Wie is Rudy Sohier, kersvers PVDA provincieraadslid

Rudy Sohier is 62 jaar, was 25 jaar hoofdafgevaardigde in een multinational en 13 jaar vormingswerker in de AC-ABVV. Sinds twee jaar is hij met brugpensioen. Hij is 42 jaar getrouwd, heeft twee zonen en zeven kleinkinderen.

Ik wil in de eerste plaats het werk van Kris Merckx en Nicole Naert verderzetten. Het werk van de provincieraad opnieuw democratiseren, ervoor zorgen dat de 'achterkamerpolitiek' tot het verleden behoort.

Ik wil, net zoals Kris en Nicole, de tewerkstelling verdedigen en mij verzetten tegen de blinde besparingswoede van de Vlaamse Regering die jobs vernietigt op elk niveau, ook in de provincies. Wat betreft de sociale initiatieven waar de gewone mensen baat bij hebben, zoals het Veiligheidsinstituut PVI, zal ik alles geven om die te behouden en de opleidingen die daar worden voorzien gratis te houden, zodat ze toegankelijk blijven voor iedere werknemer. Ook in verband met mobiliteit wil ik zorgen voor betere en veiligere fietspaden en in samenwerking met gemeenten en De Lijn en NMBS voor een klimaatvriendelijk, fijnmaziger, betaalbaar, liefst gratis en klantvriendelijk openbaar vervoer dat van de dieselverslaving af moet.

Waarom ik mij bij de PVDA inzet? Als jongere al zag ik het onrecht dat in onze maatschappij aanwezig was. En zeker als werknemer, en nadien als syndicalist zag ik dat er maar een partij was die onvoorwaardelijk de kant koos van de gewone mensen. Dagelijks komen mensen in botsing met de uitwassen van het kapitalisme en ik wil mij met de PVDA inzetten voor een wereld waar het fijn, veilig en gezond leven is voor de toekomstige generaties. Ik fiets en loop graag, maar mijn grootste hobby zijn mijn kleinkinderen. Ik houd me bezig met het huishouden vermits mijn vrouw nog aan de slag is. Ik ben actief in de PVDA bedrijfswerking rond het bedrijf Van Hool, en ondersteun PVDA-werkingen uit de buurt. Ik spreek vlot verschillende talen en op die manier help ik nogal eens bij vertalingen en ondertitel ik al eens wat korte video's.