Skip to content

Geneeskunde voor het Volk en PVDA Deurne organiseren gratis sport- en spelnamiddag

Het Antwerpse stadsbestuur besliste eind 2014 om A-kaartactiviteiten in de toekomst betalend te maken. Deze activiteiten zullen in de toekomst 2,5 euro tot 15 euro per activiteit gaan kosten. De prijsverhoging zal vanaf de herfst van 2015 ingaan. Geneeskunde voor het Volk en PVDA Deurne reageren met een kinder-sport- en spelnamiddag, gratis én voor iedereen.

Volgens de Deurnese PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers betekent deze maatregel voor heel wat gezinnen een flinke hap uit hun budget: “Heel wat kinderen in deze stad zullen door het hoge kostenplaatje moeilijker of helemaal niet meer kunnen doen aan allerlei sport- en spelactiviteiten. Stel je maar eens voor dat je als ouder moet betalen voor drie kinderen, of dat je kinderen meerdere weken willen meedoen aan de activiteiten. Om nog maar te zwijgen over de drempels voor gezinnen waar het inkomen rond de armoedegrens ligt.”

Daarom organiseren Geneeskunde voor het Volk en PVDA Deurne op woensdag 3 juni een kinder-sport- en spelnamiddag, gratis én voor iedereen. “We merkten immers dat het ook anders kan,” aldus Vissers. “Borgerhouts PVDA schepen Zohra Othman organiseert sinds 2013 een open, gratis en voor iedereen toegankelijk aanbod dat zoveel mogelijk drempels wegneemt. De jeugddienst bereikt er dan ook steeds meer Borgerhoutse jongeren.”

Geneeskunde voor het Volk en PVDA Deurne willen met deze namiddag het Deurnese districtsbestuur tonen hoe het zo’n open en laagdrempelig aanbod kan organiseren. Kristof Vissers, fractievoorzitter PVDA: “Onze fractie stelde in mei voor een budget vrij te maken voor deze gratis activiteiten. De districtsraad stemde én steunde ons voorstel. Het is nu aan de districtsschepen voor jeugd om veel meer in te zetten op deze gratis activiteiten voor kinderen en jongeren in Deurne.”

Perscontact

Kristof Vissers, PVDA fractievoorzitter districtsraad Deurne