Tien jaar gevangenisstraf voor deelname stakingspiket?

Twee jaar geleden werden twee vakbondsmensen gearresteerd tijdens een vakbondsactie tegen de regeringsmaatregelen. Bruno Verlaeckt en Tom Devoght worden beschuldigd van "kwaadwillige belemmering van het verkeer" en riskeren een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar. Een gevaarlijk precedent.

Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV regio Antwerpen, en Tom Devoght, ABVV-vakbondsafgevaardigde bij chemiebedrijf Arlanxeo waren de vakbondslui die tijdens een vakbondsactie werden opgepakt. We spraken met Tom Devoght.

Wat is er aan de hand?

Tom Devoght. Op 24 juni 2016 hielden we met het ABVV een nationale staking tegen de plannen van de regering-Michel-De Wever. Naar aloude traditie hadden we met de vakbondsmilitanten van de Antwerpse petrochemische sector een gezamenlijk stakingspiket opgezet op de Scheldelaan in de haven. Veel van de petrochemische bedrijven in Antwerpen zijn daar gelegen. Werkgevers, gesteund door N-VA-burgemeester Bart De Wever en de rechtse regering, wilden koste wat het kost de staking breken. We hadden ons piket nog maar opgesteld of we werden geconfronteerd met massaal opgetrommelde politietroepen. Met schild en matrak in de aanslag en met behulp van gepantserde wagens en een waterkanon kwamen ze onze piketten "opkuisen". Door de aanwezige vakbondsmilitanten werd op geen enkel moment geweld gebruikt.

Vrij snel na de aankomst van de politie werd onze voorzitter Bruno Verlaeckt uit de menigte gepikt en in boeien afgevoerd. Na protest op dit onrechtvaardig optreden van de politie werd ook ikzelf opgepakt. Ook de andere piketten op de Scheldelaan werden "verwijderd" en de staking was gebroken.

Wat hangt er jullie boven het hoofd?

Tom Devoght. We verschijnen voor de correctionele rechtbank. We worden beschuldigd van "kwaadwillige belemmering van het verkeer" en riskeren een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar! Zelfs al zou ik voorwaardelijk veroordeeld worden, betekent dit dat ik een strafblad krijg. Dat zou mijn toekomst toch deels hypothekeren. Ik ben enorm geschokt. Wat een beschuldigingen! En enkel omdat ik aan een syndicale actie deelgenomen heb.

Hoe verklaart u het harde optreden van politie en gerecht?

Tom Devoght. Het is voor mij duidelijk dat dit een politiek proces is om stakingspiketten te criminaliseren. Als de rechtbank ons veroordeelt, heeft dat als concreet gevolg dat in de toekomst elke aanwezige op een stakingspiket een correctionele straf riskeert. Dit is de zoveelste aanval op het stakingsrecht door deze regering. Denk ook maar aan de minimumdienstverlening bij het spoor. Iedereen moet op voorhand melden of hij al dan niet staakt. Zo wordt het personeel onder druk gezet om niet mee te staken. Of denk maar aan de voorstellen vanuit de politieke wereld om uitzendkrachten in te zetten op stakingsdagen. De bedoeling is om zo van het stakingsrecht een puur theoretisch recht te maken dat in de praktijk bijna niet meer uit te oefenen valt.

Dus het proces is een regelrechte aanval op het stakingsrecht?

Tom Devoght. Daar ben ik zeker van. In het originele proces-verbaal stond duidelijk geschreven dat we werden opgepakt omdat we de menigte op het piket zouden hebben opgehitst. Ruim een maand later vroeg de procureur om een nieuw proces-verbaal op te stellen – ditmaal door andere agenten. Deze zouden ons dan beschuldigden van "kwaadwillige belemmering van het verkeer", een veel zwaardere aanklacht. Dat is voor mij een duidelijke aanwijzing dat er meer achter zit.

Door het stakingsrecht uit te hollen wil men van werknemers en vakbonden hun belangrijkste wapen ontnemen en zo het protest tegen asociaal beleid in de kiem smoren. De aanvallen op onze democratische en syndicale rechten gaan niet toevallig samen met de aanvallen op onze pensioenen, onze lonen, onze openbare diensten enzovoort. Voor heel het middenveld is dit proces dan ook belangrijk. Daarom roepen we met het ABVV op om massaal aanwezig te zijn op vrijdag 15 juni om 8 uur aan het Antwerps justitiepaleis aan de Bolivarplaats. Meer info vind je hier.

[Foto bovenaan: Solidair, Christoph Van Dyck]