Tom en Fatiha: vechten voor het sociale en syndicale werk

Op de kick-off van de PVDA in Antwerpen op 17 juni waren ook Tom Devoght (ABVV) en Fatiha Dahmani (ACV) te gast. Zij spraken er over de noodzaak om het recht op syndicale acties te verdedigen, over het verzet tegen de vermarkting van het sociaal werk en hun verwachtingen voor de verkiezingen.

Samen met Bruno Verlaeckt, voorzitter van het Antwerpse ABVV, verscheen ABVV-afgevaardigde Tom Devoght op 15 juni voor de rechter. De twee moesten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor een stakingsactie twee jaar geleden.

Op 24 Juni 2016 organiseerde het ABVV een 24-urenstaking, in reactie op de sociale aanvallen van de regering. De Algemene Centrale besloot om het havengebied in Antwerpen af te sluiten. “Bij vroegere stakingen in de haven waakte de politie mee over de veiligheid”, vertelt Tom. “Maar nu kwamen ze aandraven in gevechtsuitrusting, met gepantserde wagens en een waterkanon.”

Bruno Verlaeckt verzette zich tegen het manu militari opkuisen van de stakingspost op de Scheldelaan. Hij werd opgepakt. “Toen ik op de stakerspost kwam, zag ik nog net hoe Bruno werd afgevoerd. Ik heb mijn ongenoegen daarover geuit en heb geweigerd om de stakerspost te verlaten. Net als Bruno ben ik dan ook opgepakt. Onze arrestatie paste blijkbaar mooi in een strategie. Het plan van Bart De Wever om de staking met politietroepen te breken, botste op weinig verzet.”

Aanval op alle syndicalisten

De verbazing was groot toen ruim anderhalf jaar later het Openbaar Ministerie overging tot een strafrechtelijke vervolging. “Voor ons werd alles kristalhelder. De politiek wil ons laten veroordelen om zo niet alleen het gevecht op de Scheldelaan te kunnen verantwoorden, maar ook om in de toekomst elke syndicale strijd te criminaliseren. De Openbare Aanklager vroeg een straf van 6 maand voorwaardelijk en voegde daar aan toe dat dit een preventieve maatregel is.”

Devoght sprak zijn waardering uit voor de brede en warme steun die ze vanuit het hele land krijgen: “Die steun komt vanuit verschillende sectoren, vanuit de andere vakbonden en ook vanuit de PVDA. Het heeft ons in dit slopende proces veel moed gegeven.”

De steun vanuit vakbonden en middenveld is cruciaal. “Als er een principiële veroordeling komt op basis van Art. 406, dan zijn niet enkel de vakbonden opgejaagd wild maar kan elke actie van om het even welke organisatie verboden worden. Dat zou dan een serieuze afbraak van onze democratische rechten betekenen.”

Fatiha Dahmani, sectorverantwoordelijke opvoedingsinstellingen bij LBC-NVK, sluit zich daar volmondig bij aan: “Elke aanval op het stakingsrecht is een regelrechte aanval op alle syndicalisten en bij uitbreiding ook alle activisten. Ook binnen het ACV is daarom opgeroepen tot solidariteit met Tom en Bruno.”

We kunnen een foute beslissing terugschroeven

De voorbije twee jaar was Fatiha regelmatig in Antwerpen, bij acties tegen de vermarkting van het sociaal werk. “In Vlaanderen worden verschillende sectoren die te maken hebben met zorg, welzijn en cultuur, gecommercialiseerd. Met alle gevolgen vandien. Iedereen herinnert zich vast de Pano-reportage over de wantoestanden in de ouderenzorg. We weten wat er gebeurt wanneer de winst en niet de mensen centraal staan. In het CAW-Antwerpen heeft schepen Duchateau (N-VA) de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen op de markt gegooid, “getenderd” heeft dat. In onze sector was dat nooit gezien. Het heeft dan ook een serieuze schok teweeg gebracht bij de werknemers, bij burgers maar ook bij docenten en studenten.”

De poging tot vermarkting stootte op stevige acties en politiek oppositiewerk, waarin de PVDA een belangrijke rol speelde. “We hebben het opvangcentrum voor daklozen De Vaart kunnen redden en de profit buiten gehouden. Opvang van dak- en thuislozen is een kerntaak voor de CAW’s. Werken met mensen, vertrouwen winnen, oplossingen zoeken. We hebben aangetoond dat het mogelijk is de knop om te draaien en een foute beslissing terug te schroeven. Dat is niet alleen belangrijk voor het sociaal werk maar ook voor andere sectoren, zoals de socio-culturele sector.”

In Antwerpen is een belangrijk stuk van de strijd gewonnen, maar het is nodig om alert te blijven: “We mogen niet opgeven en moeten blijven zoeken naar bondgenoten.”

Stad voor de gewone Antwerpenaren

Tom Devoght zet zich als vakbondsman in voor de belangen van werknemers in de privé. Maar ook voor hen zijn goede openbare diensten erg belangrijk. “De openbare diensten zijn jarenlang stiefmoederlijk behandeld en getroffen door besparingen. Dat heeft geleid tot ondermaatse dienstverlening, waar ook werknemers in de privé de dupe van zijn. De mensen op de vloer zijn er zich van bewust dat investeren in politie, brandweer, ziekenhuizen, scholen, openbaar vervoer en vele anderen diensten broodnodig zijn om de werkkwaliteit en de dienstverlening naar alle burgers te verbeteren.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober is Tom kandidaat voor de PVDA. Zijn verwachtingen zijn hoog: “De PVDA moet zich blijven inzetten voor de werkende mensen en alle burgers. Met mijn kandidatuur wil ik vechten tegen de groeiende verrechtsing en de verarming van de maatschappij. Ik wil ook blijven vechten voor syndicale vrijheden. Ik vind het ook heel belangrijk dat syndicalisten en mensen van de werkvloer op de lijst van PVDA staan.”

Fatiha Dahmani is niet woonachtig in Antwerpen, maar verwoordde wel haar sympathie: “Ik hoop dat jullie ervoor kunnen zorgen dat Antwerpen geen speelpark voor de rijken wordt, maar een stad van de gewone Antwerpenaar.”


Meer lezen over het proces tegen Tom en Bruno:

Meer lezen over De Grote Kick-Off:

Foto bovenaan: Paulien Verlackt