Stadsbestuur bedient projectontwikkelaar Vooruitzicht NV op zijn wenken

Wie bepaalt de toekomst van de stad? De burgers? Of de projectontwikkelaars en de big business? Voor het stadsbestuur lijkt de keuze gemaakt. Op de gemeenteraad van oktober trok PVDA-raadslid Mie Branders de aandacht op twee dossiers, waarin projectontwikkelaar Vooruitzicht NV op zijn wenken bediend wordt.

“Fab 181” Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op maat van de ontwikkelaar

Op Linkeroever krijgt het voormalige Combori-gebouw, op vraag van Vooruitzicht NV, een apart Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) . Vandaag zijn er in de iconische fabriekshal enkel culturele, recreatieve en industriële activiteiten toegestaan. Maar de projectontwikkelaar wil er graag ook diensten en woningen onderbrengen. Toevallig net die functies die ook meer geld in het laatje brengen. En dus worden de spelregels van wat er wel en niet gebouwd mag worden aangepast. Het stadsbestuur maakt er een nieuw RUP, een mini-RUP-je ter grote van één project , waardoor er wél woningen en diensten mogen komen.

De voorziene inspraak voor de bewoners werd georganiseerd op 12 juli, midden in de zomervakantie. En zoals we dat te vaak zien, verwarde het stadsbestuur alweer een inspraakronde met een informatieronde. De bewoners mochten de plannen inkijken en vragen stellen. Zoveel als ze wilden. Maar het was overduidelijk dat alle plannen al lang vastlagen.

Het wordt pas echt interessant als blijkt dat de Gecoro, de stedelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening, heel expliciet stelt dat er voldoende aandacht moet uitgaan naar het voorzien van een minimum aandeel aan sociale en bescheiden woningen. En wat lezen we? Het college gaat akkoord met die verduidelijking.

Dat is nieuw, want het college ging de afgelopen zes jaar nooit akkoord met een vraag naar meer sociale woningen. In het nabijgelegen project Regatta (ook ontwikkeld door Vooruitzicht NV) is er geen enkele sociale woning bijgekomen, omdat het vorige college onder leiding van Patrick Janssens oordeelde dat er al veel te veel sociale woningen op Linkeroever zijn.

Mie Branders vroeg op de gemeenteraad fijntjes aan burgemeester Bart De Wever of hij nog even heel duidelijk kan bevestigen of het college van gedacht was veranderd? Want dat zou goed nieuws zijn voor de mensen die op de ellenlange wachtlijst voor sociaal wonen staan. “Dit punt heeft helemaal niets met sociale woningen te maken”, sneerde de burgemeester. Daarop citeerde Mie de tekst letterlijk en zei ze: “Het college gaat akkoord, dat lijkt me toch duidelijk. Als u dat nog even wil bevestigen.” Jammer genoeg bleek het geheugen van de burgemeester hem plots in de steek te laten. Hij kon het zo niet meer uit zijn hoofd zeggen. Wordt vervolgd…

Een nieuwe sponsor voor het Museum Aan de Stroom (MAS)

Het MAS heeft, vlak naast de bekende toren aan het Eilandje, 4 paviljoenen op de Hanzestedenplaats. Een daarvan werd tot twee jaar geleden ingevuld door het Antwerp World Diamant Centre. Voor een periode van 7 jaar legde die er 600.000 euro voor op tafel. Maar die overeenkomst stopte vroegtijdig in 2016 omdat de diamantsector een eigen diamantbelevingscentrum DIVA kreeg, vlak bij het stadhuis.

Het paviljoen werd daarop heringericht als City of Antwerp en wordt nu gebruikt om de stadsontwikkeling in de kijker te zetten. Een goede zaak, want het is voor iedereen interessant om te zien hoe een stad er vroeger, nu en in de toekomst kan uitzien. Maar ook hier lopen de visies op hoe dat gedaan wordt wel erg uiteen.

Het huidig stadsbestuur ziet stadsontwikkeling vooral als een zaak van projectontwikkelaars. Vooruitzicht NV mag gedurende 3 maanden het paviljoen huren en er hun Regatta-project-zonder-sociale-woningen in voorstellen. Voordien mocht projectontwikkelaar Tripple Living het paviljoen al huren voor het in de kijker zetten van hun project Nieuw Zuid. In ruil voor 18.000 euro huur voor 3 maanden, krijgen ze bovendien een pakket aan tegenprestaties, of returns, inzake “visibility” en “hospitality”.

Met de PVDA zouden we graag zien dat ook bewoners en gebruikers een vinger in de pap mogen hebben over hoe onze stad er in de toekomst zou moeten uitzien. Zij zouden ook hun plaats moeten krijgen in dat paviljoen. Bovendien roept het vragen op dat de 18.000 euro huurgelden van Vooruitzicht NV naar de museale werking van de stad gaan. Zo moeten we binnenkort op projectontwikkelaars gaan rekenen om onze musea overeind te houden. Met de PVDA hebben we ook een andere visie over cultuurbeleid. We keurden we het punt dan ook niet goed.