Dien een bezwaarschrift in tegen de komst van Maritieme Campus in de Hobokense Polder

Bezwaarschrift Omgevingsvergunning OMV/2020150461
Aanvrager: NV Real Estate and Leasing Compagnie, De Gerlachekaai 20 te Antwerpen
Ligging van het project: Benzineweg, Petroleumkaai en Solventweg ZN te Antwerpen

Geachte college van Burgemeester en Schepenen,

Ik dien een bezwaar in tegen het project van de Maritieme Campus Antwerpen.

Onze stad heeft geen nood aan een megalomaan vastgoedproject in de Hobokense Polder. Het project heeft nauwelijks iets van doen met onderzoek, maar focust nogmaals op het onderbrengen van kantoren en evenementen. De Antwerpenaar zit niet te wachten op een nieuw prestigeproject.

Het project is in tegenspraak met de stedenbouwkundige voorwaarden van het bedrijventerrein Blue Gate en van het huidige Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Er wordt te breed en te hoog gebouwd. De activiteiten van de Maritieme Campus hebben te weinig band met de Schelde waaraan het gelegen is. Die ruimtelijke regels negeren en op maat van de aanvrager aanpassen is niet correct.

De Hobokense polder is een waardevol natuurgebied. We moeten er de komende jaren alles aan doen om het sterk versnipperde groen in Antwerpen te behouden en te versterken. Het geplande project verstoort het leefgebied van de dieren en planten. De rustplek voor de Antwerpenaar verdwijnt.

363 ondertekenaars, op naar 500!

Je kan helaas niet meer tekenen

De wettelijke termijn voor het indienen van dit bezwaarschrift is verstreken.
Alle ondertekende bezwaarschriften werden reeds ingediend.