“Aantal sociale woningen in Antwerpen daalt in plaats van te stijgen”

In 2020 telde de stad Antwerpen minder sociale woningen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Bij haar aantreden beloofde het Bourgondische stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld nochtans meer aandacht voor sociale woningen. “Er staan 30.000 Antwerpenaren op een wachtlijst te wachten op een kwalitatieve en een betaalbare woning. Dit bestuur kondigde 5.000 nieuwe of gerenoveerde woningen aan. Maar wat blijkt na één jaar? Het aantal sociale woningen is gedaald en de huurgelden zijn gestegen. Conclusie: er is geen ambitie in dit college om de wooncrisis echt aan te pakken”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

Volgens de statistieken van de VMSW telde de stad Antwerpen op 31 december 2019 22.201 sociale woningen. 301 minder dan dezelfde dag in 2018. Voor de stedelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonhaven gaat het om een vermindering met 58 eenheden. Voor ABC en De Ideale Woning met ook woningen buiten de stad Antwerpen gaat het om respectievelijk 98, en 290 minder eenheden. De laatste huisvestingsmaatschappij, De Ideale Woning, liet weten geen 290 maar 17 sociale woningen minder te hebben. De maatschappijen dienen hun cijfers opnieuw in te dienen bij de VMSW.

“In plaats van woningen bij te creëren daalt of stagneert het aantal sociale woningen. Tegen dit tempo hebben we op het einde van de legislatuur geen 5.000 extra sociale woningen, maar wel een verlies. Het is hoog tijd dat de stad Antwerpen haar beloftes in concrete daden omzet. Waar is de lijst met nieuwbouw- en renovatieprojecten? Na één jaar mag die toch wel boven water komen. Sociale Huisvesting lijkt achteraan de prioriteitenlijst van schepen Duchateau (N-VA) te bengelen. De wachtlijst voor een sociale woning blijft ondertussen aangroeien, maar op een wachtlijst kan je niet wonen”, reageert Branders.

"Antwerpen lijkt zich tevreden te stellen met het schamele objectief dat Vlaanderen oplegt van 9% sociale woningen. Maar in de stedelijke context van Antwerpen met armoede, een lange wachtlijst en een rijke geschiedenis aan sociale huisvesting is dat cijfer absurd. Wil je de mensen op de wachtlijst helpen en een neerwaartse druk uitoefenen op de verhitte private huurmarkt moet je een veel groter aandeel sociale woningen hebben", stelt Branders.

Niet alleen is er een achteruitgang van het aantal woningen. De sociale woningen werden sinds begin dit jaar ook nog eens fors duurder. “Door de Vlaamse huurprijsaanpassing moet maar liefst 4 op de 5 Antwerpse sociale huurders meer betalen, in sommige gevallen gaat het over honderden euro’s. Je zou verwachten dat een stad als Antwerpen protest zou aantekenen bij Vlaanderen, maar dit bestuur verdedigt de prijsverhoging door dik en dun. Sterker nog, het was de PVDA die volgens schepen Duchateau hierover leugens verspreidde en onrust stookte”, herinnert Branders zich.

De PVDA vraagt het Antwerpse stadsbestuur om werk te maken van een structurele en daadkrachtige aanpak van het aantal sociale woningen. “We hebben een wooncrisis in Antwerpen. De coronacrisis toonde ons eens te meer het belang van een betaalbare en degelijke woning voor iedereen. Dure nieuwbouwprojecten verschijnen als paddenstoelen uit de grond. Wanneer worden er sociale en betaalbare woningen gebouwd?” vraagt Branders zich af. “Want dat is wat vele Antwerpenaren willen en verwachten van hun stadsbestuur.”

 

Perscontact:

Mie Branders

 

Hieronder vindt u twee screenshots van de tabellen die gepubliceerd staan op de site van de VMSW.

Aantal huurwoningen per gemeente

Aantal huurwoningen per huisvestingsmaatschappij