Dit was A Gedacht!, u was geweldig

In april en mei trok de PVDA van wijk tot wijk door Antwerpen om haar programma voor een stad op mensenmaat voor te stellen. Op 13 avonden kwam niet alleen Peter Mertens en het A-team aan het woord, maar waren er vooral veel vragen en voorstellen van de 700 mensen die langskwamen.

Wanneer de PVDA op 16 april haar Stadsprogramma voorstelde, was de primeur niet voor de mensen van de pers. De dag ervoor al trapte de linkse partij immers haar A Gedacht! Tour op gang in Deurne Noord. Meer dan een maand lang tourden lijsttrekker Peter Mertens en het A-team van de PVDA door Antwerpen om hun voorstellen bekend te maken. Op 24 mei sloten ze de tour af in Berchem. 700 mensen kwamen luisteren, én meepraten, over de voorstellen van de partij.

Op 13 avonden en middagen in alle wijken van de stad zetten de kopstukken van de PVDA hun prioriteiten om van Antwerpen een stad op mensenmaat te maken uiteen. Niet met een urenlange presentatie en een klassieke vraag en antwoord sessie, zoals je dat van een politieke partij kan verwachten. Integendeel: in elke zaal werden 5 infopanelen opgesteld, waar mensen in kleine groepen met de PVDA-kopstukken over de voorstellen uit het Stadsprogramma in gesprek konden gaan.

Peter Mertens leidde elke A Gedacht! in met de resultaten van De Grote Bevraging, waarmee de PVDA peilde naar de mening van 9.000 Antwerpenaren over de stad van de toekomst. En de lijsttrekker van het district waar de tour halt maakte lichtte toe hoe de verkozenen en groepen van de linkse partij samen met de mensen in de buurt verandering in gang zetten.

Opvallend veel mensen gingen na afloop terug naar huis met een lijvige brochure van maar liefst 190 pagina’s naar huis: het Stadsprogramma. “Om dat hoofdstuk over mobiliteit nog eens goed door te nemen”, of “omdat ik nu wel benieuwd ben wat jullie over sport in de stad te zeggen hebben.” Het 26 hoofdstukken tellende Stadsprogramma is trouwens ook online gemakkelijk te raadplegen en te delen.

Op A Gedacht! was er niet enkel ruimte voor discussies over de inhoud van de kiescampagne. Ook hoe iedereen een steentje kan bijdragen aan de campagne voor een stad op mensenmaat kwam aan bod. Tientallen nieuwe vrijwilligers meldden zich aan om mee te helpen met de PVDA en heel wat mensen deden ook financieel een duit in het zakje. Het Stadsprogramma is trouwens voor €5 te koop. Want de verkiezingscampagne van de PVDA draait op een klein budget, dat voor een groot deel door giften bij elkaar gebracht wordt. Zet jij ook onze stad mee in beweging? Doe mee met onze campagne voor een stad op mensenmaat.

Met De Grote Bevraging bij 9.000 Antwerpenaren en de A Gedacht! tour door 13 wijken van de stad kiest de PVDA duidelijk voor een verkiezingscampagne met inhoud. Een campagne over de keuze tussen een stad waarvan de sleutels aan de projectontwikkelaars en de betonboeren worden gegeven of een stad waarin de noden van de Antwerpenaar centraal staan. Een stad op centenmaat of een stad op mensenmaat.