Skip to content

Antwerps stadsbestuur rolt rode loper uit voor vastgoedmastodont in natuurgebied

Antwerps stadsbestuur rolt rode loper uit voor vastgoedmastodont in natuurgebied

De Antwerpse rederij CMB (Compagnie Maritime Belge) plant een enorm vastgoedproject in de Hobokense polder en wordt daarin bijgestaan door het Antwerpse stadsbestuur. De PVDA onthult een collegebesluit waarin het stadsbestuur zich vierkant achter de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) schaart en tracht de in haar ogen ‘beperkende’ stedenbouwkundige regels aan te passen. “Dit stadsbestuur zou zich in alle hevigheid moeten verzetten, maar rolt de rode loper uit. De PVDA ondersteunt het verzet tegen de komst van deze mastodont en verspreidt een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning. Dit project mag er niet komen”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

“Dit bouwdossier tart elke verbeelding”, zegt Branders. “Een nieuw “landmark” aan de Schelde met dezelfde uitstraling als het Havenhuis, dat is de ambitie van CMB. Zes torens van 45 tot 70 meter hoog, een evenementenplein, zevenhonderd parkeerplaatsen, duizenden werknemers… dit allemaal in een erkend natuurgebied. Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat dit niet mogelijk is. Probeer als burger al eens een bouwvergunning te krijgen voor een extra verdieping op je huis en je krijgt direct een njet van de administratie. Voor CMB wordt het onmogelijke mogelijk gemaakt dankzij steun van het stadsbestuur. De lange arm van CMB reikt wel heel ver.”

“De regels worden genegeerd of aangepast op maat van CMB”, weet Branders. “De vestigingsvoorwaarden van het bedrijventerrein Blue Gate, waarin de site van de Maritieme Campus zich bevindt zijn duidelijk: slechts 50% van het perceel mag bebouwd worden en dat in maximum 9 bouwlagen. Die regels gelden naar eigen zeggen niet voor CMB, gezien ze toch niet juridisch afdwingbaar zijn. De regels van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden ook omzeild. Op de verplichte watergebonden activiteiten die een bedrijf aan de Schelde moet hebben, het laden en lossen van schepen of het gebruik van water in productieprocessen, wordt voor CMB een uitzondering gemaakt. CMB is volgens dit bestuur watergebonden in ‘de ruime zin’ van het woord met een ‘aan scheepvaart gerelateerd programma’. Ook het verbod op het bouwen van autonome kantoorruimtes, die niet gekoppeld zijn aan productie, mag losgelaten worden.”

In het collegebesluit vraagt en krijgt het stadsbestuur van de Vlaamse Regering de uitzondering om een nieuw RUP te maken op maat van CMB. “De huidige regels zijn immers ‘te beperkend’. Het nieuwe RUP moet MCA toelaten om een zenuwcentrum te worden voor innovatieve projecten met meervoudig intensief ruimtegebruik. Gezien het nieuwe RUP er nog niet is wordt de aanvraag in tweeën gehakt. Een eerste aanvraag gaat over de basisstructuur met één toren binnen de huidige regels, de vijf andere torens volgen wanneer het RUP is aangepast. Die techniek van het opsplitsen van projecten heet saucissoneren. ”, aldus Branders.

PVDA is een grote voorstander van onderzoek naar ecologische brandstoffen zoals waterstof en pleit al langer voor investeringen in openbaar wetenschappelijk onderzoek. “De noodzaak aan publiek onderzoek mag niet misbruikt worden om vastgoedprojecten als luchtkastelen om te toveren tot onderzoeksinstellingen”. De PVDA ondersteunt het huidige protest tegen MCA. Mie Branders zal in de komende gemeenteraad het vuur aan de schenen leggen van schepen Annick De Ridder. PVDA lanceerde zelf een bezwaarschrift.