Skip to content

Tik tok de tijd is op! Een pendelbus nu.

Tik tok de tijd is op! Een pendelbus nu.

Binnen 3 dagen openen de scholen. De PVDA eist een dringende oplossing voor het manke openbaar vervoer van Hoboken Centrum naar de Zwaantjes, één van de drukste verkeersassen voor schoolgaande jongeren. Tram 2 werd geknipt en bedient het centrum van Hoboken niet meer. Tram 10 rijdt met een sukkeldrafje van 10 km per uur over de versleten sporen. Geregeld vallen er trams uit de dienstregeling. De maat is vol. “Op korte termijn kan een pendelbus een oplossing bieden”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “De Lijn communiceerde in augustus dat er o.a. naar een pendelbus gekeken wordt als mogelijk alternatief, maar tot op de dag van vandaag is er nog geen plan bekend gemaakt. Daarom zetten we extra druk met een petitie én een affiche-actie”, vervolgt Branders. Dat het voor de Hobokenaren wel genoeg is geweest met de afbouw van de dienstverlening, bleek uit het enthousiasme om de petitie te tekenen. Op een uur tijd haalde de PVDA al meer dan 100 handtekeningen op.

Erbarmelijke dienstverlening

Sinds twee maanden is het openbaar vervoer op de belangrijke verkeersas Hoboken Centrum-Zwaantjes er immers fel op achteruit gegaan. Het traject van tram 2 is ingekort en door de versleten sporen op de Antwerpsesteenweg zijn de frequentie en snelheid van tram 4 verlaagd. Bovendien vallen er vaak trams uit de dienstregeling. Van Hoboken Centrum naar KdG Campus Noord of naar Berchem? Dan ben je tegenwoordig al gauw een uur onderweg. “Een pendelbus is de enige snelle oplossing om als de scholen weer opengaan op 1 september een vlotte verbinding te voorzien”, legt Mie Branders uit.

Vage beloftes sinds juni

Op de gemeenteraad van juni beloofde Mobiliteitsschepen Kennis dat hij zou samenzitten met De Lijn om een oplossing te zoeken. Op 10 augustus legde de PVDA al een pendelbus-voor-één-dag in tussen de Zwaantjes en Hoboken Centrum, om het goede voorbeeld te geven. De bus werd heel enthousiast onthaald. Uit de reacties van de reizigers bleek hoe hoog de frustratie is opgelopen. De Lijn liet toen weten dat een pendelbus in overweging werd genomen. Drie dagen voor de start van het nieuwe schooljaar is er nog altijd niets bekend over een begin van een oplossing voor onze schoolgaande jongeren. De Lijn vraagt begrip van die reiziger, maar die is het kotsbeu.

100 handtekeningen op één uurtje

“Dat de frustratie over het manke openbaar vervoer heel hoog zit, zag je aan de reacties op onze petitie”, zegt Branders. “Zowat iedereen die afhangt van het openbaar vervoer, vindt dat er dringend iets moet gebeuren. Op een gegeven moment stonden de mensen zelfs in de rij om onze petitie te tekenen. Op een uurtje haalden we vlot 100 handtekeningen op. Dat is toch wel een teken dat het onderwerp leeft in Hoboken.

Een groter plan nodig: “slimmer naar Antwerpen”

De PVDA wil met de pendelbus haar eis voor een snelle oplossing in Hoboken kracht bijzetten, maar klaagt ook de jarenlange onderinvesteringen in De Lijn aan. “Een concrete en snelle oplossing op korte termijn is absoluut noodzakelijk voor de Hobokenaren. Tegelijk zit het probleem natuurlijk dieper. Forse besparingen van de Vlaamse Regering bij De Lijn liggen aan de basis van het personeelstekort en de gebrekkige dienstverlening. En daar is de reiziger dan de dupe van. Gerichte investeringen kunnen op korte termijn het openbaar vervoer in Antwerpen fel doen verbeteren. Met de PVDA doen we alvast concrete voorstellen in ons alternatief plan ‘Slimmer naar Antwerpen’”, besluit Branders.

 

Lees ook: "SLIMMER naar Antwerpen" : PVDA stelt alternatief vervoersplan voor