Skip to content

Behoudt de Waterbus: betaalbaar, betrouwbaar en openbaar

Behoudt de Waterbus: betaalbaar, betrouwbaar en openbaar

De toekomst van de Waterbus staat op het spel. Het Antwerpse Havenbedrijf is de financier van dit project, maar zij wil er tegen het einde van het jaar mee stoppen. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) hoopt dat ‘Vlaanderen’ dit overneemt, maar gezien er nog geen nieuwe Vlaamse Regering gevormd is, is er geen garantie. Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid, begrijpt niet hoe men zo lichtzinnig kan omgaan met de toekomst van de Waterbus. Ze eist dat de Waterbus betaalbaar, betrouwbaar en openbaar blijft

De Waterbus, een echt succesverhaal

De Waterbus is een succesverhaal voor de stad en haar omgeving. Sinds de opstart in 2017, maakten er al meer dan 800.000 mensen gebruik van, om naar hun werk te gaan, voor een daguitstap, enz. Een enkele vaart kost 3 euro. Gezien de vele files op de weg is de boot een goed alternatief. Er is een traject op de Schelde en een op het Albertkanaal.

De Waterbus is zo populair dat er soms te veel mensen staan te wachten om met één en dezelfde vaart mee te kunnen. In juli vroeg de PVDA nog om de Waterbus verder uit te breiden naar het zuiden met haltes in Temse of Bornem.  Doel 2020 ijverde de voorbije weken voor een extra halte, in Doel, om de polderdorpen op de Linkerscheldeoever beter te bedienen. Gezien de Oosterweelwerken nog veel verkeersellende met zich mee gaan brengen is het verder uitbreiden van de Waterbus een must.

"Uitgerekend op een moment dat de regio rond Antwerpen zich steeds meer dichtrijdt, laat het Havenbedrijf weten de kosten niet meer te kunnen of willen dragen", zegt de actiegroep Doel 2020 aan De Standaard.  "Op de Antwerpse Ring is 25 procent van het vrachtverkeer havengerelateerd en in de onmiddellijke omgeving van de Waaslandhaven staat het verkeer om de haverklap vast als gevolg van het havenvrachtverkeer." Doel 2020 vind dat het Havenbedrijf haar verantwoordelijkheid ontloopt: "Blijkbaar zijn de offers die de gemeenschap voor de haven moet brengen inzake ruimtebeslag, licht- en geluidshinder en mobiliteitsproblemen een vanzelfsprekendheid en mag diezelfde gemeenschap ook nog eens opdraaien voor de gevolgen daarvan. Dat is niet fatsoenlijk."

Onzekerheid troef

In plaats van een uitbreiding van het succesvolle project is er nu onzekerheid. Het organiseren van woon-werkverkeer voor de vele werknemers in de haven en in de industrie is blijkbaar geen kerntaak van het Havenbedrijf. De operationele kost van de Waterbus bedraagt 11,5 miljoen euro per jaar. Met een jaarlijkse nettowinst van 52 miljoen euro kan dit openbaar bedrijf die kosten nog wel even dragen. Maar bij het Havenbedrijf wil men enkel “de rol van community builder en initiator” opnemen.

“Wat voor een wanbeleid is dit?” Vraagt Mie Branders zich luidop af. “De PVDA is voorstander om de Waterbus te laten uitbaten door De Lijn. De N-VA heeft met de havenschepen én de Vlaamse formateur alle kaarten in handen om dit netjes over te dragen. Maar het lijkt erop dat men de geesten van de mensen wil klaarmaken om aan de dienstverlening van de Waterbus te morrelen.”

Zijn er misschien prijsstijgingen op komst?

Het volgende gevaar ligt ondertussen al op de loer. Het ziet ernaar uit dat De Lijn de Waterbus wil overnemen, maar volgens de woordvoerster van De Lijn moet de “kostendekkingsgraad” omhoog. Lees: de prijzen voor de gebruiker moeten stijgen. “Voor de PVDA is een prijsstijging uit den boze. Als we mensen willen verleiden voor alternatieven voor de auto mogen we geen extra drempels opwerpen. Veel mensen gebruiken de Waterbus voor woon-werkverkeer en krijgen hiervoor geen tussenkomst van hun werkgever”, aldus Mie Branders.

Het is een illusie om te denken dat een Waterbus boekhoudkundig rendabel kan zijn. Maar op vlak van mobiliteit, op sociaal en op ecologisch vlak heeft het wel een enorme return.

De PVDA pleit ervoor om de Waterbus in publieke handen te houden en de ticketprijzen zeker niet te doen stijgen. De haven van Hamburg (artikel Gazet van Antwerpen) toont dat het mogelijk is. Een enkel ticketje kost er iets meer dan 2 euro, en heb je een abonnement op het openbaar vervoer, dan kan je ook onbeperkt meevaren. De boten zijn heel populair. De vloot bestaat er uit 26 ferry’s en jaarlijks worden 8 miljoen passagiers vervoerd.

Op maandag 23 september zal Mie Branders op de Antwerpse gemeenteraad havenschepen Annick De Ridder interpelleren over de vaudeville van de afgelopen dagen. Ze zal alle partijen in de raad laten stemmen over een motie die vraagt dat het Havenbedrijf, dat voor 100% in handen is van Stad Antwerpen, De Waterbus enkel doorgeeft aan een publieke instantie die de huidige tarieven, de huidige frequentie en het huidige aantal haltes respecteert.

To be continued…

Deel deze visual