Skip to content

De komst van Ineos moet een gelegenheid zijn om een duurzaam model uit te bouwen

De komst van Ineos moet een gelegenheid zijn om een duurzaam model uit te bouwen

Op de gemeenteraad van Antwerpen sprak gemeenteraadslid Mie Branders zich uit over de miljardeninvestering van Ineos. "We stellen met de PVDA voor om ons te engageren voor een chemie van de 21ste eeuw en niet ééntje van de vorige eeuw." Lees hier haar tussenkomst.

Beste Gemeenteraadsleden,

We stellen met de PVDA voor om ons te engageren voor een chemie van de 21ste eeuw en niet ééntje van de vorige eeuw. De komst van Ineos kan een gelegenheid zijn om een model uit te bouwen als voorbeeld voor de hele industrie. Maar dan wel aangepast aan de klimaatuitdagingen voor de komende 11 jaar: met bindende afspraken tegen 2030. En ook tegen 2050, maar vooral voor de komende 11 jaar, omdat het moet. "We willen vooraan in het peloton, niet achteraan", hoor ik Koen Kennis nog zeggen op één van de commissievergaderingen over de verhoging van het parkeertarief. Wel op vlak van klimaat zou die ambitie er ook mogen zijn.

We hebben al onze vragen kunnen stellen op de commissie. We hebben daar vernomen dat de ingeneering van het bedrijf nog moet beginnen, dat men de Best Beschikbare Technologie gaat gebruiken. We hebben daar vernomen dat de enige regelgeving in verband met het klimaat het Europese ETS-systeem is, waar de industrie nu amper 20 euro betaalt voor elke ton broeikas die ze uitstoot. Het ETS-systeem dat is kort samengevat : De betaler mag vervuilen. Zoveel hij wil, als hij maar betaalt. Het ETS-systeem is jammer genoeg zo lek als een zeef. De uitstoot van CO2 stijgt in België al 5 jaar op rij ondanks het ETS-systeem (of eerder dankzij het lekke ETS-systeem). De eerlijkheid gebied ons om te vermelden dat de petrochemie in Antwerpen wel haar CO2-uitstoot heeft verminderd. Dat stemt hoopvol omdat het dus kan als men wil. 

Dus er is meer nodig dan rekenen op de regulering van de markt, en daarom stellen wij het volgende voor:

 

1) Nieuwe bedrijven zijn heel welkom in onze haven als ze zich verbinden om niet te zullen werken met schaliegas. Andere havenbedrijven, die hier al gevestigd zijn, moeten evengoed ook engagementen nemen om versneld te stoppen met schaliegas.

2) Het moet mogelijk zijn om via de concessie-overeenkomst strenge voorwaarden op te leggen voor nieuwe bedrijven. bv. ivm het recupereren van restwarmte voor een stedelijk warmtenet, het recupereren van CO2, het afbouwen van plasticproductie ten voordele van milieuvriendelijkere alternatieven, het hergebruik van plastics in een circulaire economie te stimuleren enzovoort.

 

We zijn het aan die dappere scholieren, die nu al 7 weken aan één stuk op straat komen verplicht, omdat zij de urgentie van de klimaatopwarming ten volle vatten en de politici dwingen om maatregelen te nemen voor het te laat is, wij zijn het aan deze jonge generatie verplicht om meer te doen dan te verwijzen naar de ETS-regelgeving.