Skip to content

910 dakloze kinderen: een schande voor een rijke havenstad als Antwerpen

910 dakloze kinderen: een schande voor een rijke havenstad als Antwerpen

PVDA-lijsttrekker Ben van Duppen reageert geschokt op de resultaten van de Antwerpse dak- en thuislozentelling: "910 dakloze kinderen, in een rijke stad als Antwerpen, dat is schrijnend”, zegt Van Duppen. Voor de PVDA ligt de wooncrisis aan de basis van dit probleem. “Als we die niet aanpakken doen we enkel aan symptoombestrijding. Maar het stadsbestuur erkent niet eens dat er een probleem is. Al jaren wordt enkel gebouwd voor the happy few, voor de gewone Antwerpenaar komt er niets. Het aantal sociale woningen is zelfs gedaald. Huisjesmelkerij is wijdverspreid. Dàt is de erfenis van De Wever II.”

Er zijn 910 dakloze kinderen in Antwerpen. Ook 2544 volwassenen in onze stad hebben geen dak boven hun hoofd. Dat blijkt uit de telling van dak- en thuislozen van de Koning Boudewijnstichting. 3.454 dak- en thuislozen, het zijn bijzonder pijnlijke cijfers.

“We brachten twee weken geleden nog de cijfers van de nachtopvang naar buiten. 199 keer werd iemand aan de deur geweigerd vanwege plaatstekort”, zegt Ben Van Duppen, PVDA-lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraad. “De resultaten van deze telling tonen aan dat we daarmee nog maar aan het topje van de ijsberg zaten. Deze cijfers komen hard binnen. Hoe kan het dat in een van de rijkste steden van ons land zoveel mensen niet eens een dak boven hun hoofd hebben?”

De linkse partij vindt dat het stadsbestuur (N-VA & Vooruit) dringend haar verantwoordelijkheid moet nemen. “Afgelopen gemeenteraad vroeg de PVDA om de nachtopvang niet af te bouwen op 1 april, maar  op volle capaciteit open te houden. Bevoegd schepen Tatjana Scheck (Vooruit) volgde ons daar jammer genoeg niet in”, zegt Van Duppen.

Tegelijkertijd erkent Van Duppen dat dit slechts symptoombestrijding is. Het echte probleem ligt bij de doorstroming naar een woning. “De grondoorzaak is de wooncrisis, dat zegt ook Koen Hermans van de KU Leuven. De private woonmarkt is onbetaalbaar geworden. Daarnaast is er gewoon een schrijnend tekort aan sociale woningen”, gaat Van Duppen verder. “We vroegen schepen van Wonen Els Van Doesburg (N-VA) op de gemeenteraad welke maatregelen ze zou nemen op het gebied van betaalbaar wonen om de crisis in de daklozenopvang aan te pakken. Ze wilde niet eens antwoorden. Het stadsbestuur steekt haar kop in het zand voor de wooncrisis in Antwerpen.”

Voor Van Duppen is het vijf na twaalf. “De resultaten van deze telling kan je gewoon niet negeren. Er moeten nu structurele maatregelen genomen worden om te zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd krijgen. 1 op de 8 sociale woningen staat leeg. Zorg voor renovatie en een versnelde toewijzing van die woningen aan mensen die er nood aan hebben. Voer de controle op op malafide huisjesmelkers. Er staan 40.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, maar schepen van Doesburg bouwt het aantal woningen zelfs af. Dat is een ideologische keuze. Het is hoog tijd om van betaalbaar wonen een topprioriteit te maken in deze stad.”