Registratie van niet-Belgische kiezers voor gemeenteraadsverkiezingen

In een samenleving waarin iedereen telt, heeft iedereen ook iets te zeggen. Daarom moedigt de PVDA ook niet-Belgen actief aan om ten volle gebruik te maken van hun stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een belangrijke troef om samen te leven en een kwestie van democratie.

In België heeft bijna 10% van de inwoners niet de Belgische nationaliteit. Dat neemt niet weg dat ze in België een rijk sociaal, cultureel en professioneel leven kunnen leiden. Het is dan ook normaal dat zij ook kunnen wegen op de politieke visie van hun gemeente. Op dit ogenblik zijn er echter heel weinig niet-Belgen geregistreerd op de kiezerslijst. En als je niet geregistreerd bent, kan je niet gebruikmaken van je stemrecht in de gemeente. De PVDA moedigt iedereen aan om van dit recht gebruik te maken.

Hoe inschrijven?

Niet-Belgische onderdanen kunnen voor de gemeente- en de districtsraadsverkiezingen een stem uitbrengen.

Om te kunnen stemmen, moet men ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst.

Dit kan op volgende manieren voor inwoners van de Stad Antwerpen:

N.B.: diegenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moeten zich niet meer herinschrijven, tenzij ze in een andere gemeente zijn gaan wonen. In dit geval dienen ze te controleren of ze op de kiezerslijst van hun huidige gemeente ingeschreven zijn en indien nodig een nieuwe aanvraag indienen.

Verder moet men voldoen aan dezelfde vereisten die voor alle kiezers gelden, het is te zeggen:

  • Minimum 18 jaar zijn op 14 oktober 2018, dag van de verkiezingen;
  • Op 14 oktober 2018 genieten van zijn/haar burgerlijke en politieke rechten;
  • Op 31 juli ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente.