Skip to content

Antwerpse politie boos op Peter Mertens? Peter Mertens reageert

Antwerpse politie boos op Peter Mertens? Peter Mertens reageert

Volgens sommige kranten zou de Antwerpse politie ‘boos zijn’ op Antwerps PVDA-fractievoorzitter Peter Mertens. Er zou een politieverslag van twee maanden geleden bestaan waarin beweerd wordt dat Mertens “alle agenten racisten” zou hebben genoemd en zou hebben opgeroepen om “de politie te filmen”. Al zou het verslag tegelijkertijd ook zelf stellen dat het niet duidelijk is of de woorden van Mertens komen. Mertens heeft ondertussen een gesprek aangevraagd met de top van de Antwerpse politie over het befaamde verslag “om een en ander uit te klaren”.

“Hebben bepaalde krachten er belang bij om nog meer te polariseren?”

“Ik ben ervoor dat de politie goed haar werk kan doen. Ik ben niet diegene die in Antwerpen verschillende wijkkantoren van de politie heeft gesloten. Integendeel, ik ben diegene die daar op de gemeenteraad tegenin is gegaan. Ik ben niet diegene die de rol van wijkagent heeft gedegradeerd. Integendeel, ik heb op de gemeenteraad herhaaldelijk gepleit voor de opwaardering van wijkagenten, van agenten die de wijk kennen, en ook alle pappenheimers in de wijk om zoveel mogelijk conflicten in de kiem te kunnen smoren. Ik ben tegen geweld op de politie, laat dat duidelijk zijn. Net zoals ik ook tegen ongeoorloofd geweld op burgers ben, zoals in het geval van de ‘Bende van Mega Toby en Sproetje’”, zegt Mertens.

“Nu gebeurt precies waar ik anderhalf jaar geleden expliciet voor gewaarschuwd heb. Diegenen die vragen stellen bij bepaalde optredens van welbepaalde agenten, komen nu onder vuur. Dat is een uiterst doorzichtige framing, die opgelegd is vanuit het Schoon Verdiep”, reageert Peter Mertens. “Ik heb het gevoel dat bepaalde krachten er belang bij hebben om nog meer te polariseren, en de boel in de volkswijken wat op de poken. En vervolgens wil De Wever daar maar al te graag mijn naam aan koppelen. Een triestige strategie is dat van een professionele polarisator.”

“Mijn toespraak op DiverCity staat sinds dag één online”

Dat Mertens “alle agenten racisten” zou hebben genoemd, vindt hij te gek voor woorden. “Ik heb de afgelopen jaren precies het tegenovergestelde gedaan. Korpschef Serge Muyters weet dat heel goed, hij woont de gemeenteraden bij. En Bart De Wever weet dat. Ik ben ondertussen drie keer in de gemeenteraad tussengekomen tégen de stelling dat ‘alle agenten racisten zijn’”, zegt Mertens. “Ik ken genoeg antiracistische agenten, ook persoonlijk. En precies daarom, om al die agenten die wél goed hun werk doen te beschermen, ben ik tussengekomen tégen veralgemeningen. Maar ik heb ook hard op tafel geklopt om het écht en reëel bestaande racisme bij sommigen in de Antwerpse politie hard aan te pakken.”

“Op het festival DiverCity, op 30 april van dit jaar, heb ik precies hetzelfde gedaan. Mijn toespraak op DiverCity staat sinds dag één online. Men kan die dus sinds de eerste dag raadplegen. Het is een toespraak die hard ingaat tegen een bepaald soort racisme van bepaalde agenten. Voor alle aanwezige jongeren herhaal ik het belang van alle agenten die wél goed hun werk doen”, zegt Mertens.

“Het is in het belang van de jeugd, in het belang van de stad, en in het belang van al die agenten die wél goed hun werk doen dat er een echt onafhankelijk onderzoek komt.” (Peter Mertens op DiverCity, 30 april 2017)

Volgens het zogenaamde politieverslag zou Mertens ook burgemeester De Wever “een racist” hebben genoemd. “Nogmaals, mijn toespraak staat al twee maanden online. Ik daag iedereen uit om daarin de woorden te vinden dat ik De Wever racistisch noem. Ik heb gezegd dat we een campagne nodig hebben tegen racisme, met controles, met meldpunten, met bescherming van slachtoffers en klokkenluiders, en met praktijktesten. Lees dat in mijn toespraak. Het mag ondertussen weleens gedaan zijn met dat soort valselijke verklaringen. Ik heb De Wever geen racist genoemd. En ook geen narcist. Alhoewel ik dat laatste wel vind: dat hij obsessief denkt dat de wereld rond zijn navel draait.”

Drie keer op de gemeenteraad: hard maar genuanceerd tegen een bepaald racisme

Wanneer begin 2016 DJ Faisal in het Sportpaleis hardhandig wordt aangepakt door de politie, en in diezelfde periode ook een familie op Antwerpen Noord hardhandig wordt aangepakt bij de verhuis van een zetel, stelt Mertens zich daar ernstige vragen bij op de Antwerpse gemeenteraad van 22 februari 2016. Maar dat doet hij genuanceerd, met woorden die vandaag meer dan actueel zijn:

“De vraag die wij hebben ingediend gaat over bepaalde optredens van de politie. En ik wil dat wel eens herhalen, gewoon voor het verslag. Dat het gaat over bepaalde optredens, van bepaalde agenten en dus niet over ‘de politie’ in het algemeen. Ik weet dat dat nadien genegeerd zal worden. Maar het is net door een debat toe te laten over bepaalde eventuele optredens die over de schreef gaan dat je eigenlijk ook al die agenten die dag in dag uit goed bezig zijn in onze stad beschermt. Omdat je het signaal geeft dat over de schreef gaand gedrag niet mogelijk is.” (letterlijk verslag, gemeenteraad 22 februari 2016)

Het is precies dat wat vandaag gebeurt: diegenen die in welbepaalde situaties racisme aanklagen, worden vandaag beschuldigd dat ze olie op het vuur hebben geworpen.

Ook wanneer de Bende van Mega Toby en Sproetje op de gemeenteraad van 21 maart 2016 aan bod komt, zegt Mertens hetzelfde. Hij citeerde toen twee agenten:

“Twee agenten van velen die vinden dat er hard moet opgetreden worden tegen dat soort collega's precies in het belang van de agenten die dag in dag uit wel correct werken. Agenten die vragen dat er een diep en grondig onderzoek komt naar de feiten, de verantwoordelijkheden en de context.” (letterlijk verslag, gemeenteraad 21 maart 2016)

Wanneer dit jaar de racistische WhatsApp-groep in de Antwerpse politie aan het licht komt, doet Mertens opnieuw hetzelfde. Hij is heel hard over het racisme in de WhatsApp-groep, maar onderstreept nogmaals dat een onafhankelijk onderzoek juist nodig is in het belang van alle agenten die wel goed werken:

“Ik ben hier op de gemeenteraad ook al tussengekomen dat ik vragen heb over de zelfreinigingscapaciteit binnen de Antwerpse politie. En ik heb toen gepleit voor een echt onafhankelijk onderzoek, ook in het belang van de politie zelf. Ik zal dat maar herhalen voor mijn woorden opnieuw verdraaid worden. Ook in het belang van al die Antwerpse agenten die wel goed hun werk doen, zou men beter open kaart spelen nu.” (letterlijk verslag, gemeenteraad 27 maart 2017)

Ook toen pleitte Mertens voor een “onafhankelijk onderzoek”, in naam van alle agenten die wel goed hun werk doen. De interpellatie kan u hier teruglezen.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data