Skip to content

Schuldenberg Zorgbedrijf verdubbelt door uithongeringsbeleid

Schuldenberg Zorgbedrijf verdubbelt door uithongeringsbeleid

Op de algemene vergadering het Antwerpse Zorgbedrijf van woensdag 26 juni ligt de jaarrekening 2023 voor en die kleurt nog roder dan voorheen. “Na twaalf jaar N-VA-voorzitterschap is het Zorgbedrijf in diepe financiële problemen geraakt. Een sterke publieke ouderenzorg is hen duidelijk niet veel waard. Ondertussen schuiven ze de rekening door naar de bewoners: zij betalen de hoogste prijzen van heel Vlaanderen. Dit is onverantwoordelijk bestuur.” Zo reageert huisarts en PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

Het Antwerpse Zorgbedrijf is de grootste publieke ouderenzorgvoorziening van Vlaanderen. Het telt meer dan 3.650 medewerkers, 4.000 assistentiewoningen, vier dagverzorgingscentra en 17 woonzorgcentra. Zo’n schaalgrootte zou moeten helpen een financieel gezond resultaat neer te leggen. Niets is minder waar. Uit de jaarrekening blijkt dat het Zorgbedrijf voor het tweede jaar op rij verlies maakt. De dotatie vanuit het stadsbestuur zakt stelselmatig, terwijl de kosten door inflatie alsmaar toenemen. De schulden groeien daardoor van 188 miljoen euro in 2020 tot 397 miljoen euro in 2026, wat meer is dan een verdubbeling.

Het stadsbestuur geeft wel een sociale opdracht aan het Zorgbedrijf - zoals sociale kortingen en het financieren van dienstencentra - maar laat het Zorgbedrijf zelf voor die kosten opdraaien. Als gevolg daarvan moet het Zorgbedrijf steeds meer lenen en geraakt het in rode papieren. “Dit heeft verder tot gevolg dat de uitstaande schuld van Zorgbedrijf Antwerpen sneller zal toenemen net als de jaarlijkse leninglasten. Bijkomend zorgt dit ervoor dat vanaf 2024 het vereiste werkkapitaal ontoereikend wordt om de lonen en de facturen van de leveranciers te betalen.” Zo lezen we in de jaarrekening.

“Dit is een kantelpunt. Vanaf dit jaar volstaat het werkkapitaal niet meer om alle lopende uitgaven te dekken. De N-VA die budgettaire orthodoxie predikt op het Schoon Verdiep zadelt het Zorgbedrijf op met een diepe schuldenberg", zegt Vandecasteele. “De N-VA hongert het Zorgbedrijf doelbewust uit om dan te kunnen zeggen dat het niet werkt en geprivatiseerd moet worden. Het is een gekende neoliberale strategie. Een CEO die deze bewuste uithongering aanklaagt wordt met een dading de laan uitgestuurd."

“Ondertussen wordt de factuur doorgeschoven naar de ouderen", stelt Vandecasteele vast. “Het Zorgbedrijf vraagt de hoogste prijzen van alle publieke woonzorgcentra in Vlaanderen. Gemiddeld betalen bewoners 2.300 euro per maand, samen met het medisch supplement komt dat op 2.500 euro per maand.”

“Als PVDA vinden we een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg zeer belangrijk”, aldus Vandecasteele. “Een stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om te investeren in goede zorg voor ouderen, in betaalbare woonzorgcentra, in dienstencentra die ouderen samenbrengen. We vragen dan ook om de besparingen terug te draaien.”