Zware beroepen: De PVDA start een campagne voor het plan 65-60-55

Met zijn wetsvoorstellen voor de "zware beroepen" probeert minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine de werknemers tegen mekaar op te zetten. Maar als je tot 67 jaar moet werken, zijn in feite alle beroepen zwaar. De PVDA wil dat het kader wordt veranderd. Daarom gaat de partij deze zomer en bij het begin van het nieuwe werkjaar campagne voeren om het plan 65-60-55, dat door vele vakbondsmensen werd gestart, te steunen.

"Het basisprobleem is dat de regering beslist heeft de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar en een groot deel van de vele mogelijkheden om vroeger uit te stappen heeft geschrapt”, reageert Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “Werken tot 67 jaar is voor bijna iedereen ondoenbaar."

In 2014 en 2015 stelde Daniel Bacquelaine de bevolking gerust door te zeggen dat slecht een op tien werknemers zou moeten werken tot 67. "Vandaag zijn de maskers gevallen”, zegt Kim De Witte. “De voorwaarden voor vervroegd pensioen zijn zo beperkend – 42 jaar gewerkt hebben om op 63 jaar te stoppen – dat 50% van de vrouwen verplicht zullen zijn om langer dan tot 63 jaar te werken. Het prepensioen, het andere systeem waardoor je vroeger kan stoppen, wordt door de regering stilaan uitgehold."

Hoe zit dat met het nieuwe systeem van zware beroepen? "Om te beginnen gaat het maar om een minderheid van werknemers”, preciseert de pensioenspecialist van de PVDA. “Vervolgens zal dat er niet meer toe leiden dat je voor 60 jaar kan stoppen, zelfs als je vroeg bent beginnen werken en hoe zwaar je beroep ook mag zijn. Tenslotte, hoe zwaarder je beroep hoe kleiner je pensioen zal zijn, want minder dienstjaren zullen meetellen in de berekening van je pensioen."

Het plan 65-60-55

Voor de linkse partij moet er een kader zijn vooraleer de discussie over een rechtvaardig systeem betreffende de zware beroepen begonnen kan worden. Een kader dat het recht op pensioen respecteert zoals voorzien in onze Grondwet.

Daarom zal de PVDA deze zomer en bij het begin van het nieuwe werkjaar, naast de verkiezingscampagnes, druk blijven uitoefenen op de regering in het dossier van de pensioenen. "De werknemers willen het pensioenbeleid van de regering Michel niet”, legt Kim De Witte uit. “Ze willen veel vroeger dan op 60 jaar kunnen stoppen voor een veel beter pensioen dan wat het beleid van de huidige regering voorstelt. Dat blijkt uit het succes van onze petitie www.blijfvanonspensioen.be, die al 40.000 handtekeningen verzamelde. Het is ook wat recente peilingen of de grote mobilisatie voor de pensioenen bij de nationale manifestatie van 16 mei aantonen. Wij gunnen de regering geen rust wat de pensioenen betreft." 

De PVDA zal dus campagne voeren voor het plan 65-60-55 dat door vele vakbondsmensen werd gelanceerd. Het gaat om drie algemene regels, die voor iedereen gelden en die de eindeloopbaan voor iedereen doenbaar maken.

Om te beginnen wordt de verlenging tot 67 jaar afgeschaft en keren we terug naar een wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde in Canada.

Dan laten we iedereen toe om vervroegd met pensioen te kunnen gaan vanaf 60 jaar, zonder beschikbaarheid. Want we zijn niet altijd allemaal gelijk bij het einde van onze loopbaan. Voor wie het nodig is, moet het mogelijk zijn vroeger te stoppen.

Tenslotte wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden tijdskrediet eindeloopbaan op te nemen vanaf 55 jaar. Dat zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om vanaf 55 jaar 30 uur per week te werken en lichaam en geest te ontlasten.  

Het is pas in dit meer menselijke en realistische kader voor allen dat specifieke regels voor zware beroepen (nachtwerk, ploegenwerk, in de bouw, ...) kunnen bediscussieerd worden. Bij die beroepen moeten we het recht behouden om op 58 jaar met pensioen te gaan, want de levensverwachting in goede gezondheid van deze werknemers ligt onder de 60 jaar.

Een plan dat de gezondheid van de mensen respecteert 

Deze maatregelen beantwoorden aan wat de meerderheid van de werknemers aanvoelen, zoals studies over de leeftijd waarop mensen met pensioen zouden willen gaan, aantonen. Ze stemmen ook overeen met de resultaten van demografisch onderzoek.

"De levensverwachting in goede gezondheid ligt in ons land onder de 64 jaar”, vervolgt de pensioenspecialist van de PVDA. Dat cijfer verbetert al tien jaar niet meer." Een studie die uitgevoerd werd door Geneeskunde voor het Volk en de PVDA toonde aan dat slecht een op drie werknemers in staat is om op 59 jaar een volledige beroepsactiviteit uit te oefenen. De anderen zijn ofwel niet in staat om te werken door ziekte of in staat om te blijven werken op voorwaarde dat ze een aangepaste job krijgen.

"Dat betekent dat onze ministers - die zelf bijna tien jaar langer in goede gezondheid zullen leven dan de meerderheid van de werknemers - zieke mensen willen doen werken”, besluit Kim De Witte. “Wij willen dat iedereen na zijn loopbaan nog enkele mooie jaren in goede gezondheid kan leven. Dat veronderstelt een heel andere keuze dan die van de regering, die iedereen langer wil doen werken voor minder pensioen."