Berchems districtsbestuur weigert nek uit te steken voor tram 7

Op de districtsraad van Berchem werd het voorstel van PVDA-raadslid Luc Van de Weyer, om een brief te sturen naar De Lijn om tram 7 niet uit Berchem weg te schrappen, door de meerderheidspartijen (N-VA, Open VLD en CD&V) verworpen. “Onbegrijpelijk dat dit bestuur geen kant kiest voor de Berchemnaar. Dat plan wordt niet ergens in het verre Brussel door technocraten beslist maar het wordt gecontroleerd en bekrachtigd door onze lokale verkozenen. In Mortsel tekenen deze partijen vreemd genoeg wel verzet aan maar vijf kilometer verder weigert men de nek uit te steken. In de raad draait schepen De Saegher (N-VA) de waarheid om door te zeggen dat ik conservatief ben omdat ik een tram wil behouden”, zegt Van de Weyer.

Tram 7 in Berchem schrappen is geen goed idee volgens Van de Weyer: “Door die domme maatregel verliezen we drie keer. We verliezen een populaire rechtstreekse verbinding naar onder meer het MAS, de studentenbuurt en de Leien. We verliezen ook aan frequentie met nog maar zes trams op het spitsuur, in plaats van acht. Tot slot is er ook een verlies aan capaciteit met een schrapping met maar liefst één op zeven tramzitjes, terwijl de trams nu al vaak te vol zitten”, weet Van de Weyer.

In Mortsel zijn alle partijen terecht voor het behoud van tram 7, maar de meerderheidspartijen van Berchem zien geen graten in het verdwijnen van de tram. “In plaats van het op te nemen voor de Berchemnaren gaan ze volledig akkoord met de hertekening van het tramnet waarin ons district verliest. De meerderheidspartijen weigeren niet alleen een brief te sturen naar De Lijn. Sterker nog, schepen De Saegher die het district vertegenwoordigt in de bevoegde vervoersregioraad, wil zelfs zijn stemgedrag over openbaar vervoer in Berchem niet vooraf voorleggen aan de districtsraad. Dat getuigt van weinig respect voor de districtsraadsleden,” stelt Van de Weyer.

De Berchemse afdeling van de linkse partij laat het daar niet bij. “Op de raad noemt De Saegher mij een conservatief omdat ik een tram wil behouden. Terwijl ik net pleit voor meer investeringen in een performant openbaar vervoer. Dat is de waarheid op zijn kop zetten. De getuigenissen van bezorgde tramgebruikers worden weggezet als anekdotes zonder waarde. Het districtsbestuur laat tram 7 misschien los, maar wij niet. Met de PVDA gaan we verder campagne voeren met de Berchemnaren voor tram 7 met acties, online infoavonden en onze petitie ‘Wij laten tram 7 niet los’”, besluit Van de Weyer.


De online petitie is hier te tekenen.