Zet de deurwaarder aan de deur

De stad Antwerpen gaat nauwer samenwerken met gerechtsdeurwaarders. Schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuws (sp.a) lanceert samen met een deuwaardersbureau Modero een platform waar de gekende schulden van mensen met structurele financiële problemen worden gebundeld in één dossier. “In plaats van te investeren in meer laagdrempelige schuldhulpverlening met meer maatschappelijk assistenten, trekt dit stadsbestuur de kaart van de repressieve as. We moeten de armoede bestrijden en niet de armen”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid en voormalig Antwerps OCMW-raadslid voor de PVDA.

De schuldenindustrie is een groot probleem in onze maatschappij. Een factuur van 100 euro wordt na enkele maanden een factuur van 1.000 euro als er incassobureaus en deurwaarders ingeschakeld worden. 100 euro voor de schuldeiser, 900 euro voor de schuldenindustrie. Ondertussen worden mensen langs alle kanten verleid om op krediet te kopen.

“In Zelzate besliste het gemeentebestuur (sp.a en PVDA) om sociaal assistenten te sturen naar OCMW-klanten die hun gemeentelijke factuur niet hebben betaald in plaats van gerechtsdeurwaarders. Ook in Sint-Truiden wil de sp.a af van deurwaarders”, weet Lise Vandecasteele. “In Antwerpen versterkt men net de samenwerking”.

Een lage drempel en een vertrouwensband zijn essentieel om een goed zicht te krijgen en snel in te grijpen op de schulden van mensen. Deze maatregel doet het omgekeerde, ze verhoogt de drempel. “Volgens het stadsbestuur gebeurt het vrijgeven van de schulden op dit digitaal platform op vrijwillige basis door de schuldenaar. Maar welke keuzevrijheid heeft een persoon met een leefloon om te weigeren om zijn volledige informatie bekend te maken wanneer hij weet dat hij afhankelijk is van de stad voor het al dan niet verkrijgen van zijn leefloon”, vraagt Lise Vandecasteele zich af.

“Investeer in meer sociaal werk. De nadruk moet liggen op hulpverlening door opgeleide maatschappelijk werkers en schuldbemiddelaars. De vraag voor begeleiding is vandaag groter dan het aanbod, laat ons die dienst dan uitbreiden.” Stelt Lise Vandecasteele.

“Mensen met een leefloon zijn insolvabel, ze hebben al geen nagel om aan hun gat te krabben. Het moet vanzelfsprekend zijn dat zij de periode dat ze van een leefloon moeten leven geen schulden kunnen afbetalen. Politici die 4.000 euro per maand verdienen weten niet wat 25 euro per maand betekent voor een alleenstaande met een leefloon van 910 euro. De focus moet zijn mensen uit de armoede halen: door een degelijke en betaalbare woning en een inkomen boven de armoedegrens door bv mensen aan een duurzame vaste job te helpen. Daarvoor zijn structurele maatregelen nodig.” Vervolgt Lise Vandecasteele.

Tenslotte pleit Lise Vandecasteele om tegen de schuldenindustrie in te gaan: “dat kan door als stad de deurwaarder aan de deur te zetten. Volg het goede voorbeeld van Zelzate en doe geen beroep op incassobureaus of deurwaarders voor stadsdiensten, ZNA, Zorgbedrijf en het parkeerbedrijf.”

 

Perscontact: Lise Vandecasteele