Versterk het Zorgbedrijf in plaats van te privatiseren

“Wat zal het nu zijn voor Vooruit? De publieke zorg versterken of privatiseren?” vraagt huisarts en Antwerps gemeenteraadslid Lise Vandecasteele zich af. Schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) houdt in de krant van vandaag een pleidooi voor de publieke zorg. Maar tegelijk roept hij zijn stadsbestuur op het heft in eigen handen te nemen en over te gaan tot een privatisering van de zorg omwille van fiscale redenen.

“Pak de leegstand aan, niet de bewoners”

Een tiental buurtbewoners rond de Spaarstraat en Onderwijsstraat voerde vandaag actie samen met de PVDA tegen het asociale woonbeleid van het stadsbestuur. Reden voor het protest is de opzegbrief die de mensen in hun brievenbus kregen van hun huisbaas, het Antwerpse OCMW, met de boodschap dat ze weldra moeten verhuizen. Van hun woningen wil schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) crisiswoningen maken. Velen onder hen zijn radeloos en weten niet waarnaartoe. Volgens PVDA districtsraadslid Nadine Peeters moet het stadsbestuur de leegstand aanpakken en niet de bewoners. “Er staan zoveel appartementen van het OCMW leeg in deze straten. Dat ze die benutten in plaats van de mensen weg te pesten.”

Tram 15 schrappen om tram 7 te redden? Nee bedankt!

Tram 15 schrappen om tram 7 te redden, dat soort absurde plannen is het gevolg van de jarenlange besparingen bij De Lijn. Tijd om terug te investeren in een sterk openbaar vervoer.

"Laat Michaels dood niet voor niets geweest zijn"

Op de nacht van 5 op 6 november 2021 stierven twee mannen, Michael (41) en Wesley (42) in de ondergrondse fietsparking van het Centraal Station. Vele Antwerpenaren waren gechoqueerd dat in een rijk land als België mensen op straat sterven. Met hun dood kregen dak- en thuislozen opnieuw een gezicht. Op 5 februari, 3 maanden na de dood van Michael en Wesley, hield de PVDA een herdenking voor alle 52 overleden daklozen van het afgelopen jaar in aanwezigheid van de moeder en stiefvader van Michael, Frieda en Eric, die helemaal vanuit Nederland waren afgezakt.  Na de herdenking waren ze bereid enkele korte vragen te beantwoorden over wie Mike was als persoon, de opvang van daklozen in Antwerpen, en de lessen die het stadsbestuur zou moeten trekken.

PVDA verwerpt nieuw tramplan en stelt alternatief voor

Het nieuws dat ook in het nieuwe Antwerpse tramplan lijnen worden geschrapt, maakt veel reacties los. Ook oppositiepartij PVDA verzet zich tegen de plannen. “Tram 7 redden door tram 15 en tram 4 op te offeren, dat is echt onaanvaardbaar”, reageert Vlaams parlementslid Jos D’Haese. “Dit plan is in hetzelfde bedje ziek als het vorige: het mag weer allemaal niets kosten en het is de reiziger die dat zal voelen. De PVDA roept op om reizigers en chauffeurs inspraak te geven in het hertekenen van het Antwerpse tramplan en stelt meteen ook een alternatief voor: ‘Slimmer naar Antwerpen’.

Zorg is mensenwerk, geen winstmachine

Zorgmultinational Orpea stapelt de winsten op terwijl ouderen verwaarloosd worden door een tekort aan personeel. Is dat de toekomst van onze ouderenzorg? Huisarts en parlementslid Lise Vandecasteele pleitte zondag op ATV voor meer personeel en minder commercie in de zorg.

Verstreng de PFOS-normen voor de Oosterweelwerken

Wat een schouwspel. Koen Kennis haalt zijn paraplu sneller boven dan Lucky Luke zijn pistool. Wanneer Peter Mertens hem in de gemeenteraad vraagt naar het standpunt van de stad Antwerpen over de achterhaalde PFOS-normen voor de Oosterweelwerken en de impact van de schorsing van de Raad van State op de timing van die werken, dan weigert hij te antwoorden. Vraag het maar in het Vlaams parlement. De man die in de raad van bestuur van Lantis (vroeger BAM) zit en in het politiek stuurcomité zit, doet alsof hij niet verantwoordelijk is. Lintjes knippen doet schepen Kennis als geen ander, maar als er lastige vragen van de PVDA komen geeft hij niet thuis.

Mie Branders (PVDA) over Moretusburg op de Antwerpse gemeenteraad

"Moretusburg wordt verminkt en voor één derde verwoest. Dat is een historische blunder." Moretusburg in Hoboken dreigt een spookwijk te worden door het uitkoopbeleid van het stadsbestuur en Umicore. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders nam het in de Antwerpse gemeenteraad op voor de wijk en haar bewoners.

Zorg onder druk door winstbejag

Er komen steeds meer getuigenissen naar voor over wantoestanden bij het Antwerpse rusthuis Park Lane. De dure residentie is onder verhoogd toezicht geplaatst. De directie deed dat eerder deze week nog af als een klein tijdelijk probleem, maar dat weerlegt de familie van residenten. Ze hebben hun bevindingen nu overgemaakt aan de zorginspectie. De wantoestanden bij de woonzorgcentra van de commerciële zorggroep Orpea zijn een zoveelste schrijnend alarmsignaal. Zet de bewoner centraal in de zorg, niet de winst. Bekijk de reportage van ATV.

Overtredingen bij bouw luxueus hotelcomplex bedreigen Botaniek

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft bouwovertredingen vastgesteld aan het luxueus hotelcomplex dat langs de Leopoldstraat in Antwerpen wordt gebouwd. De groendienst vreest dat het groen en het erfgoed in de botanische tuin groot gevaar op schade lopen. "Er is buiten de regels gebouwd, dat staat vast", klaagt oppositielid Mie Branders (PVDA) aan bij Radio 2 Antwerpen.