgerhouts districtsraadslid Jos D’Haese is niet onder de indruk. “Het routeplan 2030 is veelbelovend, maar op een plan alleen kan je niet rijden. Je hebt ook infrastructuur, rollend materieel en personeel nodig. Het knelpunt, de onderfinanciering van De Lijn wordt niet aangepakt. Zonder middelen is het routeplan een catalogus van goede intenties. Daarnaast is de beloofde inspraak een lege doos, want volgens schepen Kennis (N-VA) ligt 90% van het plan vast. Wij blijven met reizigers en personeel opkomen voor een comfortabel, fijnmazig en performant openbaar vervoer.”

Leer uit de coronacrisis en privatiseer het Zorgbedrijf niet

Het coronavirus heeft in ons land de zwakte van de ouderenzorg blootgelegd. Het gros van de coronadoden viel in onze woonzorgcentra. Vele bewoners kwijnden weg door gebrek aan sociaal contact met hun dierbaren. De eenzaamheid deed de vraag naar euthanasie stijgen. Senioren werden opgesloten in hun eigen serviceflat zonder enige vorm van overleg of inspraak. De woonzorgcentra luidden al langer de alarmbel omdat ze kreunden onder het tekort aan middelen en personeel. De werknemers in de zorg kwamen nog voor de coronacrisis op straat. Nu blijkt dat ze het land hebben recht gehouden. Daarom was er in onze straten dagelijks applaus. Van goede leiders mag je verwachten dat deze crisis naar nieuwe inzichten leidt. Bijvoorbeeld naar een kleinschalige zorg, wijkgebonden initiatieven, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap van bewoners. Kortom naar een terugkeer tot de essentie: goede zorg en zingeving, betaalbaar en menselijk. En dus ver weg van de winst.

Geen LEZ-boetes tijdens corona-crisis

Peter Mertens pleitte op de gemeenteraad van mei om de LEZ op te schorten gedurende de hele corona-crisis, voor onbepaalde duur. Uit respect voor de mensen die hun familie willen terugzien, uit respect voor de mensen die angst hebben op het openbaar vervoer en uit respect voor de vele mensen die in armoede dreigen terecht te komen. Voor schepen Tom Meeuws (sp.a) is dat niet nodig en voert de stad al genoeg sociaal beleid.

Heb jij nog een laptop te geef voor een kind die het nodig heeft?

De lokale werkingen van PVDA Antwerpen 2018 en PVDA Borgerhout zamelden laptops in voor kinderen die zelf niet over een computer beschikken. Wegens succes - op één week tijd werden er 50 ingezameld - wordt dit initiatief nu verlengd. Heb jij een laptop te geef of wil je financieel steunen? Laat het ons weten!

Privatiseer het Zorgbedrijf niet

Ongelofelijk! Net in corona-tijden waarin het belang van goede ouderenzorg glashelder wordt, stoot dit stadsbestuur haar Zorgbedrijf verder af. De 4000 personeelsleden van de dienstencentra, serviceflats, woonzorgcentra en thuishulp worden op termijn ondergebracht in een private vzw. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders pleit voor kwaliteitsvolle, publieke ouderenzorg. Gemeenteraadslid Tatjana Scheck (sp.a) denkt dat enkel vastgoed geprivatiseerd wordt, voor schepen Duchateau (N-VA) is er geen vuiltje aan de lucht ...

Doe je mee?