Water & energiepremie : Stop nalatigheid Vlaamse regering. Ook losse (haven)arbeiders verdienen premie.

Waarom hebben werkloze losse (haven)arbeiders de Vlaamse water- en energiepremie van 200€ in coronatijden niet ontvangen? Omdat de Vlaamse regering nalatig is geweest. Tijd om dat recht te zetten, vindt de PVDA.

Wie tijdelijk werkloos is geweest door de coronacrisis tussen maart en juli 2020, zal waarschijnlijk wel op de bankrekening gemerkt hebben dat de Vlaamse overheid een premie van exact 202,68 euro heeft gestort. Als mededeling staat er: «Vlaamse water- en energiepremie.»
Op zich is het principe achter deze premie positief. Mensen die tijdelijk werkloos vallen, verliezen door corona een stuk van hun inkomen. Het is belangrijk om in crisistijden het inkomen van de werkende mensen zoveel mogelijk te beschermen. Dat is goed voor onze eigen portemonnee, maar ook voor de globale economie, want zo blijven we consumeren. Je kan vrij zeker zijn dat die 200 euro besteed is aan het betalen van facturen en aankopen in de winkels.

De ene corona-werkloze is de andere niet

Ondertussen hebben 700.000 Vlamingen hun premie ontvangen. 700.000 Vlamingen die moeilijke en onzekere tijden meemaken door de corona-crisis. Ook in onze Belgische havens slaat de crisis toe. Na verschillende jaren van overslagrecords, is er in 2020 heel wat minder activiteit in onze havens. In de haven van Antwerpen heb je dagen dat er tot 1200 havenarbeiders niet aan de slag kunnen gaan.
De crisis in de havens treft vooral de groep van losse havenarbeiders. Dat zijn erkende havenarbeiders die niet vast verbonden zijn aan een firma. Zij moeten zich elke dag opnieuw aanmelden voor het beschikbare werk. Bij gebrek aan werk hebben ze recht op een specifieke werkloosheidsvergoeding. Dankzij de Wet-Major hebben deze arbeiders een vrij goede sociale bescherming. Zeker als je vergelijkt met duizenden interimarbeiders die in andere bedrijven en sectoren met dagcontracten moeten werken.
Wat blijkt nu? In het decreet om de Vlaamse water- en energiepremie in voeren, heeft de Vlaamse regering de specifieke groep van losse havenarbeiders niet opgenomen in de categorieën van rechthebbenden. Ondanks de uitzonderlijke werkloosheid in de havens, kunnen de losse havenarbeiders niet genieten van de premie. De losse havenarbeiders zijn trouwens niet alleen. Ook vele interimarbeiders zagen hun dagcontract niet verlengd omwille van de corona-crisis, en ook zij hebben geen recht op de premie.

Wel voor vaste havenarbeiders, niet voor losse havenarbeiders

Dit verhaal wordt nog vreemder als je de situatie op het terrein kent. In onze havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge werken een 9000-tal havenarbeiders. Een belangrijk deel van hen werkt vast bij een firma, bijvoorbeeld een containerterminal of een logistiek magazijn. In tegenstelling tot de 3000 losse havenarbeiders, hoeven zij zich niet elke dag aan te melden bij een (digitaal) aanwervingslokaal. Als er onvoldoende werk op de firma is, worden deze ‘vaste’ havenarbeiders op het normale stelsel van tijdelijke werkloosheid gezet, waardoor ze wel kunnen genieten van de premie. 2 havenarbeiders. 2 collega’s. De ene vast, de andere los. De ene kreeg 200 euro premie, de andere 0.
PVDA-parlementslid Jos D’haese kaartte deze bizarre situatie al voor de zomer aan bij de bevoegde Vlaams minister van energie, Zuhal Demir (N-VA) en pleitte om de maatregel aan te passen, maar zij legde dit pleidooi gewoon naast zich neer.

Vlaamse regering moet dit rechtzetten

De losse havenarbeiders en interimmers met dagcontracten zetten hun beste beentje voor tijdens de corona-crisis. Ze spelen mee een belangrijke rol om de economie draaiende te houden. Al hebben ze het niet gemakkelijk. Crisis of niet, ze moeten zich elke dag aanmelden voor werk, al is de kans om aan de bak te geraken helemaal niet groot. Ze lijden dus inkomensverlies. Het zou maar fair zijn dat de Vlaamse regering haar onrechtvaardige nalatigheid rechtzet en de premie alsnog toekent. Ze heeft dat trouwens in juli al retroactief gedaan voor een andere speciale categorie, de werknemers uit de koopvaardij. Het is nog niet te laat om hetzelfde te doen voor de losse havenarbeiders en interimmers met dagcontracten.