Skip to content

PVDA stelt programma voor een stad op mensenmaat voor

PVDA stelt programma voor een stad op mensenmaat voor

De PVDA stelt haar Antwerpse verkiezingsprogramma voor, een 190 pagina’s tellende visie voor een stad op mensenmaat. De partij wil zo het debat over het stedelijk beleid van de toekomst aangaan. De PVDA kiest met haar Stadsprogramma voor een beleid waar de noden van de Antwerpenaars centraal staan.

Een campagne met inhoud

Nadat de PVDA eerder al haar voorstellen voor een klimaatneutraal Antwerpen en een stad zonder armoede lanceerde, brengt de linkse partij nu als eerste haar volledige Stadsprogramma uit. Onder het motto ‘Kies partij voor een stad op mensenmaat’, wil de partij het debat over het stedelijk beleid van de toekomst openen. Het 190 pagina’s tellende Stadsprogramma zal de leidraad vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het werk van de verkozenen in alle raden van de stad.

Mensenmaat of centenmaat?

Met haar Stadsprogramma kiest de PVDA resoluut voor een stad op mensenmaat. De stad als een plaats waar mensen wonen, samen leven, samen werken, zich samen ontspannen. Met een stadsbestuur dat de noden van de stadsbewoners centraal zet. Die visie staat haaks om de commerciële logica die vandaag heerst in het stedelijk beleid. Een logica van beton en privé, van de uitverkoop van de stad. Een logica die de tegenstelling tussen arm en rijk enkel deed toenemen.

De PVDA wil niet nog meer gerommel in de neoliberale marge. De linkse partij gaat voor een stedelijke revolutie, om Antwerpen te heroveren op de betonboeren en projectontwikkelaars. Zodat onze stad niet meer te koop is aan de hoogste bieder, maar zich organiseert en werkt voor haar inwoners.

De aanpak van armoede staat centraal in het Stadsprogramma. De vaststelling dat nog steeds één kind op vier in armoede opgroeit is een schandvlek op het Antwerpse blazoen. Armoedebestrijding werd dan ook als de grootste prioriteit aangegeven door de deelnemers van De Grote Bevraging. De doelstelling om van Antwerpen een stad zonder armoede te maken, loopt door alle stedelijke thema’s, van wonen tot onderwijs en ontspanning. Maar de PVDA lanceert ook nieuwe, ambitieuze voorstellen voor een effectieve armoedebestrijding.

Naast een stad zonder armoede, vormen Antwerpen als woonstad, klimaatneutrale stad, mobiele stad en diverse stad de speerpunten voor de komende verkiezingscampagne. Stuk voor stuk stedelijke thema’s met grote uitdagingen die cruciaal zijn om van Antwerpen een stad te maken op maat van alle Antwerpenaars.

Boek en vernieuwende visie

Bij het opstellen van haar Stadsprogramma vertrok de PVDA van de kennis en ervaring die over de stad bestaat, zowel binnen als buiten de partij. Er werd in de eerste plaats vertrokken van de mening van de bijna 9.000 Antwerpenaren die deelnamen aan De Grote Bevraging. Ook de expertise van tientallen Antwerpse middenveldorganisaties vormde een belangrijke inspiratie. Tenslotte kan de linkse partij putten uit een rijke ervaring met het Antwerpse beleid. Zowel van haar verkozenen in de gemeenteraad als van de lokale afdelingen en leden die actief zijn in alle wijken van de stad.

Zo werd een visie uitgewerkt over in totaal 26 uiteenlopende hoofdstukken, van veilige stad tot democratische stad en van sportieve stad tot regenboogstad. Alle voorstellen zijn heel eenvoudig te ontdekken op het vernieuwende webplatform van de partij. Dat platform maakt het mogelijk om inspirerende onderdelen of voorstellen onmiddellijk te delen op sociale media. Het Stadsprogramma wordt ook uitgegeven in boekvorm, verspreid over maar liefst 190 pagina’s.

De PVDA wil nu met zo veel mogelijk Antwerpenaren het gesprek aangaan over het nieuwe programma en trekt daarom opnieuw de wijken in met de A Gedacht! Tour. Op 13 verschillende locaties in alle wijken van de stad stelt het A-team van de PVDA de speerpunten uit het Stadsprogramma voor.

Wat kan jij doen om van Antwerpen een stad op mensenmaat te maken?