Skip to content

Antwerpse wachtlijst sociale huisvesting groeit zorgwekkend

Antwerpse wachtlijst sociale huisvesting groeit zorgwekkend

Ook in 2019 stonden nog steeds meer dan 33.770 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in stad Antwerpen, zo blijkt uit de jaarlijkse update van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). “Dit zijn pijnlijke cijfers, er schuilen namen achter die wachtlijsten”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “We lossen de wachtlijst niet op, hij wordt enkel groter. Achter deze cijfers zitten echte mensen van vlees en bloed, gezinnen met jonge kinderen die veel te klein en te duur wonen. Op een wachtlijst kan je niet wonen. Ondertussen rekent schepen Duchateau (N-VA) zich rijk door sociale woningbouw van vorige en volgende legislaturen vrolijk bij elkaar op te tellen”.

Het aantal gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning in Antwerpen nam in 2019 toe met maar liefst 3.815. “Dit zijn pijnlijke cijfers, er schuilen namen achter die wachtlijsten,” zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Zeker als je weet dat er 33.770 mensen op de wachtlijst staan. We lossen de wachtlijst niet op, hij wordt enkel groter.” De PVDA wijst er bovendien op dat de cijfers in oneven jaren geüpdatet en geactualiseerd worden door mensen te schrappen die niet langer in aanmerking komen. “Dat we zelfs in zo’n correctiejaar een stijging zien is schrijnend. Als je met 2017, het vorige oneven jaar, vergelijkt, is er sprake van een toename van 6.662 gezinnen op de wachtlijst. Dit stadsbestuur en de Vlaamse Regering krijgen de wachtlijsten gewoon niet onder controle”, aldus Mie Branders.
“Net in Antwerpen, waar de wooncrisis het hardst woedt en waar de kansarmoede het grootst is, neemt de wachtlijst verder toe. We weten dat een sterk woonbeleid een belangrijke hefboom is in de strijd tegen armoede, en toch komen elk jaar meer mensen op een wachtlijst terecht. Zij moeten dan naar de private huurmarkt trekken, waar de prijzen jaar na jaar toenemen en een modale gezinswoning voor veel mensen onbetaalbaar is geworden”, weet Mie Branders.
Het afgelopen jaar kwamen er in Antwerpen slechts 28 sociale woningen bij*, dat blijkt uit cijfers die schepen Duchateau (N-VA) aan Mie Branders bezorgde. “Dit tempo ligt veel te laag. Het is alsof de stad Antwerpen de urgentie mist. Het gaat hier wel over 33.770 mensen”, zegt Mie Branders. “De corona-crisis heeft ons aangetoond hoe groot het belang van een degelijke woning is. Als je in een te klein huis met kinderen woont, omdat je wacht op een sociale woning, dan is zo’n lockdown een ware beproeving”, aldus Branders.

Ondertussen rekent schepen Duchateau zich rijk

In het Antwerps bestuursakkoord engageert de stad zich om 5.000 extra of gerenoveerde sociale woningen op te leveren. “Men gaat 3.200 panden renoveren”, weet Mie Branders. “Het gaat bij stedelijke huisvestingsmaatschappij Woonhaven om een dertigtal grote projecten, aldus de schepen. Elf zijn al in uitvoering, maar er zijn ook nog projecten in de startfase, waar zelfs de ontwerper nog moet gekozen worden. Dat betekent in de realiteit dat het nog makkelijk tien jaar gaat duren voor die laatste woningen er staan. De elf projecten die in uitvoering staan die werden natuurlijk al in vorige legislaturen beslist. Zo werd de renovatie van project Vinkenvelden maar liefst 14 jaar geleden gestart. De schepen maakt een soepje van deze renovaties. Hij telt de renovaties op een periode van 20 jaar allemaal op en schrijft het op zijn conto. Zo wordt het gebrek aan ambitie helemaal verhuld achter een grote goednieuwsshow.”
Daarnaast wist de stad een financiering te bekomen voor nog 750 bijkomende sociale woningen de volgende twee jaar bij de Vlaamse regering. “Dat is in de huidige situatie zeker welkom. Maar waar en wanneer zullen die gebouwd worden? Is dat ook voor binnen tien jaren? Als je ziet met welke snelheid er allemaal dure private woonprojecten in de stad als paddenstoelen uit de grond schieten, kan je niet anders dan concluderen, dat het allemaal toch met de handrem op is. Volgens schepen Duchateau zitten we na twee jaar legislatuur op koers met een kleine 4.000 woningen, maar dat is de waarheid geweld aandoen”, stelt Branders.
Je voelt de weerwil van het stadsbestuur om sociale woningen te bouwen volgens Branders. “Wanneer ik aan de schepen vraag welke boodschap hij heeft voor de wachtenden op de wachtlijst antwoordt hij dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, maar dat we de de Vlaamse belastingbetaler niet nog zwaarder mogen belasten. Maar dat is natuurlijk niet de vraag. Wie moet er betalen en waar moet ons belastinggeld naartoe gaan? Dat zijn de echte vragen.”
“Investeren in extra sociale woningen moet een prioriteit worden voor deze regering, als we het recht op wonen willen garanderen. En laten we dan ook het debat voeren over eerlijke belastingen, want een bepaalde groep in onze samenleving weet die dans altijd te ontspringen”, besluit Mie Branders.
 
Perscontact: Mie Branders

 


* Volgens schepen Duchateau gaat het om 28 sociale woningen extra : Woonhaven (+36) De Ideale Woning (-7), ABC (-1). De cijfers van VMSW spreken over een achteruitgang van 301 sociale woningen. Beide cijfers zijn volgens schepen Duchateau correct maar hanteren andere parameters.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data