“Don’t forget us” vragen meer dan 100 arbeiders van Borealis-werf

"Don't forget us" en"No promises, we want acts!" zeggen de lassers en pijpfitters die uitgebuit werden op de Borealis-werf en die al sinds juli wachten op steun. Deze middag voerden ze met meer dan honderd actie in Antwerpen.

Privatisering Zorgbedrijf Antwerpen krijgt voor tweede keer deksel op de neus

Voor de tweede keer krijgt het Antwerpse stadsbestuur het deksel op de neus met zijn poging het Zorgbedrijf te privatiseren. Volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) diende samen met de vakbonden klacht in bij het Agentschap Binnenlands bestuur tegen de beslissing tot privatisering en spreekt van een tweede overwinning. “Privatisering toont keer op keer dat de prijzen omhoog gaan en de kwaliteit er niet op verbetert. Voor de tweede keer probeert het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid te ontduiken en de ouderenzorg af te stoten. Ik roep op om de energie eindelijk te richten op betaalbare en kwaliteitsvolle openbare ouderenzorg voor alle Antwerpse senioren.”

Tweede poging tot privatisering Zorgbedrijf tegengehouden

Het Antwerps stadsbestuur probeerde opnieuw om onze publieke ouderenzorg te privatiseren. Opnieuw werd ze teruggefloten. De privatiseringsplannen zijn onwettig, besloot het kabinet van minister Bart Somers. Lise Vandecasteele, gemeenteraadslid voor PVDA in Antwerpen, legt op ATV uit waarom de privatisering een slecht plan is. PVDA roept op om de plannen voorgoed op te bergen, en te investeren in kwaliteitsvolle, betaalbare, openbare ouderenzorg.

PVDA vindt beslissing stadsbestuur om gedicht Losgeld te weigeren onbegrijpelijk

Ruth Lasters stopt op 1 september als stadsdichter omdat het stadsbestuur weigert haar gedicht “Losgeld” als stadsgedicht op te nemen. De tekst werd geschreven samen met enkele leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs en is een striemende aanklacht tegen het labelen van leerlingen in een A en B-categorie. Peter Mertens, PVDA-fractieleider, noemt de beslissing censuur. “De stad weigert een hommage aan de stielmensen van morgen en wil blijkbaar alleen maar 'brave' promo-gedichten. Om nadien krokodillentranen te plengen dat men hier geen lassers en pijpfitters vindt om onze fabrieken te bouwen”

SolidariTeams brengen voedselpakketten naar getroffen arbeiders Borealis-schandaal

Vrijwilligers van de SolidariTeams brengen al meer dan twee weken voedselpakketten naar de arbeiders die slachtoffer werden van sociale uitbuiting op de Borealis-werf. “De arbeiders zitten al maanden zonder loon en zonder eten. Ik wilde iets voor hen doen”, vertelt Ianthe Ghaye, die de oproep lanceerde om de arbeiders te helpen. “Hulporganisaties zoals Payoke doen hun uiterste beste. Maar ze hebben niet genoeg mensen en middelen, en de overheid ontloopt haar verantwoordelijkheid om de arbeiders te steunen. Wij eisen dat de overheid hen snel de nodige steun en opvang biedt. In afwachting daarvan willen we zelf de solidariteit met de arbeiders organiseren”.

Tik tok de tijd is op! Een pendelbus nu.

Binnen 3 dagen openen de scholen. De PVDA eist een dringende oplossing voor het manke openbaar vervoer van Hoboken Centrum naar de Zwaantjes, één van de drukste verkeersassen voor schoolgaande jongeren. Tram 2 werd geknipt en bedient het centrum van Hoboken niet meer. Tram 10 rijdt met een sukkeldrafje van 10 km per uur over de versleten sporen. Geregeld vallen er trams uit de dienstregeling. De maat is vol. “Op korte termijn kan een pendelbus een oplossing bieden”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “De Lijn communiceerde in augustus dat er o.a. naar een pendelbus gekeken wordt als mogelijk alternatief, maar tot op de dag van vandaag is er nog geen plan bekend gemaakt. Daarom zetten we extra druk met een petitie én een affiche-actie”, vervolgt Branders. Dat het voor de Hobokenaren wel genoeg is geweest met de afbouw van de dienstverlening, bleek uit het enthousiasme om de petitie te tekenen. Op een uur tijd haalde de PVDA al meer dan 100 handtekeningen op.

Vooruit vergist zich van tegenstander. Mensenhandel-schandaal in Antwerpen noopt tot snelle daadkracht

Federaal parlementslid Peter Mertens pleit voor een specifieke taskforce op poten te zetten om het schandaal van mensenhandel en uitbuiting in de Borealis-werf tot op het bot te onderzoeken. Volgens Vooruit-parlementslid Ben Segers ‘schreeuwt Mertens wat in de zijlijn’ en bestaat zo’n taskforce al langer. “Larie en apekool”, zegt Mertens. “Vooruit vergist zich van tegenstander. We hebben nu daadkracht nodig.”

Geen inkrimping van het tram- en busaanbod, behoud bus 36!

Vanaf 1 september zal De Lijn omwille van een nijpend personeelstekort schrappen in haar aanbod. Bus 36 rijdt niet meer naar rechteroever. Tram 12 rijdt niet uit, hoewel de sporen vernieuwd zijn. Over het hele Antwerpse net zullen regelmatig ritten geschrapt worden. Nadine Peeters, PVDA-districtsraadslid en Linkeroevernaar, voert actie aan een bushalte van bus 32 die binnenkort niet meer bediend zal worden. “Dit is geen plan voor de verre toekomst, maar wel voor volgende week, vanaf 1 september. Ik wou het niet geloven toen ik hoorde dat bus 36 niet meer naar het Sint-Jansplein zou rijden, dit gaat veel mensen raken”.

Peter Mertens reageert op Borealis-onderzoek GVA: “Elke nieuwe onthulling in dit schandaal toont aan hoe een aantal machtige actoren grof geld verdienen op de kap van arbeiders”

Onthutsend onderzoek van Gazet van Antwerpen toont aan hoe het appartementsgebouw waarin 17 Bengaalse slachtoffers van mensenhandel van de Borealiswerf verbleven in handen is van een bouwpromotor die maar liefst 29.000 euro per maand opstrijkt voor het verhuren van een krot. “Het is al een half mirakel dat er in dit pand geen ongevallen zijn gebeurd. Elke nieuwe onthulling in dit schandaal toont aan hoe een aantal machtige actoren grof geld verdienen op de kap van arbeiders. Er moet dringend een taskforce komen die deze zaak tot op het bot onderzoekt en die ondersteuning geeft aan de slachtoffers”, stelt PVDA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, Peter Mertens.

De War on Drugs van burgemeester De Wever heeft gefaald

Afgelopen weekend werd onze stad opnieuw opgeschrikt door drugsgeweld. In de Lange Beeldekensstraat werd voor het oog van de camera’s het vuur geopend op een woning. Acht schoten werden gelost, daarna verdwenen de daders de nacht in.