Twee nieuwe gezichten in de Borgerhoutse districtsraad

Maandag leggen twee nieuwe leden van de Borgerhoutse PVDA fractie hun eed af. Steven Boers, all-round artist, en Nele Van Parys, coördinator bij PROGRESS Lawyers Network, zullen in deze tweede helft van de legislatuur hun sociaal bewogen stempel op Borgerhout duwen. “Ik wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen uit de buurt en zo de straat meer naar de raad brengen” zegt Boers. “Mensen verbinden en solidariteit ontwikkelen, dat is wat mij beweegt”, vult Van Parys aan, “vanuit de districtsraad wil ik dat nog meer mogelijk maken.”

Sociaal bewogen, muzikaal en met een groot hart voor Borgerhout, dat delen de twee nieuwe leden van de Borgerhoutse PVDA fractie. Steven is er geboren en getogen met de Borgerhoutse Reuskens aan zijn zij, Nele is zes jaar geleden van over het water binnen gewaaid, maar is nu gebrand om te blijven “Borgerhout heeft mij omarmd, en ik heb het in mijn hart gesloten” zegt ze.

Steven is een creatieve duizendpoot. Hij is auteur, maakt opmerkelijke schilderijen en als muzikant toert hij na 20 jaar bij Katastroof nu overal met zijn band Stef & De Tong. Maar Steven woont ook in Borgerhout, in Extra-Muros meer bepaald. Daar is hij gekend als iemand die het goed vindt met zijn buren en zijn huis ter beschikking stelt voor tentoonstellingen en workshops. Steven kent zijn buurt en wat er beter kan. “Het is geweldig om hier te wonen. Maar het is zo jammer dat onze buurt zo gescheiden is van binnen de singel. Het districtshuis is bijvoorbeeld heel moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer sinds bus 31 geschrapt is. Tegelijk vinden slechts weinig mensen van de andere kant hun weg naar ons. Die twee delen van Borgerhout verbinden is voor mij echt een prioriteit.”
En natuurlijk is ook zijn creativiteit een grote aanwinst in de raad. “Cultuur is geweldig om mensen te verbinden. Je hoeft elkaar zelfs niet te verstaan om samen te kunnen musiceren. De Torensessies waarbij lokale Borgerhoutse artiesten in de in de toren van het districtshuis optraden en heel de buurt kon meegenieten, vond ik een prachtig voorbeeld van hoe het moet. Meer van dat.”

Ook Nele kan daarvan meespreken. Overdag is ze coördinator van een progressief advocatenkantoor, maar na de uren gebruikt ze haar stem om mensen bij elkaar te brengen. “Dankzij muziek heb ik heel ons plein leren kennen” zegt Nele, “tijdens de eerste lockdown waren er in heel wat straten muzikale applausmomentjes om 20u. Ik heb toen ons plein, het Vincotteplein, laten zingen. Elke dag deden tientallen buren mee, echt hartverwarmend. Het was zo verbindend en echt nodig in die periode.” Nele stak ook de handen uit de mouwen en verzamelde midden in corona met de PVDA werking honderden laptops in voor scholieren die ze nodig hadden om les te kunnen volgen. “Borgerhout barst van de solidariteit, da’s super om te zien. Mensen helpen elkaar graag. Maar ik moet ook toegeven dat ik wakker lig van het leven dat steeds duurder wordt. Je ziet dat in de buurt: de rijen aan de voedselbedeling van Al Ikram en de C-Dienst worden als maar langer. Om dat op te lossen is onderlinge solidariteit niet voldoende en moet de stad echt actie ondernemen,” sluit Van Parys af.

Nele Van Parys volgt Said Boussacouq op die zijn mandaat tijdelijk moest stopzetten omwille van zorgtaken. Steven Boers volgt dan weer Jos D’Haese op die ook in het Vlaams Parlement verkozen is. Zo maakt de groeiende partij ruimte voor nieuwe gezichten. Zowel Boussacouq als D’Haese blijven actief bij de werking van PVDA in Borgerhout.

Wie de eedaflegging van onze nieuwe raadsleden live wil meemaken, en supporteren, is welkom op maandag 27 juni om 20u in het Districtshuis van Borgerhout.