Mertens (PVDA) clasht met Havenschepen De Ridder (N-VA) over wapentransporten Saudi-Arabië

Op de Antwerpse gemeenteraad van maandag 21 oktober 2019 kwam het tot een clash tussen Peter Mertens (PVDA) en Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) over de doorvoer van bijna 100 ton explosieven via de Antwerpse haven naar Saudi-Arabië. “De N-VA neemt een hypocriete houding aan ten aanzien van Saudi-Arabië”, aldus Mertens.

Peter Mertens: “Mevrouw De Ridder, De N-VA heeft de mond vol van ‘de strijd tegen terreur’ en van ‘het vluchtelingenprobleem’. Wat blijkt? Dat een van de grootste financiersregimes van terreur wapens krijgt via de Haven van Antwerpen. En dat U dat hier in de gemeenteraad probeerde te verdoezelen. En wat blijkt nog? Dat de vuile oorlog die Saudi-Arabië al jaren tegen Jemen voert al meer dan 3 miljoen mensen op de vlucht heeft laten slaan. Door wapens die vanuit de Haven van Antwerpen worden aangevoerd.

Uit documenten van het Havenbedrijf blijkt dat de Antwerpse haven een centrale rol speelt in de export en vooral doorvoer van bijna 100 ton explosieven naar Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk problematisch omdat Saudi-Arabië al 5 jaar lang een vuile oorlog tegen Jemen voert. De gevolgen zijn enorm: 3 miljoen vluchtelingen door de oorlog, 12 miljoen mensen op de rand van de hongersnood, ziekenhuizen, scholen, waterreservoirs die gebombardeerd worden, 4,1 miljoen kinderen die niet naar school kunnen door de bombardementen. En uit het rapport van een aantal vredesorganisaties blijkt, en ik citeer, “dat het cynisch is omdat de bombardementen en die inzet van dat wapentuig niet mogelijk zou zijn zonder de steun van een aantal Europese regeringen en een aantal Europese wapens”.

Dat is natuurlijk de link met onze stad. Nochtans zijn de internationale en Europese regels inzake wapentransporten naar landen die in een conflict betrokken zijn duidelijk: men mag geen wapens naar conflictgebieden exporteren, of naar gebieden waar de mensenrechten in gedrang zijn. Dat mag niet, mevrouw de Ridder. En daarom interpelleer ik U, als voorzitter van het Havenbedrijf.”

“De N-VA neemt een hypocriete houding ten aanzien van Saudi-Arabië”

Mertens: “Want U hebt in mei hier op de gemeenteraad gezegd, ik citeer u, “wij kunnen onmogelijk op de hoogte zijn van alles wat er in de haven van Antwerpen passeert.” Dat hebt U hier gezegd, en dat kan ik nog ergens begrijpen. Maar U hebt vijf maanden geleden ook gezegd: “er wordt hier gewag gemaakt in de gemeenteraad van een bepaald soort verdachte transporten, maar wij hebben geen lijst van verdachte transporten.” Dat klopt. Maar wat U wel hebt, is de aangifte van munitie en explosieven bij de havenautoriteiten. Dat moet namelijk, om veiligheidsredenen. Toch zei U hier in mei: “het is onmogelijk om daar een exact aantal van te geven, laat staan grootte-ordes, dat is onmogelijk; en bovendien moesten we het al weten dan weten we nog niet of die containers naar Saudi-Arabië zouden gaan ja of nee.”

Dat blijkt een leugen te zijn. U kende de gegevens wél. U wilde ze gewoon niet bekend maken. U niet, en het Havenbedrijf ook niet. Het is dankzij een slimme jurist van Vredesactie dat de cijfers uiteindelijk wél bekend zijn geworden. De cijfers bestaan dus, ook al beweerde U hier vijf maanden geleden het tegendeel. Ik zal ze geven: 12.418 kilo explosieven, dat is een heel precies cijfer. Dat is niet: “we weten het niet, we hebben geen flauw idee.” 409 kilo slaghoedjes, 28.600 kilo rookarm buskruit, 6.112 kilo brandmunitie, enz. Heel precieze cijfers dus van munitie en explosieven naar oorlogsvoerend Saudi-Arabië.

Waarom mevrouw de schepen, hebt U in mei hier beweerd dat U geen concrete cijfers hebt? Gaat U de documenten nu wel vrijgeven. En nog belangrijker: bent u ook bereid om met het Havenbedrijf in de toekomst die precieze cijfers wel vrij te geven in het kader van openbaarheid van bestuur?”

“De Ridder: ‘Op de vraag wat ik eraan ga doen: niets’”

Havenschepen Annick De Ridder moest de feiten toegeven. Annick De Ridder: “Op de vraag van de PVDA of ik de feiten kan bevestigen. Inderdaad, in het kader van een beslissing van de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur moest door het Havenbedrijf gegevens worden vrijgegeven, op basis daarvan kan ik de aanwezigheid van explosieven aan boord van deze schepen bevestigen.” Maar de Havenschepen zegt niet van plan te zijn in de toekomst de gegevens wel vrij te geven. De Ridder: “Opnieuw richting PVDA: als er zich opnieuw vragen tot ons richten, dan zullen we in het kader van openbaarheid van bestuur deze vragen conform de geldende regels casus per casus bekijken. Dan uw vraag, PVDA ,naar wat ik als voorzitter van het Havenbedrijf zal doen om deze wapentransporten te laten stoppen is het antwoord kort: niets.”

Dat is duidelijk. De Havenschepen is niét van plan om gegevens over de munitietransporten openbaar te maken. En het Havenbedrijf is ook niet van plan om er iets aan te doen. De PVDA vraagt een moratorium op doorvoer van Saudische wapens door de Antwerpse havens. Het is niet de eerste keer dat het N-VA-bestuur in Antwerpen de rode loper voor Saudi-Arabië wil uitrollen. De PVDA voerde eerder al actie tegen de komst van Saudische miljarden naar de Antwerpse haven. De partij pleit sinds 2015 voor een embargo tegen Saudi-Arabië, dat gekend staat als een financier van terrorisme.