Skip to content

Groen speelplein bedreigd in Hoboken. PVDA vindt bebouwing geen goed idee

Groen speelplein bedreigd in Hoboken. PVDA vindt bebouwing geen goed idee

De bewoners van de Paul Vekemanslaan in Hoboken begrijpen het niet. De lokale speeltuin, een groene long in de straat, gaat mogelijks door het stadsbestuur verwijderd worden om er een school te bouwen. PVDA-districtsraadslid Tim Joye pleit voor behoud van het bestaande groen en vraagt dat er geluisterd wordt naar de bezwaren van de buurt.

Tussen de Paul Vekemanslaan en de huizen van de Draaiboomstraat ligt al jaren een groen terrein, bewoners hebben het nooit anders geweten. Vandaag is er een speeltuin, een klein speelbos en een voetbalveldje. “Het is een populaire plek voor kinderen en gezinnen uit de buurt,” vertelt PVDA-districtsraadslid Tim Joye. “De grond is in handen van de stad en het stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa. We begrijpen niet waarom het stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) op deze plek zou willen bouwen.”

Op de gemeenteraadscommissie Onderwijs van 1 maart jongstleden bevestigde het schepencollege dat het een optie is om op deze plek een nieuw campus van de Lucerna basisschool te bouwen. Die school huurt nu de gebouwen van een voormalige wasserij in de Hendriklei, maar dat terrein zou mogelijk opgenomen worden in de ontwikkeling van de Lemmerz-site. Dus moet de school op zoek naar een nieuwe vestiging.

Het stadsbestuur kijkt nu in de richting van de groene zone in de Paul Vekemanslaan, want dat terrein is volgens hen al die jaren al als woonuitbreidingsgebied bestemd. Geen goed idee, vinden omwonenden en de lokale PVDA. “De voorbije weken hielden we een bevraging bij de buurt,” legt Tim Joye uit. “Van de meer dan 60 buren die we spraken, waren 57 mensen voor het behoud van het groen. In een straal van 1 km zijn er maar liefst zes basisscholen te vinden. Natuurlijk moet er een oplossing komen voor de Lucerna-school, maar niet op die plek. Waarom kan de school niet worden opgenomen in de plannen van de Lemmerz-site?”

De PVDA start alvast met een petitie voor behoud van het speelplein en behoud van het groen. Joye pleit voor een herbestemming van het terrein van woonuitbreidingsgebied naar recreatiezone, zodat het groene karakter beter beschermd wordt. “Het is absurd dat we anno 2023 groene stukken in een stad als Antwerpen nog willen volbouwen. Het is een plek voor jongeren om te spelen, de natuur is een rustpunt voor omwonenden, en de grond is een buffer bij wateroverlast. Deze plek behouden is een kwestie van gezond verstand,” besluit Tim Joye.