Routeplan 2030: “Op een plan kan je niet rijden”

Woensdag 10 juni vindt er een gemeenschappelijke raadscommissie plaats voor alle 276 Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden over de strategische plannen van het openbaar vervoer. Na onheilspellende berichten over het verdwijnen van tram 7 en tram 4 en het omleiden van tram 2, zal er eindelijk volledige informatie komen. Vlaams Parlementslid en Borgerhouts districtsraadslid Jos D’Haese is niet onder de indruk. “Het routeplan 2030 is veelbelovend, maar op een plan alleen kan je niet rijden. Je hebt ook infrastructuur, rollend materieel en personeel nodig. Het knelpunt, de onderfinanciering van De Lijn wordt niet aangepakt. Zonder middelen is het routeplan een catalogus van goede intenties. Daarnaast is de beloofde inspraak een lege doos, want volgens schepen Kennis (N-VA) ligt 90% van het plan vast. Wij blijven met reizigers en personeel opkomen voor een comfortabel, fijnmazig en performant openbaar vervoer.”

Leer uit de coronacrisis en privatiseer het Zorgbedrijf niet

Het coronavirus heeft in ons land de zwakte van de ouderenzorg blootgelegd. Het gros van de coronadoden viel in onze woonzorgcentra. Vele bewoners kwijnden weg door gebrek aan sociaal contact met hun dierbaren. De eenzaamheid deed de vraag naar euthanasie stijgen. Senioren werden opgesloten in hun eigen serviceflat zonder enige vorm van overleg of inspraak. De woonzorgcentra luidden al langer de alarmbel omdat ze kreunden onder het tekort aan middelen en personeel. De werknemers in de zorg kwamen nog voor de coronacrisis op straat. Nu blijkt dat ze het land hebben recht gehouden. Daarom was er in onze straten dagelijks applaus. Van goede leiders mag je verwachten dat deze crisis naar nieuwe inzichten leidt. Bijvoorbeeld naar een kleinschalige zorg, wijkgebonden initiatieven, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap van bewoners. Kortom naar een terugkeer tot de essentie: goede zorg en zingeving, betaalbaar en menselijk. En dus ver weg van de winst.

Geen LEZ-boetes tijdens corona-crisis

Peter Mertens pleitte op de gemeenteraad van mei om de LEZ op te schorten gedurende de hele corona-crisis, voor onbepaalde duur. Uit respect voor de mensen die hun familie willen terugzien, uit respect voor de mensen die angst hebben op het openbaar vervoer en uit respect voor de vele mensen die in armoede dreigen terecht te komen. Voor schepen Tom Meeuws (sp.a) is dat niet nodig en voert de stad al genoeg sociaal beleid.

Heb jij nog een laptop te geef voor een kind die het nodig heeft?

De lokale werkingen van PVDA Antwerpen 2018 en PVDA Borgerhout zamelden laptops in voor kinderen die zelf niet over een computer beschikken. Wegens succes - op één week tijd werden er 50 ingezameld - wordt dit initiatief nu verlengd. Heb jij een laptop te geef of wil je financieel steunen? Laat het ons weten!

Privatiseer het Zorgbedrijf niet

Ongelofelijk! Net in corona-tijden waarin het belang van goede ouderenzorg glashelder wordt, stoot dit stadsbestuur haar Zorgbedrijf verder af. De 4000 personeelsleden van de dienstencentra, serviceflats, woonzorgcentra en thuishulp worden op termijn ondergebracht in een private vzw. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders pleit voor kwaliteitsvolle, publieke ouderenzorg. Gemeenteraadslid Tatjana Scheck (sp.a) denkt dat enkel vastgoed geprivatiseerd wordt, voor schepen Duchateau (N-VA) is er geen vuiltje aan de lucht ...

PVDA lanceert vijf concrete corona-voorstellen in begrotingsdebat

Op de gemeenteraad van komende maandag staat de aanpassing van het meerjarenplan op de agenda. De budgetwijziging werd voorbereid voor de coronacrisis uitbrak en het document houdt dus geen rekening met de nieuwe situatie. Ondertussen besloot het stadsbestuur een corona-compensatiefonds van 50 miljoen aan te leggen voor zelfstandigen en ondernemers. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders vindt dit bedrag onvoldoende: “Op een totale jaarlijkse uitgave van 2,4 miljard is 50 miljoen een peulschil. We hebben geen nood aan een kleine corona-pot om snel over te kunnen gaan naar business as usual. De PVDA stelt voor om lessen te trekken uit de crisis en vijf concrete maatregelen te nemen die de verhoogde sociale noden aanpakken: Geef corona-armoede geen kans, zorg voor een zomer dichtbij huis in de districten, maak van de nood aan kleinere klassen een deugd, stap af van de grootschaligheid in de ouderenzorg, en voorzie gratis internet in onze smart city."

Bespaar niet op cultuur

Omdat heel wat culturele evenementen niet kunnen doorgaan, zien we dat in sommige districten de middelen voor cultuur worden doorgeschoven naar andere domeinen. Gemeenteraadslid Mie Branders deed een emotionele oproep tijdens de digitale gemeenteraad om de centen voor cultuur te "oormerken". Het is uitgerekend de cultuursector die ons in deze coronatijden zoveel troost biedt.

Dokters voor het volk testen patiënten in de kerk

Al sinds het begin van de coronarisis staan de mensen van Geneeskunde voor het Volk, de dokterspraktijken verbonden aan de PVDA, in de frontlinie om mensen te verzorgen. En vreemde tijden vereisen soms vreemde oplossingen. Om de mensen die eventueel besmet zijn van de andere patiënten weg te houden, worden ze getest ... in een kerk.

Betrek de vakbonden in Taskforce Haven

Op de gemeenteraad van april vroeg Peter Mertens om de vakbonden te betrekken in de taskforce van de Haven. Zij weten het beste hoe de veiligheidissues zich concreet op de vloer en op de kaai stellen. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) vindt dit niet nodig en is enkel met patroonsorgansities in rechtstreeks overleg. Laat dit geen model zijn voor de toekomst van de ontwikkeling van de Haven, misbruik de Coronacrisis niet, repliceert Peter Mertens.

PVDA vraagt om lage-emissiezone op te schorten voor onbepaalde duur

Vanaf maandag worden er terug boetes uitgeschreven bij het binnenkomen van de lage-emissiezone (LEZ). Het stadsbestuur besliste om, na een tijdelijke opschorting, de LEZ en het betalend parkeren terug op te starten. “Een domme en asociale beslissing”, vindt PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. “Het toont nogmaals dat we niet allemaal gelijk zijn in deze gezondheidscrisis. Het zijn net de mensen die het financieel al moeilijk hebben, die dit stadsbestuur gaat treffen. Een boete van 150 euro kan voor hen het verschil betekenen tussen overleven en armoede. Als het van dit stadsbestuur afhangt mag de gewone man of vrouw met zijn kleine dieselwagen de stadskas spijzen.”

Doe je mee?