Maak afstel van uitstel voor ISVAG afvalverbrandingsoven

In september werd de vergunningsaanvraag van ISVAG voor een afvalverbrandingsoven in Wilrijk door de bevoegde instanties onontvankelijk verklaard. De PVDA strijd al vanaf het begin tegen deze nieuwe, grotere oven ter vervanging van de huidige. De PVDA roept daarom op bezwaar aan te tekenen en jouw stem te laten horen.

Als allerlaatste daad voor zijn vertrek in 2016 besliste Schepen Philip Heylen, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van ISVAG, om een nieuwe verbrandingsoven te laten bouwen. Mie Branders (PVDA) noemde dat toen op de gemeenteraad een historische vergissing. We sommen de 5 redenen voor ons verzet nog eens op:

  • De bouw van een nieuwe oven is woordbreuk: bij het aflopen van de milieuvergunning zou de installatie definitief sluiten.
  • Het is absurd om een grotere oven te bouwen terwijl met het Vlaams afvalplan de hoeveelheid afval jaar na jaar vermindert.
  • De nieuwe oven is enkel te bereiken langs de weg, een grotere capaciteit betekent nog meer transport op een al oververzadigde A12, met weer meer fijn stof.
  • Afvalverbranding als energie voor het warmtenet van de industriezone... als de hoeveelheid afneemt, gaan we dan afval importeren?
  • De districtsburgemeester (N-VA) van Wilrijk zit in de raad van bestuur en het directiecomité van ISVAG, en wordt daar voor betaald, dat is niet objectief en onafhankelijk.

De onontvankelijk verklaring van de eerste vergunningsaanvraag in september leek ons de perfecte gelegenheid om de plannen af te stellen i.p.v. uit te stellen, helaas... Een nieuwe vergunningsaanvraag werd ingediend. Je kan tot en met 9 december bezwaar aantekenen via de Milieuraad van Aartselaar.

Op maandag 3 december werd op de Wilrijkse districtsraad gediscussieerd over een motie om vanuit het district bezwaar aan te tekenen. O.a. de Wilrijkse districtsburgemeester die zetelt in de Raad van Bestuur van ISVAG (Kristof Bossuyt, N-VA), lag dwars. Geef hem gerust jouw bezwaren mee per mail.

 

© Foto bovenaan: Jef Wijckmans