Nieuws

“Bus in panne in Antwerpen? Onze depannagewagen mag zelfs de Lage Emissie Zone niet in.”

Dinsdagavond liep het Zuiderpershuis vol met gebruikers en personeelsleden van De Lijn. Op het Toekomstforum Punt andere Lijn ging Jos D’Haese, fractieleider voor PVDA in het Vlaams parlement, in gesprek met mensen met een groot hart voor het openbaar vervoer. Over de miserabele toestand van het openbaar vervoer in Vlaanderen, over het gratis alternatief in Duinkerke, over het spookbeeld van de privatisering in Nederland en over een toekomst voor De Lijn.

105 miljoen besparing op personeel, schepen Ait Daoud moet klare wijn schenken

De komende bestuursperiode zal het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, s.pa en Open VLD) een trapsgewijze personeelsbesparing doorvoeren van 5 miljoen per jaar. In 2020 wordt er 5 miljoen bespaard, in 2021 10 miljoen en zo verder tot maar liefst 30 miljoen in 2025. “In totaal gaat het over maar liefst 105 miljoen”, stelt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Onze schepenen doen zich voor als de grote investeerders in deze stad. Op één plaats wordt er alvast serieus gedesinvesteerd, namelijk in het stedelijk personeel. Dit bestuur blijft de verkeerde keuzes maken en houdt koppig vast aan de besparingsmantra waarin ook de Vlaamse regering gevangen zit.”

Onrustwekkende reeks incidenten wijst op falend drugsbeleid

Er vindt opnieuw een onrustwekkende reeks aan geweldincidenten plaats in Antwerpen, gelinkt aan afrekeningen in het drugsmilieu. Vandaag zijn we met de ontploffing van een handgranaat in Wommelgem ondertussen aan het zesde incident in nog geen week tijd. “Criminele bendes vechten hun ruzies uit in de straten. Bewoners zijn terecht bezorgd over hun veiligheid”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. Ze dringt aan op een snelle evaluatie van de War on Drugs.

Met de grove borstel door de sociale huurprijzen

De vorige Vlaamse Regering (N-VA, Open VLD, CD&V) zette de sociale huisvestingsmaatschappijen met de rug tegen de muur. Vanaf 1 januari 2020 krijgen de sociale huurders een forse huurprijsverhoging in hun bus. Op de private huurmarkt inbreken op een lopend contract is onmogelijk. Maar in de sociale huisvesting doet men maar op. De sociale huurders zijn dan ook woest. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders kan ze alleen maar gelijk geven.

Districtsbestuur Deurne verkiest zitpenningen boven armoedebestrijding

In november besprak de Deurnese districtsraad de meerjarenbegroting 2020-2025. De eerste vaststelling is dat de districten in Antwerpen nog steeds veel te weinig middelen hebben voor de taken die zij in onze samenleving moeten uitvoeren. Daarnaast ziet PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers vooral een groot tekort aan middelen voor armoedebestrijding en krimpende budgetten voor cultuur, jeugd en sport.

Wij zijn geen speelballen!

Bittere kou kon het personeel niet binnen houden. Het personeel dat werkt voor de drie musea (het Fotomuseum, het Modemuseum en het DIVA) die nu nog zijn samengebracht onder “de Museumstichting”.

PVDA Wilrijk verspreidt folder tegen komst nieuwe verbrandingsoven ISVAG

Zaterdag 16 november organiseerde afvalintercommunale ISVAG een buurtvergadering om de omwonenden te sussen en te overtuigen van het nut van een nieuwe, megalomane verbrandingsoven. Lien Moens, PVDA districtsraadslid in Wilrijk, sprak er met de aanwezigen en riep ISVAG op te stoppen met het spuien van mist en te investeren in de alternatieven voor afvalverbranding.

N-VA-bestuur Edegem hakt in op gemeentepersoneel en dienstverlening

Gisteren maakte het Edegemse gemeentebestuur haar plannen voor de gemeente bekend. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft N-VA er een volstrekte meerderheid. Het bestuur deed dinsdag niets minder dan een oorlogsverklaring. Het wil de tewerkstelling van het gemeentepersoneel met 30% verminderen. Tal van diensten worden uitbesteed aan de privé. Stuk voor stuk plannen ten koste van jobs en dienstverlening, waar de burger de dupe van wordt.

PVDA vraagt de annulering van ongeoorloofde lobby-avond van ISVAG

Komende dinsdag, 12 november, organiseert ISVAG een infovergadering mét afsluitende drink voor gemeenteraadsleden. De afvalintercommunale wil er de raadsleden van de aangesloten gemeenten overtuigen van haar toekomstplan om een grotere afvalverbrandingscentrale te bouwen. Lien Moens, Wilrijks PVDA-districtsraadslid is er niet over te spreken: “ISVAG spant de kar voor het paard. Terwijl de stad Antwerpen bezig is met een marktbevraging naar alternatieven, houdt ISVAG een soort lobby-avond voor de gemeenteraadsleden. Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen in ISVAG en de schepenen Duchateau en Meeuws om deze vergadering te laten annuleren.”

ISVAG-voorzitter Bossuyt (N-VA) vindt onderzoek naar alternatieven voor verbrandingsoven onnodig

Op 24 oktober vond er een gemeenteraadscommissie plaats over de Intercommunale ISVAG, die de afvalverbrandingsoven van Wilrijk uitbaat. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Kristof Bossuyt (N-VA), sprak klaar en duidelijk: de oven blijft ook de komende decennia afval verbranden in Wilrijk, de capaciteit wordt nog groter ondanks de roep naar minder afval én het prijskaartje voor de nieuwe oven blijft overdreven hoog. Ondertussen betalen we met belastinggeld een marktbevraging om alternatieve technieken en locaties te onderzoeken. Maar dat is maar om te lachen, volgens Bossuyt, want hij kent het antwoord al: ISVAG is in alles de beste.

Dit is jouw beweging