Nieuws

Maak afstel van uitstel voor ISVAG afvalverbrandingsoven

In september werd de vergunningsaanvraag van ISVAG voor een afvalverbrandingsoven in Wilrijk door de bevoegde instanties onontvankelijk verklaard. De PVDA strijd al vanaf het begin tegen deze nieuwe, grotere oven ter vervanging van de huidige. De PVDA roept daarom op bezwaar aan te tekenen en jouw stem te laten horen.

Geslaagde informatieavond Red De Kleiputten: maximale steun voor minimale sanering

Nadat reeds meer dan 500 bewoners van Boom en Terhagen schriftelijk hun steun betuigden aan de actiegroep “Red de Kleiputten”, bewezen de 110 aanwezigen op de informatieavond van 29 november dat de bezorgdheid leeft en de actiegroep een flink draagvlak heeft. De organisatoren voelen zich door de grote opkomst dan ook gesterkt in hun plannen.

PVDA stuurt allround vakbondsman naar provincieraad

Vanaf 3 december zal allround vakbondsman Rudy Sohier zetelen voor de PVDA in de Antwerpse provincieraad. Hij werd verkozen met bijna zevenduizend voorkeurstemmen. Tijdens zijn professionele loopbaan werd Rudy nooit afgeschrikt door een nieuwe uitdaging. “Mijn stokpaardjes zijn veiligheid op het werk en een milieuvriendelijke mobiliteit. Maar ook de zelfbedieningspolitiek wil ik een halt toe troepen, denk maar aan de riante uittredingsvergoedingen”, zegt Rudy.

“Géén nieuwe besparingen op kap van stadspersoneel of dienstverlening”

Op de laatste begrotingsdiscussie van de Antwerpse gemeenteraad nam Peter Mertens het op voor het stadspersoneel. “Verder besparen op stadspersoneel of dienstverlening is gewoon niet mogelijk. Iedereen zit op het tandvlees”, zo zei hij. Mertens pleitte ook voor meer investeringen in sociale woningen, en vind het absurd dat “er jaarlijks vijf keer meer geld wordt uitgetrokken voor een nieuw ponton voor cruiseschepen, dan voor sociaal wonen in de stad”.

Mie Branders vraagt snelle heropening speelpleintje Meetjeslandstraat

Op de gemeenteraad van november 2018 interpelleerde Mie Branders burgemeester De Wever over de sluiting van het speelpleintje in de Meetjeslandstraat te Hoboken.

Wie is Rudy Sohier, kersvers PVDA provincieraadslid

Rudy Sohier is 62 jaar, was 25 jaar hoofdafgevaardigde in een multinational en 13 jaar vormingswerker in de AC-ABVV. Sinds twee jaar is hij met brugpensioen. Hij is 42 jaar getrouwd, heeft twee zonen en zeven kleinkinderen.

1200 werknemers BASF Antwerpen ondertekenen petitie voor behoud van landingsbanen op 55 jaar en brugpensioen op 58 jaar

Indrukwekkend, 1200 werknemers van BASF1 ondertekenen een petitie op initiatief van de vakbonden. Ze eisen het behoud van de landingsbanen op 55 jaar en brugpensioen op 58 jaar. Want "werken in een 'volcontinu' systeem is fysiek en psychisch heel belastend, het beleid staat haaks op alle intenties op werkbaar werk" zeggen de initiatiefnemers. De petitie werd deze middag door een delegatie van ABVV en ACV overhandigt aan Wouter De Geest, CEO van BASF en kersvers voorzitter van VOKA. Daarna ging de vakbondsdelegatie langs aan het kabinet van de ministers van werk Kris Peeters en minister van pensioenen Daniel Bacquelaine.

Districtsprogramma PVDA Borgerhout

Download het districtsprogramma van de PVDA voor Borgerhout hier.

Antwerpen, waar de burgemeester een spiksplinternieuw speelplein sluit

Op 15 oktober beslist burgemeester Bart De Wever om in Hoboken een speelpleintje te sluiten. De dag na de verkiezingen worden er hekken geplaatst en de speeltuigen worden ingepakt in plasticfolie. “Een heel wrang beeld,” vindt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Geen kind kan er nog spelen. Nochtans had ook de N-VA het tijdens de kiescampagne over voldoende speelpleintjes voor kinderen. En over participatie en jongeren als volwaardige gesprekspartners”. De PVDA-fractie zal de komende gemeenteraad de burgemeester hierover interpelleren.

Stadsbestuur bedient projectontwikkelaar Vooruitzicht NV op zijn wenken

Wie bepaalt de toekomst van de stad? De burgers? Of de projectontwikkelaars en de big business? Voor het stadsbestuur lijkt de keuze gemaakt. Op de gemeenteraad van oktober trok PVDA-raadslid Mie Branders de aandacht op twee dossiers, waarin projectontwikkelaar Vooruitzicht NV op zijn wenken bediend wordt.

Dit is jouw beweging