PVDA vraagt extra aanwervingen voor kwalitatieve zorg in Antwerpse ZNA ziekenhuizen

De PVDA zet de kwaliteit van zorgen in de ZNA-ziekenhuizen op de agenda van de Antwerpse gemeenteraad van 29 april. “De verhalen van de familie en de patiënten zijn erg verontrustend. Ook het personeel trekt al jaren aan de alarmbel. België scoort slecht op vlak van personeelsbezetting in ziekenhuizen. Om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen moet er extra personeel aangeworven worden.” zegt huisarts Lise Vandecasteele (PVDA). 

De PVDA reageert zeer verontrust op de bijna honderd klachten die binnenkwamen bij Het Laatste Nieuws over de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen. Elke dag halen duizenden medewerkers het beste uit zichzelf om zorg te geven aan de patiënten op hun dienst. “We zetten dit op de agenda van de eerstvolgende Antwerpse gemeenteraad”, zegt huisarts Lise Vandecasteele (PVDA). “We mogen zorg van hoogstaande kwaliteit verwachten in onze openbare ziekenhuizen. Verantwoordelijk schepen Fons Duchateau moet de verhalen zeer ernstig nemen. Het is even verontrustend dat hij deze problemen niet eerder oppikte en aanpakte, want ook het personeel trok al aan de alarmbel.” 

Veel van de klachten gingen over de dienst geriatrie van de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen. Familie vertelt dat patiënten soms een uur alleen op het toilet moeten blijven zitten, dat er fouten gebeuren bij het geven van de medicatie, dat mensen worden opgesloten in de bezemkast. De hoofdarts Katrien Bervoets van ZNA wijst op het VTM journaal ook naar de verantwoordelijkheid van de overheid. “De zorgzwaarte wordt steeds groter en patiënten ouder en fragieler. Dat zorgt voor enorme druk op de artsen en verpleegkundigen. Dat is geen excuus maar dat is een verklaring waarom veel mensen in de zorg onder druk komen te staan en de overheid heeft daar een belangrijke taak.” zegt ze.

Het personeel trekt al jaren aan de alarmbel. 7 mei aanstaande houdt de non-profit een grote actie met de vraag naar meer personeel. “Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur: DOE ER IETS AAN” schrijven ze de toekomstige regering aan. “Verpleegkundigen zeggen me dat de te hoge werkdruk nog niet het ergste is. Erger is dat ze met het gevoel naar huis gaan niet de zorg te kunnen bieden die ze willen bieden.” zegt Lise Vandecasteele. “België scoort slecht op vlak van personeelsbezetting in ziekenhuizen. Er moet dringend meer personeel aangeworven worden.”

In België zijn er elf bedden per verpleegkundige, in Europa is dat slechts acht bedden. In Nederland is de bestaffingsratio één per zeven, in topland Noorwegen één per vijf. “Met de PVDA vragen we om dringend 20.000 extra verpleegkundigen aan te nemen, om zo tot het Europees gemiddelde te komen.” zegt Lise Vandecasteele. “Om kwaliteit te kunnen voorzien is er nu eenmaal voldoende personeel nodig en dat ontbreekt vandaag. Elke dag plooien duizenden medewerkers in de ZNA-ziekenhuizen zich dubbel om de nodige zorg te proberen geven aan de patiënten op hun dienst.”