Wij zijn geen speelballen!

Bittere kou kon het personeel niet binnen houden. Het personeel dat werkt voor de drie musea (het Fotomuseum, het Modemuseum en het DIVA) die nu nog zijn samengebracht onder “de Museumstichting”.

Enkele weken geleden besliste het personeel van die drie musea dat het genoeg was. In drie jaar tijd veranderen ze drie keer van werkgever (via de provincie naar de Museumstichting en nu richting een stedelijke vzw). Dat alleen al geeft ongerustheid. En dus komen ze op straat en vragen een onderhoud aan met de bevoegde schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). De inkanteling in een stedelijke vzw samen met andere stedelijke musea en theaters zorgt voor grote bezorgdheid over hun statuut en hun verloning. De mist die het stadsbestuur hierrond spuit maakt het personeel kwaad, want "de lat moet gelijk worden gelegd voor alle werknemers die onder de nieuwe vzw vallen", laat het stadsbestuur weten. En iedereen weet wat gelijkleggen dan betekent: de lat wordt naar onder toe gelijk gelegd. "Zeker de laagste inkomens zullen er bij inschieten", vertelt een van de personeelsleden. De poetsvrouwen zijn het grootste slachtoffer. Gelukkig is de solidariteit met zij die nu nog niets hoeven te vrezen groot.
"Het is de eerste keer dat ik op straat kom", zegt een van de werkneemsters, "en ik werk hier al 11 jaar." "Ik heb de indruk dat enkelen een beleid uitstippelen en dat de anderen gewoon volgen of moeten volgen", zegt iemand anders, "transparantie van wat er op ons afkomt bestaat gewoon niet."
De actie werd erkend en ondersteund door ACV Puls en ACV Openbare Diensten.

De eisen, geformuleerd door ACV Puls:"

  1. Toepassing Europese overnamerichtlijn: We eisen dat de stad de Europese overnamerichtlijn toepast. De overname van de activiteiten en de medewerkers is geen administratieve reorganisatie. Het heeft wel degelijk een grote impact op de medewerkers en de werking van hun musea.
  2. Onderhandelingen over de overgangsmaatregelen: We willen onderhandelen om de overgangsmaatregelen af te spreken. Omwille van de timing van de overname moet dit snel opgestart worden.

  3. Voldoende tijd om tot een akkoord te komen: We vragen voldoende tijd om tot een onderhandeld akkoord te komen. Dat is belangrijker dan de timing die de stad bepaalde. We kregen pas op 26 september de eerste globale informatie. Op 21 oktober nam de gemeenteraad al een beslissing, ondanks het feit dat de impact van deze beslissing op de medewerkers nog niet voldoende gekend was.

  4. Openheid: We willen volledige inzage in de vergelijking tussen de huidige loon-en arbeidsvoorwaarden van De Museumstichting en de rechtspositieregeling van de stad, per individuele medewerker en voor de ganse carrière.

  5. Geen achteruitgang:Niemand mag erop achteruitgaan, op geen enkel gebied. Dat betekent niet alleen geen achteruitgang op gebied van jaarloon, maar ook niet op gebied van maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, premies, arbeidsduurvermindering, vergoeding van woon-werkverkeer,... Een grote bekommernis hierbij is het grote verschil tussen medewerkers indien de rechtspositieregeling van de stad wordt toegepast zonder overgangsmaatregelen. We zijn extra gevoelig aan het feit dat volgens de huidige informatie de medewerkers met de hoogste lonen erop vooruit gaan en de medewerkers met de laagste lonen erop achteruit gaan.

  6. Duidelijkheid over inhoud: We willen duidelijkheid en zekerheid over de inhoud van de functie, de plaats van tewerkstelling, de uurroosters en het organogram na de overname."

 

Auteur: Lebuïn D'Haese