Verhoging huurprijs sociale woningen is bruusk, onredelijk en mist haar doel

Op de gemeenteraad van 28 januari 2020 stelde PVDA-raadslid Mie Branders voor om een brief te schrijven aan de Vlaamse Regering. De PVDA-fractie vroeg om vanuit Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen een duidelijk en helder signaal te sturen dat de huurprijsverhoging voor de sociale woningen moet worden ingetrokken. Lees hier haar tussenkomst.

Beste gemeenteraadsleden,

Op 6 januari 2020 kregen de sociale huurders hun nieuwe huurprijzen in de brievenbus. Voor een groot deel van hen komt er een fors stuk huur bij. Maar ook  bedragen van 10, 20, 50 en 100 euro zijn voor een sociale huurder vaak te veel. 

De huurprijsaanpassingen komen er door een beslissing van de vorige Vlaamse Regering, met dezelfde partijen als de huidige Vlaamse Regering. De vorige Vlaamse Minister van Wonen, nam de vlucht vooruit. De huidige Minister Diependaele zegt: We zullen achteraf wel zien wat de effecten zijn.” Wat voor een beleid is dat? Wat voor een amateurisme is dat? We rekenen goed door, en nadien zien we wel!? In één klap krijgen de mensen drie verhogingen tegelijk. De herberekening van de marktwaarde, de energiecorrectie en de leeftijd van inwonende kinderen met een inkomen zakt met zeven jaar! Nu de cijfers in Vlaanderen bekend geraken en de reacties van de sociale huurders er niet om liegen, moet Minister Diependaele toegeven dat er misschien wel wat gas moet terug genomen worden. 

De stijging van de huurprijs is bruusk, onredelijk en – voor heel wat huurders – disproportioneel hoog. Bovendien mist de maatregel zijn doel. 

Bruusk: een plotse huurstijging van 25 tot 50% of meer, is niet aanvaardbaar. Welke criteria men ook moge hanteren, het is respectloos tegenover de sociale huurder. Op 6 januari komt de factuur in de bus, die moet tegen 10 januari betaald worden, de huurder krijgt uitstel tot 24 januari, maar twee weken later moet de volgende al weer betaald worden.

Onredelijk: dat er in één klap drie nieuwe criteria worden gehanteerd om een hogere huurprijs te kunnen aanrekenen, is niet redelijk. Bovendien stellen we vast dat vooral huurders met inwonende familieleden met een inkomensvervangende tegemoetkoming in de klappen delen. 

Disproportioneel hoog: we hebben getuigenissen van mensen wiens huur verdubbelt, of aandikt met 200 tot 250 euro per maand. Dat men dergelijke bedragen van de ene dag op de andere uit het huishoudbudget weghapt, is een schande. Het duwt mensen nog verder in de miserie. 

Het mist haar doel: Vlaanderen int meer inkomsten op de rug van de sociale huurders maar voor de maatschappelijke gevolgen van deze ingreep zullen de plaatselijke besturen moeten opdraaien. Op die manier wordt niets opgelost. Een stevige investering in sociale, betaalbare en kwaliteitsvolle nieuwe sociale woningen is een must om de wooncrisis aan te pakken, zowel op de sociale als op de private markt. Met 115.000 wachtenden is het meer dan vijf na twaalf.

 

Vragen aan de schepen:

1)Wat is het standpunt van de schepen over de nieuwe huurprijzen?

2)Er is uitstel van betalen gegund tot 24/1/2020. Maar voor 10/2/2020 moet de volgende rekening al betaald worden. Welke effecten voelt u daarvan nu al op de sociale diensten van de stad? 

3) Met de afschaffing van de subsidies voor PASH en nadien het verdwijnen van dat Antwerps Platform van Antwerpse Sociale Huurders, is er in de stad Antwerpen geen enkele vorm van organisatie meer die opkomt voor de collectieve belangen van de sociale huurders. Bent u ook van mening dat dit terug moet opgericht worden? Zo ja, welke stappen plant u daarvoor? 


Motie aan de gemeenteraad: 

De Antwerpse gemeenteraad protesteert met klem tegen de bruuske, onredelijke, disproportioneel hoge aanpassing van de sociale huurprijzen, zoals doorgevoerd door de Vlaamse Regering vanaf 1 januari 2020. Bovendien zal de verhoging haar doel missen, doordat de meerkost voor de precaire sociale huurder door de lokale besturen zal moeten bijgepast worden. Sociaal, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is een basisrecht. Dat realiseer je door te investeren in voldoende capaciteit en niet door het geld te zoeken bij de groep die al het minste heeft. Daarom dringt de Antwerpse gemeenteraad er bij de bevoegde Minister van Wonen op aan om de nieuwe huurprijsregelingen in te trekken en een huurregeling uit te werken met respect voor de draagkracht van de sociale huurders. 

 

Stemming:

PVDA, Groen en Vlaams Belang stemmen voor de motie

CD&V onthoudt zich

N-VA, Open VLD en sp.a stemmen tegen