Skip to content

PVDA Deurne vraagt meer ambitie in armoedebestrijding, inspraak en fietsveiligheid

PVDA Deurne vraagt meer ambitie in armoedebestrijding, inspraak en fietsveiligheid

De nieuwe Deurnese districtscoalitie van N-VA, sp.a en Open Vld presenteerde op 28 december haar bestuursakkoord voor de volgende zes jaar. Vorige week verzette Kristof Vissers, PVDA fractievoorzitter, zich al tegen de verhoging van de zitpenningen, die daarop uit het akkoord geschrapt werden. Maar ook de overige plannen van de nieuwe coalitie zijn weinig ambitieus en sociaal.

In september 2017 startte de PVDA met De Grote Bevraging. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers door de wijken om een veertigtal programmapunten voor te leggen. 1589 Deurnenaars vulden deze bevraging in. Daaruit bleek dat armoede en mobiliteit de belangrijkste thema’s zijn waar de inwoners van Deurne van wakker liggen. PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers doorzocht het nieuwe bestuursakkoord op deze thema’s en ging ook na welke plannen de coalitie heeft op het vlak van inspraak en participatie.

Inspraak

Meer dan drie kwart van de Deurnenaren vindt dat de stad en het district échte inspraak moeten organiseren voor ze nieuwe projecten opstarten. “Die hoge score verraadt natuurlijk heel wat ontevredenheid over de huidige inspraak in deze stad” zegt Vissers. “Bewoners kunnen pas hun zegje doen nadat alles al lang in kannen en kruiken is.”

De krijtlijnen van grote projecten liggen vaak al lang vast, vooraleer het beleid met de burger ‘communiceert’. Daarna starten stad of district nog wel ‘participatietrajecten’ op, al of niet afgesloten met een ‘charter’. Maar in de regel zijn die trajecten vooral eenrichtingsverkeer, van de stad naar de bewoners, en is er nog weinig echte ruimte voor veranderingen vanuit de buurt. Kristof Vissers: “Het nieuwe districtsbestuur denkt blijkbaar dat het inspraak gaat bevorderen met deze oude ingrediënten van ‘communicatie’ en ‘participatiecharters’. We zouden veel meer moeten inzetten op het overleggen mét en raadplegen van alle Deurnenaars, vóór de ontwerpen uitgetekend en de planningen opgesteld zijn.”

Maak een prioriteit van armoedebestrijding

Volgens De Grote Bevraging van de PVDA moet armoede de volgende zes jaar dé topprioriteit zijn in Deurne. Het is dan ook goed dat het bestuur initiatieven zoals buurthuizen Dinamo en ‘t Pleintje verder wil uitbouwen. Zij hebben ervaring in budgetbegeleiding en kunnen in de toekomst een nog grotere rol spelen in armoedebestrijding. Het district zou in deze wijkhuizen bijvoorbeeld een ‘rechtenverkenner’ kunnen aanstellen. ‘Rechtenverkenners’ bekijken samen met de mensen of ze wel alle sociale tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op hebben.

Maar volgens Kristof Vissers moet het district daarnaast veel ambitieuzer zijn: “Eén op vier Deurnese kinderen groeit op in een kansarm gezin. Dat toont de ware grootte van onze armoedecrisis. We hebben in Deurne het voorrecht om twee prachtige buurthuizen te hebben, maar dit district kent veel meer dan twee buurten. En al die buurten hebben inwoners met eigen, dringende noden. We missen de ambitie om ook in die andere buurten een wijkhuis op te richten, om zo een effectief verschil te maken in het leven van vele Deurnenaars.”

Veilig fietsen

‘Wat zou jij allereerst aanpakken?’ Met die vraag stak De Grote Bevraging van wal. ‘Veiliger en vlotter fietsen in Deurne’, was het meest voorkomende antwoord. “Er wordt in dit bestuursakkoord vooral veel lippendienst bewezen aan fietsveiligheid”, vindt Vissers. “De geplande fietsstraten in de Cornelissenlaan, de Peter Benoitlaan en het kleine stukje op de Boterlaarbaan zijn zowat de meest autoluwe straten van heel Deurne. Daar fietsstraten van maken is dus vooral goed om het fietsvriendelijk blazoen van het district op te poetsen. Tezelfdertijd zien we dat dit bestuur geen initiatief neemt om de situatie op de Herentalsebaan, waar fietsers van hun sokken gereden worden, te veranderen.”

Eerste overwinning

Vissers reageert tenslotte tevreden dat de verhoging van de zitpenningen voor de Deurnese districtsraadsleden on hold werd gezet. “Die zelfbedieningspolitiek in tijden van koopkrachtcrisis, gele hesjes en besparingen op alle niveaus kon voor ons echt niet door de beugel. Bij de PVDA doen we aan politiek uit een oprecht engagement voor de samenleving, niet om er zelf beter van te worden. We zijn dan ook blij dat we al voor het nieuwe districtscollege aantreedt deze absurde maatregel hebben kunnen tegenhouden.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data