Handen af van het stakingsrecht: Kom Bruno en Tom vrijdag ondersteunen aan het justitiepaleis in Antwerpen

Vrijdag 29 juni volgt de uitspraak voor Bruno Verlaeckt en Tom Devoght. De 2 ABVV-syndicalisten verschenen 15 juni voor de correctionele rechtbank voor hun deelname aan een vreedzame stakingsactie in 2016. Ze kregen massale steun van militanten en sympathisanten uit het hele land. Er wordt opnieuw opgeroepen om vrijdag massaal aanwezig te zijn. De PVDA steunt de oproep en zal er ook zijn.

Honderden militanten kwamen op vrijdag 15 juni samen aan het Antwerpse Justitiepaleis uit solidariteit met Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt en vakbondsmilitant Tom Devoght. Vanuit het hele land kregen ze steun, met grote delegaties uit Brussel en Wallonië. Daarbij ook delegaties van ACV en ACLVB. Enkele dagen voordien namen prominente namen uit de culturele wereld en het middenveld het in een open brief op dewereldmorgen.be nog op voor de twee beschuldigden: “Dit is ronduit alarmerend. Als de rechter dit artikel toepast op protestbewegingen, dreigt straks de veroordeling voor elke manifestant.”


Op 24 juni 2016 organiseerde het ABVV een nationale staking tegen de plannen van de regering Michel-De Wever. Naar aloude traditie zetten de vakbondsmilitanten van de Antwerpse petrochemische sector stakingsposten op langs de Scheldelaan. Werkgevers, gesteund door burgemeester Bart De Wever en de regering, wilden koste wat het kost de staking breken. Het piket was nog maar net opgesteld of opgetrommelde politietroepen kwamen met waterkanon en pantserwagens de piketten “opkuisen”. Ook de andere piketten op de Scheldelaan werden verwijderd om de staking te breken. Nochtans werd door de aanwezige vakbondsmilitanten op geen enkel moment geweld gebruikt. Kort na de aankomst van de politie werd voorzitter Bruno Verlaeckt uit de menigte gepikt en in boeien afgevoerd. Na protest op dit onrechtvaardige optreden van de politie werd ook Tom Devoght opgepakt. Nadat het dossier lange tijd geklasseerd leek, moeten beide nu twee jaar na de feiten voor de rechtbank verschijnen.


Openbaar Ministerie vraagt principiële en "preventieve" straf

Tijdens de zitting kwam eerst het Openbaar Ministerie aan het woord. Dat pleitte dat het recht op werken in het gedrang kwam, dat er moest opgetreden worden tegen wegversperringen en dat artikel 406, dat hierover gaat, moest toegepast worden. De magistraat vroeg de rechtbank een principiële en "preventieve" straf uit te spreken.

De drie advocaten van de verdediging - Walter Van Steenbrugge, Jan Buelens en Jos Vander Velpen - maakten brandhout van deze argumenten. Ze toonden duidelijk aan dat er geen enkele grond is voor een proces tegen deelname aan een vreedzaam stakingspiket. Toen de wetgeving waarnaar door het Openbaar Ministerie verwezen wordt in de jaren '70 tot stand kwam, werd in het parlement expliciet gesteld dat dit niet van toepassing is op dergelijke syndicale acties. Een bestraffing van het recht om een piket te vormen en de weg te blokkeren, zou een zware beperking betekenen van het stakingsrecht en het democratische recht om actie te voeren, waar het integraal deel van uitmaakt. Jan Buelens citeerde een Duits gerechtshof dat oordeelde dat "collectief onderhandelen zonder recht op actie neerkomt op collectief bedelen." Jos Vander Velpen stelde bovendien dat de manier waarop tegen de actie werd opgetreden een schending van artikels 10 en 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inhoudt.

Verdediging eist principiële vrijspraak

Het is duidelijk dat het Openbaar Ministerie zijn neutrale rol heeft achtergelaten. De advocaten vroegen zich dan ook af of er geen een-tweetje met burgemeester De Wever werd gespeeld. De magistraat van het Openbaar Ministerie kon de politieke agenda helemaal niet meer verhullen toen hij vroeg om een "preventieve" bestraffing. Dat betekent dat het doel van de straf is om elke andere burger schrik te doen krijgen om nog van zijn rechten gebruik te maken. Dat is onaanvaardbaar.

De verdediging kan dan ook enkel vrede nemen met een vrijspraak en stelde dat een dergelijk proces nooit meer zou mogen plaatsvinden. Het is een aanval op iedereen die begaan is met democratische rechten. Daarom wordt ook terug opgeroepen om met zoveel mogelijk volk aanwezig te zijn bij de uitspraak van het proces. Afspraak om 8.30 uur, Bolivarplaats, Antwerpen.