Skip to content

Petitie voor behoud van het speelplein en het groen

De toekomst van het parkje met speeltuin ter hoogte van de Paul Vekemanslaan en de Draaiboomstraat wordt bedreigd. Het stadsbestuur wil er een school bouwen.

Heel wat buurtbewoners willen het groen behouden. Het is een plek voor jongeren om te spelen, de natuur is een rustpunt voor omwonenden en de grond is een buffer bij wateroverlast. Wij willen dat hier geen school gebouwd wordt en het groen blijft. Definitief.

Het speelpleintje staat officieel ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, maar dat is anno 2023 toch absurd in een stad als Antwerpen die reeds dichtbebouwd is. We vragen om dit gebied beter te beschermen en het statuut van recreatiezone te geven zodat deze groene long niet volgebouwd kan worden.

De PVDA pleit voor behoud van het bestaande groen en start daarom een petitie.

Teken jij ook?

speelpleintje
tekenen
360 ondertekenaars. Op naar de 500!