Skip to content

PVDA tevreden met vernietiging privatiseringsplannen Antwerpse Zorgbedrijf

Zowel de PVDA als de vakbonden dienden in het voorjaar een klacht in bij de provinciegouverneur tegen de privatiseringsplannen van het Zorgbedrijf Antwerpen. Gouverneur Berx geeft de linkse partij en de bonden nu gelijk, ze schorst de beslissing van het stadsbestuur. “Het stadsbestuur nam de vlucht vooruit met de goedkeuring van een privatisering zonder dat daar enige wettelijke basis voor is. De gouverneur fluit het bestuur nu terecht terug. Dit is een belangrijke overwinning in de strijd voor een kwaliteitsvolle en betaalbare openbare ouderenzorg”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele.

Het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open-VLD) stemden in mei voor de privatisering van het Zorgbedrijf Antwerpen. Daarbij kunnen vennootschappen opgericht worden en delen van het Zorgbedrijf verkocht worden aan commerciële bedrijven. Er waren daarover reeds gesprekken met multinationals als Aedifica. “Een privatisering is onwenselijk voor de bewoners en het personeel. Commercie in de zorg duwt naar hogere prijzen en een hogere werkdruk. Terwijl corona net leert dat in de zorg de bewoners en het personeel centraal moeten staan. Maar een privatisering is ook onwettelijk, zo beaamt de gouverneur nu”, stelt Vandecasteele.

De woorden die de gouverneur gebruikt zijn zwaarwichtig. Het Antwerpse stadsbestuur geeft geen blijk van behoorlijk bestuur, aldus de gouverneur. De goedkeuring van de privatisering van het Zorgbedrijf via het oprichten van vennootschappen “houdt een schending in van het legaliteitsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel”.

“Deze beslissing is een belangrijke overwinning voor het brede verzet dat de uitverkoop van de zorg wil tegenhouden. Zowel het Antwerpse stadsbestuur als de Vlaamse regering kiezen voor een verregaande commercialisering van de zorg, maar zowel werkgevers, personeel, experts als ouderen verzetten zich daartegen”, zegt Vandecasteele. “We moeten net een halt toeroepen aan de commercie in de zorg en gaan voor een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg waar de mens centraal staat.”

Vooraleer het Antwerpse stadsbestuur haar privatiseringsplannen nu kan verderzetten moet in het Vlaams parlement het privatiseringsdecreet goedgekeurd worden. Maar dat decreet botst op een breed verzet van de bonden en het brede middenveld. “Zowel de koepels van werkgevers, de vakbonden, experten als ouderenorganisaties protesteerden tegen het decreet in een open brief. Ze stellen dat het decreet de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning zal ondermijnen”, zegt Vandecasteele. “Ook het advies van de Vlaamse Raad van de gehele zorg- en welzijnssector was negatief.”

In 2017 werd het Antwerpse stadsbestuur op eenzelfde manier teruggefloten door gouverneur Berx. “Het Antwerpse stadsbestuur voelt zich heer en meester en denkt boven de wet te staan. Net zoals met de commercialisering van de daklozenzorg, wordt het stadsbestuur nu op de vingers getikt door de gouverneur. Dit is geen beleid dat ten goede komt aan de Antwerpenaren.” besluit Vandecasteele.

De PVDA lanceerde een petitie die ondertussen al meer dan duizend handtekeningen verzamelde.